KOIRIEN HYVINVOINTISEMINAARI 30.09.2023

- Luentopäivä kaikille aiheesta kiinnostuneilleAJANKOHTA: LAUANTAINA 30.09.2023 - LIVELUENNOT PAIKAN PÄÄLLÄ

- Tilattavissa tallenteena

LUENTOPAIKKAKUNTA: KAARINA (TURUN SEUTU)


LUENNON KESTO: PÄIVÄN KESTÄVÄ LUENTOSARJA
(päättyy arviolta n. klo 18 mennessä)ILMOITTAUTUMINEN: TALLENNETILAUS AVOINNASeminaarin kuvaus:


Koirien hyvinvointiseminaari koostuu useasta eri luentokokonaisuudesta koskien monia eri koiran
ja ihmisen välisiä jokapäiväisen elämän osa-alueita, kuten kanssakäyminen = kommunikaatio,
unen ja levon tarve, ravitsemus, koiran kouluttaminen, liikuttaminen, sekä harjoittaminen.


Näiden teemojen parissa ja puitteissa joutuu jokainen koiraihminen tekemään valintoja ja harkintaa
koko koiran elämän ajan sen eri vaiheissa. Valintojen osalta tarvitaan myös riittävästi tietoa, mikä ei
aina ole kovinkaan helppoa, koska vaihtelevaa tietoa on tarjolla useista eri lähteistä, joiden tarjoama
informaatio saattaa olla moninaista, sekä ristiriitaistakin, riippuen kulloinkin tiedon lähteenä olevan
tahon näkemyksestä, kokemuksesta, sekä jopa tavasta ilmaista asiaan olennaisesti liittyviä tekijöitä.


Koiran hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat moninaisia, joista vain pientä osaa voidaan käsitellä
tämän seminaarin puitteissa. Luentojen teemoissa korostuvat asiat, joista juuri tällä hetkellä on
paljon yleistäkin keskustelua, sekä parhaillaan meneillään olevaa lisätutkimustakin kun yritetään
löytää lisää vastauksia koiran hyvinvointiin vaikuttavista asioista.


Luentopaikalla on mahdollisuus osallistua lounas- ja päiväkahvitarjoiluun (ei sisälly luennon hintaan).


Seminaaripäivän tavoite:


Luennot tarjoavat laajasti tietoa koiran monen eri elämänalueen tarpeista, valmiuksista, tai vaatimuksista,
jotka olisi hyvä huomioida koiralähtöisesti erilaisia ratkaisuja tehtäessä koiran hyvinvoinnista vastaavan
ihmisen näkökulmasta.


Luentosisältö tarjoaa monialaisen tietopaketin kaikille koirien kanssa arkea elävien ja niiden hyvinvoinnista
kiinnostuneiden ihmisten tiedon laajentamiseksi, mutta antaa myös uusia ajatuksia vaikkapa koiran kanssa
harrastaville, tai vasta harrastuksen lajivalintoja pohtivalle uudelle koiraihmiselle.


Seminaaripäivän luennot:


- Koiran ja ihmisen välinen kommunikaatio - "koira-ihminen kommunikaatiotaidot"

Miten tunteet ja erityisesti empatia vaikuttaa kommunikaatioon, kuten

1. Eläinten mieltä koskevaan ymmärrykseen
2. Kykyyn ymmärtää eläinten kommunikaatiota
3. Taitoon kommunikoida eläimille takaisin ymmärrettävällä tavalla

Lisäksi luennolla käydään läpi käytännön esimerkkejä, mitä koira joillain eleillä/ asennoilla
kulloinkin tarkoittaa.

Luennoitsijana Elisa Aaltola, (Turun yliopisto), eläin- ja ympäristöetiikan dosentti, vanhempi tutkija
ja kirjailija. Elisa Aaltola on julkaissut lukuisia artikkeleita, sekä kirjoja eläinten ja ihmisen suhteesta
sekä Suomessa, että kansainvälisesti ja toimii aktiivisesti mediassa eläinten puolesta puhujana.


- Koiran riittävän levon ja unen merkitys - mitkä kaikki eri seikat vaikuttavat unen laatuun

Riittävä, hyvälaatuinen uni on elämänlaadullisesti äärettömän tärkeää myös koirille.
Aikuinen koira nukkuu iästä ja aktiivisuustasosta riippuen noin 8–16 tuntia vuorokaudessa.
Pennut tarvitsevat enemmän unta, sillä unen aikana tapahtuu muun muassa aivojen kehittymistä.
Koirilla unen puutteen merkkejä voivat olla stressaantuneisuus ja tavallista herkempi reagointi
ympäristön ärsykkeisiin. Unenaikaiset häiriöt voivat aiheuttaa koirille myös merkittäviä fysiologia ongelmia.

