KOIRAN MANUAALISET HOIDOT (OSA 1) - PERUSTEET JA HOITOTURVALLISUUS

- Täydennyskoulutus manuaalisten hoitojen ammattilaisille

AJANKOHTA: LOKAKUU 2022


ILMOITTAUTUMINEN: ILMOITTATUMINEN AVOINNA


KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSPÄIVÄNÄ: KAARINA, VARSINAIS-SUOMI


LÄHIOPETUSPÄIVÄ: 22.10.2022


Koulutuskuvaus:

Kurssi toimii täydennyskoulutuksena koirien manuaalisia hoitoja suorittaville ammattilaisille,
kuten koirahierojat, jäsenkorjaajat jne.


Soveltuu lisäkoulutuksena kaikille niille ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja varmistaa
hoitoturvallisuuden toteutumista omalla vastaanotollaan.

Koulutus sisältää ennakoivia etäopintoja, sekä yhden intensiiviopintopäivän kontaktiopetuksena, jossa
aiheeseen perehdytään syventävästi sekä luentojen, keskustelun, että ohjatun käytännön harjoittelun avulla.

Koulutuksen etäopinto-osuus käsittää osa-alueina eri ammattilaisten rooleja ja rajoituksia, työtiloja
koskevia vaatimuksia myös viranomaisnäkökulmasta, asiakaskäyntiin liittyviä käytännön asioita, koiran
yksilöominaisuuksien vaikutusta hoidon kulkuun, sekä kontraindikaatioita (vasta-aiheita) hoidon toteutukselle.
Etäopinto-osuuteen liittyy kirjallisia harjoitustehtäviä, jotka palautetaan ennen kontaktiopetuspäivää.

Kontaktiopetuspäivänä palataan osittain etäopinto-osuuden teemoihin etenkin hoidon vasta-aiheiden
tunnistamiseksi, sekä kipuoireiden ja -reaktioiden tunnistamiseen vastaanottotilanteessa.
Lisäksi harjoitellaan käytännössä koiran palpaatiota, sekä opetellaan hoidettavuuskuntoarvion
suorittamista mukaan lukien suppea neurologinen toimintatesti
.


Koulutukseen sisältyy laaja kirjallinen etämateriaali.


Koulutuksen tavoite:

Manuaalisia hoitopalveluita tuotettaessa on tavallista, että esim. koirahieroja lähtökohtaisesti tarjoaa
palvelua oletettavasti terveen, tai lievästi toiminnallisesti oireilevan koiran hyvinvoinnin tueksi.
Tällöin koiran kunto, tai terveydentilan määritteleminen ajanvaraustilanteessa tapahtuu tavallisesti
koiran omistajan oman olemassa olevan tiedon ja käsityksen pohjalta.
Todellisuudessa vastaanotoille kuitenkin saapuu usein koiria, joiden oireita omistaja ei ole lainkaan
huomannut, tai joiden oireille ei ole löytynyt selittävää syytä, tai koiria, jotka alkavat näyttää selkeämpiä
kipuoireita vasta käsittelyn alettua (esim. korkea kipukynnys).


Koulutuksen tarkoituksena on tarjota laaja tietopohja hoitajaa koskevista rajoituksista, sekä muista
turvallisuustekijöihin liittyvistä seikoista, sekä asioista, jotka tulisi ottaa huomioon vastaanottotilaa
perustettaessa.
Koulutuksessa käydään läpi myös hoitajaa itseään koskevia asioita, kuten oma työturvallisuus
(zoonoottisesta näkökulmasta), sekä mahdollisesta hoitajan tahattomasta toimimisesta eri tartuntojen
välittäjänä hoidettavien kesken (sekä myös omien eläinten suojaamisesta).


Tärkeä osa koulutuksessa on hoidon vasta-aiheiden ja kipureaktioiden huomioinnin harjoittelu.


