KOIRAN KIVUN TUNNISTAMINEN JA KIVUN HOITO

- Täydennyskoulutus koira-alan ammattilaisille
ALKAMISAJANKOHTA:
Etäopinnot käynnissä

LÄHIOPETUS: 07.11.2020

ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen sulkeutunut

KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSJAKSOLLA: TURKU


Koulutuskuvaus:

Kurssi toimii täydennyskoulutuksena ammattimaisesti koirien terveys-, hoito-, koulutusohjaaja- ym. palveluita tarjoaville yrittäjille, sekä kasvattajille joilla on jo pidempi käytännön kokemus koira-alalla toimimisesta.

Koulutus soveltuu kaikille niille ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan koirien erilaisista ja eri yhteyksissä ilmenevien kipuoireiden havitsemisessa, kivun vaihtelevista, lokaalisista oireista, sekä lisätä tietopohjaansa kivun hoitoon eläinlääkinnässä käytettävästä lääkityksestä ja myös muista, ei-lääkkeellisistä, toimivista hoitomuodoista, joita voidaan käyttää kipuoireiden hallintaan.

Koulutuksessa käsitellään erilaisten kipulääkkeiden toimintaa eri kivun tyyppien hoidossa. Lisäksi perehdytään mm. minkälaisia sivuvaikutuksia kipulääkkeistä voi koiralle aiheutua, jotta koiran kanssa työskentelevä osaisi mahdollisesti tunnistaa lääkityksestä aiheutuvia, joskus vakaviakin haittoja, jolloin koiranomistaja osataan perustellusti ohjata epäselvissä tilanteissa ottamaan viipymättä yhteyttä koiraa hoitavaan eläinlääkäriin.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi koiranomistajien mahdollisesti itse koiralleen antamien, ihmisille tarkoitettujen kipu- ja
särkylääkkeiden haittavaikutuksia, joista osa saattaa pahimmillaan johtaa koiran menehtymiseen.

Koulutuksessa käsitellään kipua suppeasti myös koirille annettavien manuaalisten hoitojen näkökulmasta.
Osiossa käydään läpi kivun merkkejä ja niihin reagoimista hoitotilanteissa, sekä käsitellään yksityiskohtaisesti niitä tilanteita,
joissa kivun esiintyminen on vasta-aiheena manuaalisen hoidon toteutukselle.
Tässä asiayhteydessä on mukana hyvin tiivistetysti myös neurologiseen ongelmaan viittaavien oireiden ja niistä johtuvien ehdottomien,
hoidollisten vasta-aiheiden tunnistamista.

Koulutus sisältää ennakoivia etäopintoja, sekä yhden intensiivisen opintopäivän kontaktiopetuksena, jossa aiheeseen perehdytään syventävästi luentojen, tutkimus- ja havainnollistavan demonstraation ja keskustelun avulla.


Koulutuksen etäopinto-osuus käsittää osa-alueina mm;

- Koiran kivun tarkka syntymekanismi ja fysiologia ammattimaisesta näkökulmasta
- Kivun vaihtelevat muodot ja oireet (akuutti/ pitkittynyt/ krooninen/ neuropaattinen jne.)
- Kivun lokaaliset, vaihtelevat oireet eri kehonosissa, sekä niiden tavalliset taustasyyt
- Koiran terveys- ja hoitoalan ammattilaisen vastuita ja asemaa lainsäädännön kannalta kipuoireisen koiran hoidon yhteydessä (tarkennetaan eri ammattilaisten rooleja, vastuita ja lainopillisia rajauksia)
- Manuaalisia hoitoja suorittavan ohjeet ja muistilista tilanteista, jotka voivat olla selkeitä vasta-aiheita hoidon toteutukselle

Etäopintoihin liittyy myös etäopetusaineistoon liittyviä etätehtäviä, jotka tulee suorittaa (ja palauttaa sähköisesti) ennen lähiopetukseen osallistumista.


Kontaktiopetuspäivän sisältöä;

Kontaktiopetuspäivänä käydään läpi koiran kivun oireita ja tunnistamista, sekä huomioon otettavia asioita niin eläinlääketieteellisestä,
kuin myös koiran terveysalan ammattilaisen käytännön työn näkökulmasta.

