HEVOSEN KIPUOIREIDEN TUNNISTAMINEN JA HOITO

(Täsmäkoulutus hevosten terveydestä vastaaville
ammattilaisille)


ALKAMISAJANKOHTA:
EI ALKAVAA KOULUTUSTA TÄLLÄ HETKELLÄ


ILMOITTAUTUMINEN: -

KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSJAKSOLLA: -


Koulutuskuvaus:

Kurssi toimii täydennyskoulutuksena ammattimaisesti hevosten terveydentilaa ja hyvinvointia tarkkaileville ammattilaisille, kuten hevoshierojat, eläinosteopaatit, eläinfysioterapeutit, ratsu- ja ravivalmentajat, tallimestarit, hevoskasvattajat jne.

Koulutus soveltuu hevosammattilaisille, jotka haluavat vahvistaa ja syventää osaamistaan hevosen kipuoireiden/ epämukavuuden
havaitsemisessa eri tilanteissa, myös käytännön tasolla.

Koulutuksessa käsitellään; Kivun fysiologiaa, konkreettisia oireita ja merkkejä kivusta, tai epämukavuudesta, varusteiden oikeanlaista valintaa ja epäsopivista varusteista aiheutuvia ongelmia, sekä hevosen tarkkailua ja tutkimista käytännössä suoraan mallihevosten
kanssa havainnollistaen.


Koulutuksessa käydään läpi tiivistetysti seikkoja kivun hoitoon eläinlääkinnässä käytettävästä lääkityksestä rajoituksineen ja haittoineen, sekä rajatusti muista toimivista hoitomuodoista, joita voidaan käyttää kipuoireiden hallintaan pitkittyneenkin kivun hoidossa.

Koulutus sisältää lähiopetusta ennakoivaa pohjamateriaalia, sekä yhden intensiiviopintopäivän kontaktiopetuksena, jossa aiheeseen perehdytään syventävästi luennoinnin, keskustelun ja käytännön havainnollistamisen avulla.
Koulutukseen sisältyvä etämateriaali käsittelee mm. kivun syntymekanismia, kivun vaihtelevia oireita ja erilaisia kivun esiintymismuotoja,
sekä muita, kuin lääkkeellisiä hoitovaihtoehtoja pitkittyneen kivun hoidossa.


Koulutuksen tavoite:

Tavoitteena on parantaa hevosen terveydestä ja hyvinvoinnista itsenäisesti vastaavan ammattilasen kykyä havaita ja tunnistaa kivun/ epämukavuuden merkkejä hevosella, sekä selkiyttää käsitystä siitä, milloin hevonen tarvitsee pikaistakin eläinlääkärin tutkimusta ja apua.
Kipua voi aiheutua monista eri taustatekijöistä (ravinto, muutokset hampaissa ja suun limakalvoilla, piilevät/ vaiheittain syntyneet muutokset nivelrakenteissa, lihaksiston ongelmat, huonosti sopiva/ väärin asetettu varuste jne.).

Koulutuksessa tärkeänä osana on vankemman, sekä uusimman tiedon hyödyntäminen hevosen erilaisten varusteiden valinnassa ja
niiden sovituksessa, sekä epäsopivan varusteen synnyttämien ongelmien varsinainen tunnistaminen ratkaisukeskeisesti.
Varusteisiin liittyviä tärkeitä yksityiskohtia käydään läpi käytännössä suoraan hevosten kanssa havainnollistaen.

Tiedon kartuttaminen kivun mekanismeista, sen erilaisista vaikutuksista arkiseen toimintaan ja myös kivun hoitomuodoista mahdollisine haittoineen ja hyötyineen parantaa tavoitetta mahdollisimman hyvin toimivasta käyttöhevosesta, tai elämänlaatua lisäävästä hyvinvoinnista seura-/ siitoshevosella.


Opintojen toteutus:

Opinnot alkavat teoria-etäopinnoin osin oman aikataulun mukaan.
Etäopintoja varten ei tarvita muuta, kuin varmatoiminen sähköpostilaatikko, varsinaisia erillisiä opintoalustoja ei ole käytössä.

