KOIRAN KIVUN TUNNISTAMINEN JA KIVUN HOITO

(täydennyskoulutus koirien terveyspalveluita tuottaville ammattilaisille
)


ALKAMISAJANKOHTA:
Etäopinnot maaliskuu 2020. Lähiopetuspäivä 18.04.2020


ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen/ haku parhaillaan käynnissä

KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSJAKSOLLA: TURKUKoulutuskuvaus:

Kurssi toimii täydennyskoulutuksena ammattimaisesti koirien terveyspalveluita tarjoaville ammattilaisille, joilla on
käytännön kokemusta alalla toimimisesta.

Koulutus soveltuu kaikille niille ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan koirien erilaisista ja eri yhteyksissä ilmenevien kipuoireiden havitsemisessa, kivun vaihtelevista paikallisista oireista, sekä lisätä tietopohjaansa kivun hoitoon eläinlääkinnässä käytettävästä lääkityksestä ja myös muista, ei-lääkkeellisistä, toimivista hoitomuodoista, joita voidaan käyttää kipuoireiden hallintaan.

Koulutuksessa käsitellään erilaisten kipulääkkeiden toimintaa eri kivun tyyppien hoidossa. Lisäksi perehdytään mm. minkälaisia sivuvaikutuksia kipulääkkeistä voi koiralle aiheutua, jotta koiran kanssa työskentelevä osaisi mahdollisesti tunnistaa lääkityksestä aiheutuvia, joskus vakaviakin haittoja, jolloin koiranomistaja osataan perustellusti ohjata epäselvissä tilanteissa ottamaan viipymättä yhteyttä koiraa hoitavaan eläinlääkäriin.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi tavallisia, koiranomistajien mahdollisesti itse koiralleen antamien, ihmisille tarkoitettujen kipu-
ja särkylääkkeiden haittavaikutuksia, joista osa saattaa pahimmillaan johtaa jopa koiran menehtymiseen.

Koulutuksessa käsitellään suppeammin kipua myös koirille annettavien manuaalisten hoitojen näkökulmasta.
Osiossa käydään läpi kivun merkkejä ja niihin reagoimista hoitotilanteissa, sekä käsitellään yksityiskohtaisesti niitä tilanteita,
joissa kivun esiintyminen on vasta-aiheena manuaalisen hoidon toteutukselle.
Tässä asiayhteydessä on mukana suppeasti myös neurologiseen ongelmaan viittaavien oireiden ja niistä johtuvien ehdottomien,
hoidollisten vasta-aiheiden tunnistamista.

Koulutus sisältää ennakoivia etäopintoja, sekä yhden intensiiviopintopäivän kontaktiopetuksena, jossa aiheeseen perehdytään syventävästi luentojen ja keskustelun avulla.


Koulutuksen etäopinto-osuus käsittää osa-alueina mm;

- Koiran kivun syntymekanismi ammattimaisesta näkökulmasta
- Kivun vaihtelevat muodot ja oireet (akuutti/ pitkittynyt/ krooninen/ neuropaattinen jne.)
- Kivun lokaaliset, vaihtelevat oireet eri kehonosissa, sekä niiden tavalliset taustasyyt
- Koiran terveysalan ammattilaisen vastuita ja asemaa lainsäädännön kannalta kipuoireisen hoidon yhteydessä (tarkennetaan eri
ammattilaisten rooleja, vastuita ja lainopillisia rajauksia)
- Manuaalisia hoitoja suorittavan ohjeet ja muistilista tilanteista, jotka voivat olla selkeitä vasta-aiheita hoidon toteutukselle

Etäopintoihin liittyy myös etäopetusaineistoon jne. liittyviä etätehtäviä, jotka tulee suorittaa (ja palauttaa sähköisesti) ennen lähiopetukseen osallistumista.

Kontaktiopetuspäivän sisältöä;

Kontaktiopetuspäivänä käydään läpi koiran kivun oireita ja tunnistamista, sekä huomioon otettavia asioita niin eläinlääketieteellisestä,
kuin myös koiran terveysalan ammattilaisen käytännön työn näkökulmasta.