Eläinlääkärin luento-osuudella käsitellään erilaisia kivun aiheuttajia, kipulääkitykseen liittyviä tärkeitä asioita, mukaanlukien mahdolliset
haitta- ja sivuvaikutukset, sekä ihmisille tarkoitettujen särkylääkkeiden haitallisuutta koirilla.

Lähiopetuksessa käsitellään omana aihealueenaan myös kivun hoitomuotoja muusta, kuin lääkinnällisestä näkökulmasta, mukaan
lukien joidenkin ravintolisien täsmäkäyttö.

Koulutukseen sisältyy laadukas, etä- ja lähikoulutuksessa jaettava kirjallinen materiaali.


Koulutuksen tavoite:

Tavoitteena on parantaa koiran terveys- ja hoitoalan ammattilaisen kykyä havaita ja tunnistaa kivun merkkejä koira-asiakkaissaan,
sekä myös havaita mahdollisia viitteitä esim. kipulääkityksen vakavista haittavaikutuksista, jotka edellyttävät välitöntä
eläinlääkärin tilannekartoitusta. Kurssi parantaa kykyä reagoida yllättäen ilmaantuviin, tai jo aiemmin kipudiagnosoidulla koira-asiakkaalla kipulääkityksen aikana alkaviin, huolestuttaviin oireisiin.

Kurssin suoritettuaan koiran hoito- ja terveyspalveluita tarjoavalla ammattilaisella on laajempi tieto koiran kivusta, sen monista erilaisista ilmenemismuodoista, sekä tietoa tilanteista, joissa koiranomistajaa tulee opastaa ottamaan välittömästi yhteys eläinlääkäriin.

Tiedon kartuttaminen kivun mekanismeista, sen eri vaikutuksista ja myös hoidon eri muodoista haittoineen, tai mahdollisuuksineen parantaa asiakasturvallisuutta ja tavoitetta koiran paremman elämänlaadun saavuttamisesta.


Opintojen toteutus:

Opinnot alkavat joustavasti teoriaosuuden etäopinnoin, etämateriaalin avulla opiskellen 2020 maalis-huhtikuun vaihteesta eteenpäin. Pohjaaviin etäopintoihin liittyy kirjallisesti suoritettavia etätehtäviä, jotka palautetaan joustavassa aikataulussa, kuitenkin viimeistään ennen lähiopetusjakson käytännön toteutusta.
Tarkemmat ohjeet toimitetaan koulutukseen osallistuville.

Lähiopetuspäivä tulee olemaan ohjelmaltaan hyvin tiivis, eikä ylimääräisiä taukoja voida pitää.

Koulutuspaikalla on mahdollisuus majoittumiseen (myös koiran kanssa), sekä vaihtoehtoisesti valittavana pelkkä päiväosallistujapaketti
ruokailuineen koulutuspäivälle. Lisätietoja osallistujille ennakkotiedotteissa.


Tiivistetty luentosisältö:

- Akuutin kivun rooli ja merkitys
– Kivun edut
– Kivun välittömät haitat

- Kroonisen kivun vaikutus koiran elämänlaatuun
- Pitkittynyt akuutti kipu
- Neuropaattinen kipu

- Eläinlääketieteessä käytettävät erilaiset keinot kivun arviointiin ja tutkimiseen

- Kivun yleisimpiä taustasyitä
– Traumat
– Hammasongelmat (+ suun limakalvo-ongelmat)
- Iholla esiintyvät seurannaiskivut- ja ongelmat
– Jatkuvat/ toistuvat kipuongelmat suolistossa johtuen ravinnon laadusta (esim. huonosti sulava ravinto)
– Ikäkauteen liittyvät tyypilliset liikuntaelinten sairaudet
– Sairauksien muodot, joissa ilmenee etenevää ja jatkuvaa kudosrappeumaa/ kipua

