Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto - Eläinalan koulutusta jo vuodesta 2004


Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto (SETO) on Suomen ensimmäinen, pelkästään eläinten terveys- ja hyvinvointialan koulutuksiin laajasti keskittynyt yksityinen oppilaitos.

Koulutuksia on järjestetty alkujaan jo vuodesta 2004 alkaen. Organisaatiomuutoksen jälkeen (vuodesta 2007) koulutustarjontaan on tullut mukaan monia laaja-alaisia, ammattimaiset valmiudet tarjoavia opintokokonaisuuksia, joista pisimmät kestävät usean vuoden ajan.


SETO:n koulutustarjonta poikkeaa muusta alaan liittyvästä koulutuksesta etenkin sisällön osalta.
Opistolla on useita, nimikkeiltään rekisterisuojattuja ja sisällöltään täysin uniikkeja, opiston taustavoimien alusta asti itse rakentamia ammatillisia koulutuksia, joita ei voi opiskella missään muualla. Näiden asiasisällön ja tekniikoiden suunnittelussa on pyritty huomioimaan opiskelijan tuleva, mahdollisimman hyvä työllistyminen yrittäjänä.

Opiston jatkuvana tavoitteena on seurata alan kehitystä ja tarjota niin tuleville, kuin vanhoille oppilaille ajantasaista, laadukasta ja myös uusimpia, mutta kuitenkin toimivaksi havaittuja hoitomuotoja käsittävää perus- ja täydennyskoulutusta.