MITÄ KOIRASI SANOO?- WEBINAARI 19.5.2022

- Verkkoseminaari kaikille koiraihmisille, jotka haluavat tulkita
ja toimia paremmassa vuorovaikutuksessa koiran kanssa


AJANKOHTA:
Toukokuu 2022

LUENTOPÄIVÄ: 19.5.2022
KLO 18.15 - 20.15

ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittautuminen sulkeutunut

TOTEUTUS:
Verkkoseminaari (webinaari), osallistuminen etänä.

HUOM! Osallistuminen mahdollista ainoastaan online- yhteydellä - ei tulossa tallenteena.

Luentokuvaus:

Vuosi 2022 on Suomen Kennelliiton toiminnassa koiran ja ihmisen kohtaamisten teemavuosi.
Koiranpäivänä 24.4.2022 Kennelliitto halusi kannustaa koiranomistajia rakentamaan hyviä kohtaamisia
koirien kanssa eri tilanteissa.
Tähän haluamme tarjota ihan käytännön työkaluja Suomen Eläinterveydenhuolto-opiston puolesta.

Varsinkin nyt koronavuosina ihmiset ovat hankkineet tavallista enemmän koiria. Erilaisten rajoitusten
vuoksi esim. koiran sosiaalistaminen on saattanut pakosta jäädä vähäisemmälle, samoin kuin ihan
perusasioidenkin opettaminen koiralle. Tässä apua tarjoavat lukuisat koirakoulut ja koulutusohjaajat.

Monille ihmisille oma koira on ehkäpä nyt ensimmäinen ja arjen tilanteet kahden eri lajin välillä vaativat
toimivaa vuorovaikutusta ja ymmärrystä siitä, MITÄ TOINEN SANOO JA HALUAA. Tämä ei kuitenkaan
aina ole kovinkaan helppoa, etenkin kun koirien käyttäytymisestä, viesteistä ja eleiden tulkinnasta on
edelleen paljon yleistävää, stereotyyppistä yleistietoa ja sitkeitä, sekä virheellisiäkin ajatusmalleja.

Tämä luento toimii hyvänä manuaalina kaikille koirien kanssa tavallista arkea elävien, tai myös työssään
koiria kohtaavien ammattilaistenkin tiedon täsmentämiseen.
Etenkin ikäkausittain tapahtuvat ja rodulliset erot vaikuttavat paljonkin siihen, miten koira viestii ja reagoi.


Luennolla käsitellään aiheita, kuten;

- Koira lajina pähkinänkuoressa

- Ikäkaudet ja niiden vaikutus koiran viestintään

- Laji- ja rotutyypillinen käyttäytyminen

- Koiran elekieli

- Eleiden havainnointi

- Koirien välinen vuorovaikutus

- Eri eleiden tulkinta vuorovaikutuksessa

- Oman käytöksen vaikutus koiran käytökseen

Luennon tavoite ja käytännön toteutus:


Tämä luento toimii selkiyttävänä perusohjeistona kaikille koiran kanssa perusarkea eläville, sekä myös
mahdollisesti koiran kanssa ammattimaisesti työskentelevien avuksi.

Eli - miten koira käyttäytyy viestiessään tiettyä sanomaa.
MITÄ KOIRA SANOO - MITÄ/ MITEN SIIHEN VASTAAT, ovat osana luennon sisältöteemoja.

Luennon jälkeen osallistujalla on käsitys koiran eleiden ja ilmeiden merkityksestä ja tulkinnasta.

Luennon aikana on mahdollisuus tehdä luennoitsijalle tarkentavia kysymyksiä luennon eri vaiheissa.
Luennolle osallistujat saavat lisäksi kirjallisen koosteen luennon sisällöstä luentopäivän jälkeen.


HUOM! Luennolle on mahdollista osallistua pelkästään online- osallistujana, eli luennosta
ei ole myöhemmin saatavilla tallennetta.


Luennoinnista vastaa:

Susanna "Suska" Hämäläinen, Eläintenkouluttaja (AT), Neuropsykiatrinen valmentaja, eläinavusteisen
eläinten kouluttamisen asiantuntija (SKH-palvelut).

Koirien koulutus on ollut Suskalle pitkäaikanen harrastus, mutta hänelle on tullut matkan varrella myös
erilaisia projektikoiria, käytöshaasteita, kodinvaihtajia, arkitottelevaisuusopiskelijoita, sosiaalistujia ja
näyttelykäytöstreenaajia.
Tällä hetkellä työnkuvassa mukana on myös psykoterapiaeläinten koulutus ja psykoterapeutin työparina
toimiminen, sekä autismikoirakouluttajan työ.

Luennon kustannukset (sis. ALV 24 %):

Luennon hinta on 40 euroa, mikä suoritetaan ilmoittautumisen vastaanottamisen jälkeen osallistujalle
sähköpostitse toimitetun laskun tietojen mukaisesti.


Luennolle ilmoittautuminen, ilmoittautumisten käsittely:


Ilmoittautuminen on sulkeutunut.Valitse tämä luento hakulomakkeen alavalikon kohdasta: Webinaari, johon ilmoittaudut: Mitä koirasi sanoo