Eläinlääkärin luento-osuudella käsitellään erilaisia kivun aiheuttajia, lääkitykseen liittyviä tärkeitä asioita, mukaanlukien mahdolliset
haitta- ja sivuvaikutukset, sekä ihmisille tarkoitettujen särkylääkkeiden haitallisuutta koirilla.

Lähiopetuksessa käsitellään omana aihealueenaan myös kivun hoitomuotoja muusta, kuin lääkinnällisestä näkökulmasta, mukaan
lukien joidenkin ravintolisien täsmäkäyttö.

Pohjustavan etäopetuksen lisänä käydään vielä kertauksena läpi suppeasti manuaaliseen hoitotilanteeseen liittyviä asoita, joista
voidaan myös aikataulun sallimissa puitteissa käydä tarvittaessa tarkentavaa keskustelua kurssilaisten kanssa.


Koulutukseen sisältyy laadukas, etä- ja lähikoulutuksessa jaettava kirjallinen materiaali.

Koulutuksen tavoite:

Tavoitteena on parantaa koira-alan terveysammattilaisen kykyä havaita ja tunnistaa kivun merkkejä koira-asiakkaissaan,
sekä myös havaita mahdollisia viitteitä esim. kipulääkityksen vakavista haittavaikutuksista, jotka edellyttävät välitöntä
eläinlääkärin tilannekartoitusta. Kurssi parantaa koiran terveysammattilaisen kykyä reagoida yllättäen ilmaantuviin, tai jo
aiemmin kipudiagnosoidulla koira-asiakkaalla kipulääkityksen aikana alkaviin, huolestuttaviin oireisiin.

Kurssin suoritettuaan koiran terveyspalveluita tarjoavalla ammattilaisella on laajempi tieto koiran kivusta, sen erilaisista ilmenemismuodoista, sekä tietoa tilanteista, joissa koiranomistajaa tulee opastaa ottamaan välittömästi yhteys eläinlääkäriin.

Tiedon kartuttaminen kivun mekanismeista, sen eri vaikutuksista ja myös hoidon eri muodoista haittoineen, tai mahdollisuuksineen parantaa asiakasturvallisuutta ja tavoitetta koiran paremman elämänlaadun saavuttamisesta.


Opintojen toteutus:

Opinnot alkavat teoriaosuuden etäopinnoin sähköisessä muodossa opiskellen. Pohjaaviin opintoihin liittyy kirjallisesti suoritettavia etätehtäviä, jotka tulee palauttaa annetussa aikataulussa ennen lähiopetusjakson toteutusta.
Etäopinnot alkavat joulukuussa. Tarkemmat ohjeet koulutukseen osallistuville.

Lähiopetuspäivä on ohjelmaltaan hyvin tiivis, eikä ylimääräisiä taukoja voida pitää.

Koulutuspaikalla on mahdollisuus majoittumiseen (myös koiran kanssa), sekä vaihtoehtoisesti valittavana pelkkä päiväosallistujapaketti
ruokailuineen koulutuspäivälle. Lisätietoja osallistujille ennakkotiedotteissa.


Tiivistetty luentosisältö:

- Akuutin kivun rooli ja merkitys
– Kivun edut
– Kivun välittömät haitat

- Kroonisen kivun vaikutus koiran elämänlaatuun
- Pitkittynyt akuutti kipu
- Neuropaattinen kipu

- Eläinlääketieteessä käytettävät erilaiset keinot kivun arviointiin ja tutkimiseen

- Kivun yleisimpiä taustasyitä
– Traumat
– Hammasongelmat (suun limakalvo-ongelmat)
- Iholla esiintyvät seurannaiskivut- ja ongelmat
– Jatkuvat/ toistuvat kipuongelmat suolistossa johtuen ravinnon laadusta (esim. huonosti sulava ravinto)
– Ikäkauteen liittyvät tyypilliset liikuntaelinten sairaudet
– Sairauksien muodot, joissa ilmenee etenevää ja jatkuvaa kudosrappeumaa/ kipua

- Kipulääkitys
– Eri lääkeryhmät hoitotavoitteineen
– Edut, haitat, sivuvaikutukset
– Lääkityksen aikana ilmaantuvat, sellaiset merkittävät ja välitöntä ELL konsultaatiota vaativat haittavaikutukset, jotka
terveyspalveluyrittäjän olisi tärkeä havaita omalla vastaanotollaan
– Ihmisille tarkoitettujen tulehdus-kipulääkkeiden aiheuttamat haitat/ vauriot koiralla

