KOIRAN HOITOTOIMET HELPOIKSI- WORK SHOP

- Monimuotoinen kurssipäivä kaikille aiheesta kiinnostuneille
KOULUTUSPÄIVÄ: 21.11.2020


ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen sulkeutunut
-
HUOM! Koirakkopaikkoja vain rajoitetusti


KOULUTUSPAIKKAKUNTA: JÄMI/ JÄMIJÄRVI (Satakunnan ja Pirkanmaan rajalla)


Koulutuskuvaus:


Koiran hoitotoimet helpoiksi- work shop sopii kaikenlaisten koirien omistajille, vasta perustaitoja opettelevista
pennuista sellaisiin koiriin, jotka kokevat jonkin toimenpiteen ikäväksi, tai joilla on taustalla huonoja kokemuksia
käsittelytoimenpiteistä.
Sopii erinomaisesti myös ammatissaan koiria käsitteleville koirapalveluiden tuottajille, kuten koirahierojat, trimmaajat jne.

Work shop koostuu luento- ja käytännön harjoitteluosuudesta, joiden avulla havainnollistetaan, miten opettaa
koiralle hoito- ja käsittelytoimenpiteet mukaviksi omaehtoisuutta ja palkitsemista hyödyntäen, toimien stressittömästi
ja yhteistyössä koiran kanssa!

Kurssista on iloa ja hyötyä sekä koiralle, että koiranomistajalle ihan jokapäiväisessä arjessa kun koiraa käsitellään,
tai sille tehdään hoitotoimenpiteitä kuten kynsien leikkuu, hampaiden harjaus, turkinhoito, vaatteiden pukeminen,
peseminen jne.
Kurssin tarjoamista käytännön taidoista ja vinkeistä on apua myös esim. eläinlääkärikäynneillä, tai terveydenhoidossa,
kuten koirahierojan vastaanotolla.

Kurssin metodina hyödynnetään koiran omaehtoisuutta, sekä positiivista vahvistamista, mikä parantaa kommunikaatiota
ja luottamusta koiran, sekä sitä käsittelevien ihmisten välillä.


Omaehtoisuus käsittelytoimenpiteissä perustuu siihen, että koiralle opetetaan yksi, tai useampi kohde, joita koskettamalla
(tai vaihtoehtoisesti katsomalla) koira antaa luvan käsittelyn aloittamiseen ja jatkamiseen (ns. starttinappulakäytökset).
Lisäksi koiraa ei pidetä väkisin kiinni vaan se voi aina halutessaan väistää, tai poistua paikalta.

Omaehtoisuutta vahvistamalla koirasta tulee innokkaampi ja aktiivisempi hoitotoimenpiteisiin osallistuja pakoon juoksemisen
sijaan (vaikkapa kynsisakset nähdessään).
Koiralähtöinen koulutustapa auttaa koiran motivaation rakentamisessa. Tällöin koiraa on harjoituksissa aktiivinen toimija
passiivisen sietämisen sijaan.


Lisätietoa omaehtoisuuden hyödyntämisestä käsittelytoimenpiteiden opettamisessa
https://www.koirapalvelubalanssi.com/blogi/march-23rd-2019


Work shop- päivän sisältöä:

Kontaktiopetuspäivänä käydään läpi erilaisia teoriaosuuksia luennoiden ja keskustellen, sekä lisäksi tehdään runsaasti
käytännön harjoituksia useiden eri koirakoiden kanssa demonstroiden.


Luennoilla läpikäydään aiheita, kuten;

- Koiran palkitseminen ja palkkiomerkki

- Omaehtoisuus ja ns. starttinappulakäytökset käsittelytoimenpiteiden harjoittelussa

- Kohteiden hyödyntäminen ja muut tukitaidot, sekä niiden opettaminen
(esim. alustalle meno, kylkimakuu, leukakosketus, kuonokoppaan totuttaminen)

- Käsittelyn lisääminen harjoituksiin vaihe vaiheeltaKäytännön
harjoitukset ja demonstraatio;


Work shopiin varataan osallistujille enintään kuusi koirakkopaikkaa käytännön harjoituksiin.
Harjoitukset toteutetaan yksitellen.Yksilötason harjoitteluaika on 30 minuuttia/ koirakko. Jokainen koirakko-osallistuja
saa itse etukäteen valita, mitä käsittelytoimenpiteisiin liittyviä asioita haluaa harjoitella (esim. rokottaminen, mikrosirun
lukeminen, koiran mittaaminen mittakepillä, ulkoiluvarusteiden pukeminen, korva- tai silmätippojen laittaminen jne.).