Lähiopetuspäivä on ohjelmaltaan pitkähkö ja todella tiivis sisältäen luennointia useilta eri osa-alueilta, sekä käytännön havainnointia.
Koulutuspaikalla on mahdollisuus osallistua ruokailuun (ei sisälly koulutuskustannuksiin).

Tarkat ohjeistukset toimitetaan koulutukseen osallistuville/ hyväksytyille.


Tiivistetty luentosisältö:


- Kivun rooli/ merkitys hevoselle
- Kivun
määrä, eri muodot ja niiden vaikutus hevosen fysiologiaan
- Eläinlääketieteen keinot kivun tutkimiseen
- Kivun
yleisiä taustasyitä
- Kipulääkitys
(lääkemuodot/ vaihtoehdot, haitat, sivuvaikutukset)
- Kivun synnyttämät, ei-toivottavat muutokset (käyttäytyminen, suorituskykyongelmat, suoritusvirheet, heikentynyt fysiologia)
- Kipuoireiden
tunnistaminen käytännössä (hevosen kanssa suoraan havainnollistaen)
- Varusteiden sopivuuden tarkistaminen/ arviointi/ varmistaminen hevosyksilökohtaisesti
- Epäsopivista varusteista aiheutuvat oireet, merkit ja haitat, sekä korjaavat ratkaisut

Lähiopetuksessa luennoinnista vastaavat:

- Mirjami Miettinen, erikoistuva hevossairauksien erikoiseläinlääkäri (Oulun Hevosklinikka).

Mirjami Miettinen on mm. tehnyt Helsingin Yliopistollisessa eläinsairaalassa kliinistä tutkimusta hevosten hammashoidosta, suun sairauksista ja kuolainten sovituksesta, sekä luennoi aiheesta laajasti eläinlääkäreille ja hevosenomistajille sekä Suomessa, että kansainvälisesti. Lisäksi hän on tuottanut em. aiheeseen ja myös hevosen kipuun liittyvää opetus- ja tiedotemateriaalia.
Hänen suorittamansa kliinisen tutkimustuloksen mukaan arviolta jopa n. vajaa 60%:lla hevosista esiintyy mm. soveltumattomien
kuolainten aiheuttamaa hampaiden kulumaa, tai muita vakavia oireita, kuten limakalvojen kivuliaita haavaumia.

- Liza Aura, ammattitukinnon suorittanut valjas- ja satulaseppä (Leather Equitation).

Liza Aura käyttää työssään ratkaisukeskeisiä, toiminnallisia ja käytännöllisiä menetelmiä. Hänelle hevosen hyvinvointi kaikissa
eri muodoissaan on erittäin tärkeää.
"Oikein istuvat suitset ja niiden paineettomuus hevosen päähän on yhtä tärkeä asia kuin oikein istuva satula.
Ammattitaitoinen satulaseppä varmistaa omalta osaltaan ratsukon hyvinvoinnin, turvallisuuden, sekä yhteistyön
onnistumisen ja mukavuuden. Oikein topattu satula on osa ennakoivaa hevoshuoltoa. Sopivat varusteet on ihan
yhtä tärkeä asia kuin kengitys, lihashuolto, tai hampaiden raspaus." Liza Aura: Learther Equitation

Hakemusvaatimukset:

Hakijan/ ilmoittautujan tulee olla minimissään 18-vuotias ja toimia ammattimaisesti hevosten parissa.
Lisätiedot-kohtaan kurssihakemuksessa tulee kirjata lyhyt, tiivistetty selvitys omasta kokemustaustastaan/ toiminnasta hevosalalla.


Koulutuskustannukset
(sis. ALV 24 %):

Koulutuksen kokonaishinta on 198 euroa, mikä suoritetaan koulutuskiintiöön hyväksymisen jälkeen siitä erikseen annettujen ohjeiden mukaan.
Koulutuskustannukseen eivät sisälly kurssipäivän ruokailukustannukset.Valitse tämä koulutus hakulomakkeen alavalikon kohdasta: Lyhytkurssi, johon haet: Hevosen kipukurssi


HUOM! Ennen hakulomakkeen täyttämistä ja lähettämistä huomioithan, että ilmoittautumisen lähettäminen tarkoittaa,
että tullessasi
hyväksytyksi oppilaskiintiöön, olet sitoutunut suorittamaan koulutuksen ja koulutusmaksut kokonaisuudessaan.