Luennoitsijana Iida Niinikoski, (Kaarinan eläinlääkäriasema), eläinlääkäri, tohtorikoulutettava.
Iida Niinikoski viimeistelee parhaillaan väitöskirjaansa koirien uniapneasta ja siihen liittyvästä
elimistön hiljaisesta tulehdustilasta.


- Ravinto - ravintomallien vertailu ja yksilön tarpeiden huomioon ottaminen

Koiran ruokinnan tulisi aina ensisijaisesti pohjautua yksilön todellisten tarpeiden huomioon
ottamiseen joko iän, rodun, terveydentilan, tai kulutuksen näkökulmasta vaihtelevissa elämän-
tilanteissa. Onko koira täysin terve, toipilas, sairas, vanhus, harrastekoira, siitoskäytössä, tai
vaikkapa rodultaan erityiseen metabolialuokkaan kuuluva yksilö?
Miksi siis ei olekaan olemassa vain yhtä ns. oikeaa, tai kaikille yksilöille soveltuvaa standarditapaa
ruokkia kaikkia koiria? Miten ravinnon "sopivuutta" voidaan määritellä eri elämän vaiheissa ja mitä
moninaisia asioita täytyy tällöin ottaa huomioon.

Luennoitsijana Sari Kivilähde, (Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto), eläinten terveysalan
kouluttaja, Koiran diplomiravitsemusneuvoja koulutuksen vastaava kouluttaja vuodesta 2011,
eläinten terveysklinikkayrittäjä vuodesta 1996 alkaen, viiden eri rodun koirankasvattaja
(Kennel Nostral) alkaen vuodesta 1984.


- Pennun kasvatus ja koiran kouluttaminen - miten, milloin ja miksi

Koira oppii koko ajan, pennusta vanhuuteen asti ja on tärkeää ymmärtää, miten koira oppii ja
mistä mikäkin käyttäytyminen johtuu. Luennolla käsitellään teoriaa ja viimeisintä tutkimustietoa
koiran oppimisen taustalla, sekä annetaan käytännön vinkkejä kohti harmonisempaa yhteiseloa
koiran kanssa.

Luennoitsijana Anna Sydänheimo, (Koirakoulu Pawsiteam), eläintenkouluttaja (at), eläinten
käyttäytymistieteilijä ja -tutkija, Koirakoulu Pawsiteamin perustaja.


- Koiran liikuttaminen ja harjoittaminen - mitä tulee huomioida lajivalinnoissa ja yksilötasolla

Mitä ottaa huomioon, olipa sitten kotona harrastekoira, tai kotikoira, joiden kanssa haluttaisiin tehdä
jotain koiraa motivoivaa ja löytää myös sellaisia liikunnan muotoja, jotka eivät edellytä kilpailemista tmv.
vaan ovat enemmänkin koiran hyvinvointia palvelevia. Minkä tyyppinen rakenne koiralla ei välttämättä
toimi hyvinvointia edistävästi, mikäli niitä liikutetaan hyvin kuormittavasti ottamatta rakenteellisia haasteita
huomioon lajivalinnoissa.


Luennoitsijana Tiina Kuusisto, (Fysiomuuvi), fysioterapeutti (AMK), eläinfysioterapiaan erikoistunut,
Fear Free -sertifioitu kouluttaja. Kirjoittanut kirjan: Koirille sallittu - Oppimismatkalla koiralähtöiseen
kouluttamiseen.Luentopäivän hinta (sis. ALV 24 %):

Seminaarin päiväosallistumismaksu on 45 euroa. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen jälkeen siitä
erikseen toimitettavien maksuohjeiden mukaisesti.
Yksittäisille luennoille osallistuminen erikseen ei ole mahdollista.


Saatavilla myös myöhemmin seminaaripäivän jälkeen toimitettavana tallenteena hintaan 50 euroa.


Maksut sisältävät ALV:n 24 % ja maksu on kokonaissumma kaikista päivän luennoista.

Ilmoittautuminen:

Tallennetilaukset tehdään ilmoittatumislomakkeella.


Valitse tämä koulutus hakulomakkeen alavalikon kohdasta:
Luento, jolle ilmoittaudut: Koirien hyvinvointiseminaari


HUOM! Ennen ilmoittautumislomakkeen täyttämistä ja lähettämistä huomioithan, että
ilmoittautumisen lähettäminen tarkoittaa, että olet sitoutunut osallistumaan luennolle
ja suorittamaan luentomaksun kokonaisuudessaan