- Kivun
synnyttämät seurannaisilmiöt (joita ei aina tunnisteta kipuun liittyviksi oireiksi)
– Muutokset käyttäytymisessä
– Ongelmat suorituskyvyssä
– Muutokset ravitsemusfysiologiassa/ yleiskunnossa
– Vaikeutunut selviytyminen arjen askareista

- Kehon paikallisten kipuoireiden tunnistaminen käytännössä (käydään läpi koiran kanssa havainnollistaen)
– Mitä selkeitä, tärkeitä seikkoja koirassa tarkkaillaan/ haivainnoidaan
– Koiran palpaatio ym. kivun paikalliseen havainnointiin

Lähiopetuksessa luennoinnista vastaavat;


- Noora Sjögren, eläinlääkäri, DVM ja akupunktioeläinlääkäri (cVMA), maa-metsätaloustieteiden maisteri.

Noora Sjögren on mm. toiminut Yliopistollisen eläinsairaalan ja Koirakonttorin perustamalla ruokintaklinikalla eläinlääkärinä,
akupunktioeläinlääkärinä eläinsairaalan kipu- ja akupunktioklinikalla, sekä opettanut klinikkaeläinhoitajia.
Opetus- ja praktiikkatyön lisäksi hän luennoi eläinlääkintään, eläinten kivun tunnistamiseen ja hoitoon, sekä kliiniseen ravitsemukseen liittyvistä aiheista.

- Sari Kivilähde, ELH, urheilukoirahierontametodin kehittäjä, NTM (luonnonvara-ala), eläinten terveysalan kouluttaja (vuodesta 2004).

Sari Kivilähde on toiminut laaja-alaisesti eläinten terveyspalveluyrittäjänä vuodesta 1996. Hän on mm. kehittänyt urheilukoirahieronta-metodin Suomessa toimien Diplomi urheilukoirahierojakouluttajana vuodesta 2004. Toiminut kouluttajana mm. hevoshieroja-, urheilukoirahieroja, eläinnaturopaatti-, hevosen terveysneuvoja-, sekä koiran ravitsemusnevojakoulutuksissa, sekä pitänyt yksittäisiä luentoja hevosen ja koiran käyttäytymiseen liittyvistä aiheista.


Hakemusvaatimukset
:

Hakijan/ ilmoittautujan tulee olla minimissään 18-vuotias ja toimia ammattimaisena koiran terveyspalveluita tarjoavana yrittäjänä
(tai erityis-tilanteissa työntekijänä eläinten terveyspalveluita tarjoavassa yrityksessä).
Lisätiedot-kohtaan kurssihakemuksessa tulee kirjata tiivistetty selvitys omasta kokemustaustastaan/toiminnasta terveyspalveluyrittäjänä.

Koulutuskustannukset (sis. ALV 24 %):

Koulutuksen kokonaishinta on 295 euroa, joka suoritetaan koulutuskiintiöön hyväksymisen jälkeen siitä erikseen annettujen ohjeiden mukaan.

Kurssille ilmoittautuminen, ilmoittautumisten käsittely:

Koulutuspaikkoja on rajoitettu määrä. Kurssille ilmoittautumisia otetaan vastaan 30.03.2020 saakka, mikäli oppilaspaikkoja on
jäljellä.

Ilmoittautumiset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja oppilaspaikan vahvistamisesta ja jatkon toimintaohjeista ilmoitetaan
sähköpostitse hakijan antamaan osoitteeseen enintään muutaman arkipäivän kuluessa ilmoittautumisen saapumisesta.

Valitse tämä koulutus hakulomakkeen alavalikon kohdasta: Lyhytkurssi, johon haet: Koiran kipukurssi


HUOM! Ennen hakulomakkeen täyttämistä ja lähettämistä huomioithan, että ilmoittautumisen lähettäminen tarkoittaa,
että tullessasi hyväksytyksi oppilaskiintiöön, olet sitoutunut suorittamaan koulutuksen ja koulutusmaksut kokonaisuudessaan.