Kurssin suoritettuaan osallistujalla on hyvä, riittävä tietopohja, sekä käytännön varmuutta oman
vastaanottotyön pohjaksi myös tilanteissa, joissa koira osoittautuukin oireilevaksi, mikä usein
edellyttää asiakkaan ohjaamista oikea-aikaisesti eläinlääkärin suorittamiin jatkotutkimuksiin.


Koulutussisältö:


- Hoitajaa koskeva lainsäädäntö: hoitoalan ammattilaisen rooli ja rajat

- Työtilan ja hoitoympäristön vaatimukset (toimivuus ja lainsäädäntö)

- Hoidon vasta-aiheet (= hoidon kontraindikaatiot)

- Hoitajan ammattirooli - asiakaskäynnin oikeaoppinen kulku vastaanotolla

- Huomioitavaa ennen hoitojen aloitusta

- Vastaanoton jälkeinen ohjeistus

- Hoidettavuuskuntoarvio (mukaan lukien suppea neurologinen toimintatesti)

- Palpointi

- Kivun merkkien havainnointi

- Koiran kohtaaminen ja rauhoittaminen hoitotilanteeseen

- Koiran yksilöominaisuuksien huomiointi hoidossa


Opintojen toteutus:


Opinnot tapahtuvat monimuoto-opinnoin ja alkavat itsenäisesti suoritettavien etäopintojen muodossa
sähköisen opetusmateriaalin avulla. Erillisiä vaadittavia opintoalustoja tmv. ei ole käytössä,vaan opiskelija
saa kaikki tarvittavan aineiston normaaleina sähköpostin liitetiedostoina.
Etäopintoihin liittyy kirjallisesti suoritettavia etätehtäviä, jotka tulee palauttaa annetussa aikataulussa
ennen lähiopetuspäivän toteutusta.

Lähiopetuspäivä on ohjelmaltaan tiivis ja kestää koko päivän. Tarkemmat aikataulut koulutukseen hyväksytyille.

Koulutuspaikalla on mahdollisuus majoittumiseen (myös koiran kanssa), sekä edullinen ruokailupaketti
koulutuspäivälle.
Lisätietoja osallistujille ennakkotiedotteissa.


Lähiopetuksessa luennoinnista ja ohjauksesta vastaavat:

- Sari Kivilähde, ELH, Diplomi urheilukoirahierontametodin kehittäjä, NTM (luonnonvara-ala),
eläinten terveyspalveluyrittäjä (alkaen 1996), eläinten terveysalan kouluttaja (vuodesta 2004).
- Minna Rantanen, Diplomi urheilukoirahieroja (Dipl. UKH)®, pieneläinhoitaja (AT).

Osallistumisvaatimukset:


Hakijan tulee olla minimissään 18-vuotias ja suorittanut aiemmin koirahieroja- tmv. koulutuksen
(koulutus mainitaan ilmoittautumislomakkeen kohdassa: koulutus, tai käytännön kokemus alalta).


Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%) ja hakemusten käsittely:


Koulutuksen hinta on 220 euroa, joka erääntyy ennen kurssipäivää.

HUOM! Osallistuttaessa Koiran manuaaliset hoidot 1 ja 2 molempiin kurssiosioihin, hinta on yhteensä
400 euroa
. Alennus huomioidaan laskutuksessa automaattisesti, mikäli ilmoittautuminen kummallekin
kurssille tapahtuu samaan aikaan. Maksut erääntyvät kahdessa erässä ennen kurssipäiviä.


Oppilaskiintiö on pieni, koska opetukseen sisältyy henkilökohtaista käytännön tekniikkaohjausta.

Oppilaspaikan vahvistamisesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse.
(HUOM! Muista tarkistaa myös roskapostilaatikkosi, mikäli vastauksen saapuminen pitkittyy!)


Valitse koulutus hakulomakkeen alavalikoiden kohdasta Lyhytkurssi, johon haet: manuaaliset hoidot osa 1

HUOM! Ennen ilmoittautumisen lähettämistä huomioithan, että ilmoittautumisesi tullessa hyväksytyksi
ja siitä seuraavan koulutussopimuksen syntyessä olet sitoutunut suorittamaan kurssin ja kurssimaksun.