VASTUULLISTA ELÄINALAN KOULUTUSTA JO VUODESTA 2004 ALKAENSuomen Eläinterveydenhuolto-opisto (SETO)

on Suomen ensimmäinen, pelkästään eläinten
terveys- ja hyvinvointialan koulutuksiin laajasti
keskittynyt yksityinen oppilaitos.
Innovatiivista koulutustoimintaa on toteutettu asiakaslähtöisesti alkujaan jo vuodesta 2004.


Oppilaitoksen tavoitteellisena päämääränä on tarjota opiskelijoille laajoja osaamisaloja, millä turvataan parempi mahdollisuus
työllistymiseen ja kilpailukykyisyyteen eläinalan yrittäjänä.

Oppilaitoksen toiminnassa heijastuu kouluttajien vankka tietopohja, sekä käytännön työssä hankittu kokemukseen pohjautuva ammattitaito ja opetuksen käytännönläheisyys. Koulutuksiin sisältyy aina laadukas, laaja kirjallinen oheismateriaali.


SETO:n koulutustarjonta poikkeaa muusta alalla tarjolla olevasta koulutuksesta etenkin sisällön osalta. Opistolla on
useita, sisällöltään täysin uniikkeja ja nimikesuojattuja ammatillisia koulutuksia, joita ei voi opiskella missään muualla.Peruskoulutukset tarjoavat perusteellista, laaja-alaista pohjatietoa eri aloilta ammattilaiseksi aikoville, tai jo alalla toimijoille,
jotka kaipaavat vahvaa lisätietoa omasta osaamisalastaan.


Syventävät, ammattimaiset valmiudet tarjoavat opinnot antavat pohjan toteuttaa eläinalan palvelua työkseen yrittäjänä
ja/ tai erityisosaajana eläinklinikalla, tai muun eläinalan yrityksen ajoittaisena konsulttina.


Täydennyskoulutukset ammattilaisille on suunnattu ammattitaitoa täydentämään eläinalalla jo ennestään työskenteleville
omaa osaamista ja palvelutarjontaa laajentamaan.


Lyhytkurssit on ensisijaisesti suunnattu yksittäisille eläintenomistajille, harrasteryhmille jne. (myös tilauksesta).


Ammattilaisille toteutettavat tilausluennot eri kohderyhmille, kuten toiset oppilaitokset, yhdistykset jne.