Koirakkopaikkoja ei voida tarjota jokaiselle osallistujalle, mutta harjoitusten informatiivinen seuraaminen kuuntelu- ja
katseluoppilaana ja keskustellen on avoin koko ryhmälle koko work shopin ajan.

Koulutuksen tavoite:

Tavoitteena on parantaa koiran ja sen ohjaajan, tai muun koiraa käsittelevän ihmisen välistä vuorovaikutusta, sekä
helpottaa päivittäisen arjen ja koiralle suoritettavien tutkimusten, tai hoitotoimenpiteiden suorittamista.

Harjoittelun myötä koiralle muodostuu positiivinen asenne hoitotoimenpiteiden suorittamiseen, koska se huomaa
voivansa vaikuttaa tilanteeseen ja samalla siitä muodostuu aktivoivaa, vuorovaikutteista, mukavaa tekemistä.

Omaehtoisuuden hyödyntäminen on erityisen hyödyllinen silloin, jos koira syystä tai toisesta on epäileväinen,
tai arka käsittelytoimenpiteiden suhteen.Opintojen toteutus
:


Opinnot soveltuvat kaikille koiran hyvinvoinnista ja helpommasta arjesta kiinnostuneille koiranomistajille, tai hoitajille.
Aiempaa kokemusta koiran omaehtoisesta koulutustavasta ei tarvita.
Soveltuu kaiken ikäisten ja eri luonteisten koirien kanssa arkea eläville.

Work shop on ohjelmaltaan tiivis ja kestää koko päivän.
Osallistujakiintiö on rajoitettu. Kuuntelupaikkojen lisäksi koirakkopaikkoja on tarjolla oman koiran kanssa harjoituksiin
osallistuville kaikkiaan kuusi (6) paikkaa ja ne täytetään ilmoittautumisten saapumisjärjestyksessä.

HUOM! Koirakkopaikalle ilmoittautuja- Kerro hakulomakkeen Lisätiedot-kohdassa, että haluaisit osallistua koirasi kanssa.
Kerro tiivistetysti koirastasi, omasta taustastasi koiran kanssa toimimisesta ja se aihealue, jota haluatte harjoitella.

Luentopaikan alueella on mahdollisuuksia majoittumiseen (myös koiran kanssa) ja ruokailuihin osallistumiseen.
Majoitus ja ruokailut eivät sisälly koulutuksen hintaan.


Luennoinnista ja ohjauksesta koulutuksessa vastaa:


Anni Saarela
, ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja (AT), FM, Diplomi urheilukoirahieroja,
Koiran diplomiravitsemusneuvoja (Koirapalvelu Balanssi).

Anni Saarela lähestyy koiran kanssa harjoittelua ratkaisukeskeisellä ja positiivisella asenteella ja on kouluttajana
erityisesti kiinnostunut erilaisista käytösongelmista, viretilan hallinnasta, sekä omaehtoisuudesta käsittelytoimenpiteissä.
Hänelle tärkeitä arvoja sekä ihmisten että eläinten kanssa toimimisessa ovat molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus
sekä se, että kommunikaatio tulee ymmärretyksi molempiin suuntiin, siis myös koiralta ihmiselle!
Hänellä on pitkä omakohtainen kokemustausta eri tyyppisistä koirista ensin harrastuspuolelta ja myöhemmin eläinalalla
työskentelyn myötä.Hakemusvaatimukset
:

Kurssille ilmoittautujilta ei vaadita pohjakokemusta, tai tietoa aiheesta. Kurssi on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutuskustannukset (sis. ALV 24 %):

Koulutuksen hinta on 120 euroa, mikä suoritetaan koulutuskiintiöön hyväksymisen jälkeen.

Kurssille ilmoittautuminen, ilmoittautumisten käsittely:

Kurssille ilmoittautumisia otetaan vastaan 6.11.2020 asti ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Koirakkopaikkoja on avoinna kuusi ja ne täytetään ilmoittautumisten saapumisjärjestyksessä. Ilmoittauduthan ajoissa!

Oppilaspaikan jatkon toimintaohjeista ilmoitetaan sähköpostitse hakijan antamaan osoitteeseen enintään muutaman
arkipäivän kuluessa ilmoittautumisen saapumisesta.

Valitse tämä koulutus hakulomakkeen alavalikon kohdasta: Lyhytkurssi, johon haet: Hoitotoimet helpoiksi


HUOM! Ennen hakulomakkeen täyttämistä ja lähettämistä huomioithan, että ilmoittautumisen lähettäminen
tarkoittaa, että tullessasi hyväksytyksi oppilaskiintiöön, sitoudut suorittamaan koulutuksen ja koulutusmaksun kokonaisuudessaan.