NIVELOIREISEN KOIRAN HOITOMUODOTALKAMISAJANKOHTA: ALKAA MARRASKUUN ALUSSA 2018 ETÄOPINNOIN, LÄHIOPETUSPÄIVÄ 24.11.2018

HAKEMINEN: MARRASKUUN KURSSI TÄYNNÄ - SEURAA TIETOA UUDESTA KURSSISTA VUODEN 2019 ALKUPUOLELLA


KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSJAKSOLLA: KAARINA (TURUN ALUE), VARSINAIS-SUOMI


Koulutuskuvaus: Kurssi toimii täydennyskoulutuksena ammattimaisille koirahierojille, joilla on jo käytännön kokemusta koirahierojana toimimisesta.

Koulutus soveltuu kaikille ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan nivelsairauksista kärsivien koirien monipuolisista hoitomuodoista, joita voidaan tarjota monilla eri osa-alueilla oireiden hallintaan, sekä kuntouttamiseen.

Koulutus sisältää ennakoivia etäopintoja, sekä yhden intensiiviopintopäivän kontaktiopetuksena, jossa aiheeseen perehdytään syventävästi sekä luentojen, että käytännön tekniikkaharjoittelun avulla.

Koulutuksen etäopinto-osuus käsittää osa-alueina nivelanatomiaa, -fysiologiaa, sekä nivelsairauksien tautioppia (syntytausta, oireet, ennuste jne.) ja näihin liittyviä etätehtäviä.

Kontaktiopintopäivänä käydään läpi nivelsairaan koiran hoidossa huomioon otettavia asioita sekä eläinlääketieteellisestä, että koirahierojan työn näkökulmasta ja tarkennetaan eri ammattilaisten rooleja kuntoutumisen eri vaiheissa, sekä käydään läpi kontraindikaatioita hoidon toteutukselle.
Lisäksi luennoilla käsitellään nivelsairauksien vaikutusta kehon toiminnallisuuteen (liikerajoitteisuus, ontuminen, asentomuutokset, kuonaantuminen, kivut, faskiamuutokset jne.).

Hoitovaihtoehtoja käsitellään eläinlääkärin luennolla eläinlääketieteellisistä lähtökohdista mukaanlukien uusimmat alan hoitomenetelmät; IRAP, PRP ja BMAC.
Koirahieroja saa omaan työhönsä tehokkaita lisätyökaluja laajasta ravintolisien täsmäkäyttöä, sekä muita käytettävissä olevia hoitomuotoja käsittelevistä luennoista.

Käytännön tekniikkaharjoitteluopetuksessa käydään läpi kouluttajien opastuksella nivelsairauksien huomiointia hieronnassa ja venytysten suorittamisessa, sekä joitain tavanomaisia käsittelytekniikoita täydentäviä hoitomuotoja (PROM, triggerpiste- ja faskiakäsittelyä).

Koulutukseen sisältyy laadukas ja laaja kirjallinen materiaali.

Koulutuksen tavoite: Koulutuksen tarkoituksena on tarjota laaja tietopohja koiran nivelten rakenteesta, toiminnasta ja erilaisista sairauksista, niiden taustoista, sekä laaja tietopohja mahdollisista eri hoitovaihtoehdoista alalla jo työkseen toimiville koirahierojille.

Kurssin suoritettuaan koirahierojalla on vahva tietopohja asiakkaidensa neuvonnan pohjaksi, sekä käytännön tietoa ja varmuutta toteuttaa niveloireilevan koiran monipuolista, myös paranemista tukevaa hoitoa.


Opintojen toteutus: Opinnot alkavat etäopinnoin opiskelijan tutustuessa pohjaavaan teoriaosuuteen sähköisessä muodossa. Pohjaaviin opintoihin liittyy kirjallisesti suoritettavia etätehtäviä, jotka tulee palauttaa annetussa aikataulussa ennen lähiopetusjakson toteutusta.
Etäopinnot alkavat marraskuun alussa.

Lähiopetuspäivä on ohjelmaltaan tiivis ja kestää koko päivän. Tarkemmat tiedot koulutukseen hyväksytyille.

Lähiopetuksessa luennoinnista vastaavat eläinlääkäri Johanna Koponen (Koira-Kissaklinikka), sekä urheilukoirahierojakouluttaja, urheilukoirahierontametodin kehittäjä Sari Kivilähde.
Tekniikkakoulutuksessa kouluttajina toimivat Sari Kivilähde ja urheilukoirahierojakouluttaja Petriina Anttila.

Koulutuspaikalla on mahdollisuus majoittumiseen (myös koiran kanssa), sekä edullinen ruokailupaketti koulutuspäivälle. Lisätietoja osallistujille ennakkotiedotteissa.

Hakemusvaatimukset: Hakijoiden tulee olla minimissään 18-vuotiaita ja suorittanut aiemmin koirahierojakoulutuksen, sekä omata kattavat perustiedot ja taito koiran hieronnasta, sekä venytysten toteutuksesta. Opintojen laajuus, oppilaitos (kouluttaja), sekä valmistumisvuosi tulee ilmoittaa hakulomakkeessa.
Hakijan tulee olla toiminut säännöllisessä koirahierojan työssä minimissään vuoden valmistumisensa jälkeen kurssille osallistuakseen.

Koulutuskustannukset ja hakemusten käsittely: Koulutuksen kokonaishinta on 380 euroa, josta 140 euroa suoritetaan ennakkomaksuna heti koulutukseen hyväksymisen jälkeen ja loppuosa ennen lähiopetuspäivää annettujen ohjeiden mukaisesti.

Koulutuskiintiö on pieni, koska opetukseen sisältyy käytännön tekniikkaohjausta, joten kaikki hakemukset ovat ehdottoman sitovia.
Hakemusket käsitellään ja oppilaspaikat täytetään saapumisjärjestyksessä.
Valitse koulutus hakulomakkeen alavalikon kohdasta: Lyhytkurssi, johon haet

HUOM! Ennen hakemuksen lähettämistä huomioithan, että koulutushakemuksen lähettäminen tarkoittaa, että hakemuksesi tullessa hyväksytyksi olet sitoutunut suorittamaan koulutuksen ja koulutusmaksut kokonaisuudessaan.