Hevosen käyttäytyminen ja käsittely 1 - interaktiivinen päiväkurssi

KURSSIN AJANKOHTA: EI ALKAVAA TÄLLÄ HETKELLÄ

KOULUTUSPAIKKA:


Kurssi on suunnattu kaikille hevosten parissa viihtyville, niin satunnaiselle ratsastusharrastajalle, hevosia hoitavalle, kuin myös hevosen omistajalle, hevosia työkseen kouluttavalle, kasvattajalle, tai esim. tallinpitäjälle.

Kurssilla käsitellään luentojen ja keskustelun avulla tiivistetyssä ja mahdollisimman käytännönläheisessä muodossa hevosen aisteja, sekä tämän pohjalta käyttäytymisen perustaa, eli miten hevosen kehitys etenee ja muotoutuu varsasta aikuiseksi, sekä myös lyhyesti tänä aikana mahdollisesti väliin tulevista ongelmista ja niiden vaikutuksesta tulevaan kommunikointiin ihmisen/ hevosen tai hevosen/ hevosen välisissä kontakteissa.

Käsittelemme lyhyesti myös hevosten rodullisten ja jalostuksellisten erojen vaikutusta hevosen luonteeseen ja sen käyttöominaisuuksiin. Samalla tarkastellaan edellämainitun merkitystä oppimisen ja reaktioherkkyyden näkökulmasta.

Demonstraatio- ja vuorovaikutusharjoituksissa tutustutaan käytännön esimerkkien avulla, miten hevonen reagoi ja mitä me itse vastavuoroisesti viestimme hevoselle esim. kehonkielemme avulla (tietoisesti tai tiedostamatta).

Tässä yhteydessä kurkistamme myös hieman pintaa syvemmälle, miksi ns. luonnollinen hevosmiestaito toimii kommunikaatiossa tehokkaammin, kuin ns. perinteinen hevostenkäsittely, miten nämä konkreettisella tasolla poikkeavat toisistaan ja vaikuttavat hevoseen.

Kaikki kurssin harjoitukset käytännössä toteutetaan ohjatusti, osallistujille täysin turvallisella tavalla!

Kurssin päätteeksi käydään läpi jokapäiväiseen arkeen liittyviä ongelmatilanteita, niiden taustasyitä ja ratkaisukeskeisiä toimintamalleja seuraavien osa-alueiden puitteissa;

 • Ongelmat hevosen koulutuksessa
 • Ratsastaessa ja siihen läheisesti liittyvissä tilanteissa ilmenevät ongelmat
 • Ajettaessa ilmenevät ongelmat

Huom! Mikäli kurssille osallistujat haluavat kurssin käytyään syventää tietoaan laajemmin varsinaisen ongelmakäyttäytymisen syistä ja ratkaisumalleista, järjestetään aiheesta tarvittaessa erillinen jatkokurssi.
Ongelmakäytöskurssille osallistumisen edellytyksenä on tämän peruskurssin suorittaminen.

KURSSIN SISÄLTÖ TIIVISTETTYNÄ:

 • Luento ja keskustelua: Hevosen luonteen kehittyminen
  • Hevosen aistit ja aistinvaraiset reaktiot - Lajiluonne (Miksi hevosta ei voi käsitellä ja kouluttaa kuten koiraa tai lasta) - Kompastuskohdat hevosen sosiaalisessa kehityksessä
 • Luento ja keskustelua: Hevosten rodulliset luonne-erot
  • Synnynnäisten eroavaisuuksien huomioiminen koulutuksessa ja käsittelyssä - Luonneominaisuuksien vaikutukset hevosen työkäytössä (ratsastus, ajaminen, muu työkäyttö)
 • Alustus ja vuorovaikutteinen demonstraatio:
  • Henkilökohtaisten reviirien kunnioittaminen (hevonen/ ihminen) - Miten hevosta tulisi lähestyä - Vuorovaikutusyhteyden luominen - Mahdolliset virheet => seuraukset
 • Alustus ja vuorovaikutteinen käytännönharjoitus kaikille osallistujille:
  • Miten hevonen ajattelee ja reagoi - Vuorovaikutus käytännössä (mm. ilmeet, kehonkieli jne.) - Miten toimitaan ongelmatilanteessa?
 • Miksi hevonen ei toimi ???
  • Yleisimmät taustasyyt ongelmien taustalla
  • koulutusvaiheessa
  • ratsastettaessa
  • ajettaessa

Kurssin toteutus

Kurssi toteutetaan yhden kokonaisen päivän aikana. Koulutukseen sisältyy laadukas ja laaja, sisältöä tukeva kirjallinen materiaali.

Kurssin päätyttyä osallistuja suorittaa vielä itsenäisesti, omalla ajallaan, ohjatun käytännön harjoitustehtävän, josta toimitetaan kirjallinen raportti kurssin ohjaajan kommentoitavaksi. Tämän jälkeen osallistuja saa osallistumisestaan erillisen todistuksen kurssin suorittamisesta.

Osallistuminen on mahdollista, vaikka ei omaisikaan aiempaa, vahvaa hevoskokemusta, koska kaikki harjoitukset ym. tapahtuvat turvallisesti ja ohjatusti, sekä vapaaehtoisesti. Suuri osa suoraan hevosten kanssa tapahtuvasta työskentelystä tapahtuu demonstraatiota katsellen ja kuunnellen.

Osallistujilta edellytetään normaalia liikuntakykyä (vaikeasti liikuntarajoitteisten on hankala osallistua kurssin harjoitustehtäviin).
Osallistujan tulee olla vähintään 16 vuotta täyttänyt.

Kurssimaksu 140 euroa sisältää materiaalin ja todistuksen kurssin suorittamisesta. Kurssimaksuun sisältyy iltapäiväkahvi.
Erillisestä mahdollisuudesta edulliseen majoitukseen ja lounaalle osallistumisesta toimitetaan lisätietoa kurssille hyväksytyille. Näitä palveluja tarvittaessa, merkitään tästä erillinen alustava tieto sähköisen hakemuksen lisätietoja-kohtaan.

Huom! Kurssille on rajoitettu osallistujamäärä, mistä johtuen kaikki hakemukset ovat ehdottoman sitovia. Hakemuksen toimittaessasi sitoudut osallistumaan kurssille ja suorittaaan kurssimaksun, mikäli osallistumishakemuksesi hyväksytään.

Osallistumishakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tiedon kurssille pääsystä ja tarkemmista toimintaohjeista saa viimeistään viiden päivän sisällä hakemuksen toimittamisesta. Kurssimaksu suoritetaan ennakkoon toimitettujen ohjeiden mukaisesti hakemuksen hyväksymisen yhteydessä.

Kurssin ohjaajina toimivat:

- ELN, ELH, eläinten terveysalan kouluttaja Sari Kivilähde, jolla pitkä hevosalan käytännön kokemus harrastajana, hevosenomistajana, hevoskasvattajana, ratsastustuntien ohjaajana, sekä hevosten terveyspalveluyrittäjänä (18 vuotta).

- Sarita Humalajoki, pitkä tausta hevosharrastajana, opiskellut luonnollisia hevosmiestaitoja ja eri taustaisten hevosten käsittelyä Espanjassa tähän erikoistuneessa hevosalan keskuksessa nimeltä Finca Hiedra (home to The Natural Horsemanship Association of Coín).