- Kipulääkitys
– Eri lääkeryhmät hoitotavoitteineen
– Edut, haitat, sivuvaikutukset
– Lääkityksen aikana ilmaantuvat, sellaiset merkittävät ja välitöntä ELL konsultaatiota vaativat haittavaikutukset, jotka
terveyspalveluyrittäjän olisi tärkeä havaita omalla vastaanotollaan
– Ihmisille tarkoitettujen tulehdus-kipulääkkeiden aiheuttamat haitat/ vauriot koiralla

- Kivun
synnyttämät seurannaisilmiöt (joita ei aina tunnisteta kipuun liittyviksi oireiksi)
– Muutokset käyttäytymisessä
– Ongelmat suorituskyvyssä
– Muutokset ravitsemusfysiologiassa/ yleiskunnossa
– Vaikeutunut selviytyminen arjen askareista

- Kehon paikallisten kipuoireiden tunnistaminen käytännössä (käydään läpi koiran kanssa havainnollistaen)
– Mitä selkeitä, tärkeitä seikkoja koirassa tarkkaillaan/ haivainnoidaan
– Koiran palpaatio ym. kivun paikalliseen havainnointiin

Lähiopetuksessa luennoinnista vastaavat;


- Noora Sjögren, eläinlääkäri, DVM ja akupunktioeläinlääkäri (cVMA), maa-metsätaloustieteiden maisteri.

Noora Sjögren on mm. toiminut Yliopistollisen eläinsairaalan ja Koirakonttorin perustamalla ruokintaklinikalla eläinlääkärinä,
akupunktioeläinlääkärinä eläinsairaalan kipu- ja akupunktioklinikalla, sekä opettanut klinikkaeläinhoitajia.
Opetus- ja praktiikkatyön lisäksi hän luennoi eläinlääkintään, eläinten kivun tunnistamiseen ja hoitoon, sekä kliiniseen ravitsemukseen liittyvistä aiheista.

- Sari Kivilähde, ELH, urheilukoirahierontametodin kehittäjä, NTM (luonnonvara-ala), eläinten terveysalan kouluttaja (vuodesta 2004).

Sari Kivilähde on toiminut laaja-alaisesti eläinten terveyspalveluyrittäjänä vuodesta 1996. Hän on mm. kehittänyt urheilukoirahieronta-metodin Suomessa toimien Diplomi urheilukoirahierojakouluttajana vuodesta 2004. Toiminut kouluttajana mm. hevoshieroja-, urheilukoirahieroja, eläinnaturopaatti-, hevosen terveysneuvoja-, sekä koiran ravitsemusnevojakoulutuksissa, sekä pitänyt yksittäisiä luentoja hevosen ja koiran käyttäytymiseen liittyvistä aiheista.


Hakemusvaatimukset
:

Hakijan/ ilmoittautujan tulee olla minimissään 18-vuotias ja toimia ammattimaisena koiran hoitola-, tai terveyspalveluita tarjoavana yrittäjänä (tai erityis-tilanteissa työntekijänä eläinten terveys-, hoito- ym. palveluita tarjoavassa yrityksessä).
Lisätiedot-kohtaan kurssihakemuksessa tulee kirjata lyhyt, tiivistetty selvitys omasta kokemus taustastaan/toiminnasta koirien terveys-,
tai hoitopalveluyrittäjänä.

Koulutuskustannukset (sis. ALV 24 %):

Koulutuksen kokonaishinta on 295 euroa, mikä suoritetaan koulutuskiintiöön hyväksymisen jälkeen.

Kurssille ilmoittautuminen, ilmoittautumisten käsittely:

Kurssille ilmoittautumisia otetaan vastaan ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Oppilaspaikan vahvistamisesta ja jatkon toimintaohjeista ilmoitetaan sähköpostitse hakijan antamaan osoitteeseen enintään muutaman arkipäivän kuluessa ilmoittautumisen saapumisesta.

Valitse tämä koulutus hakulomakkeen alavalikon kohdasta: Lyhytkurssi, johon haet: Koiran kipukurssi


HUOM! Ennen hakulomakkeen täyttämistä ja lähettämistä huomioithan, että ilmoittautumisen lähettäminen tarkoittaa,
että tullessasi hyväksytyksi oppilaskiintiöön, olet sitoutunut suorittamaan koulutuksen ja koulutusmaksut kokonaisuudessaan.