TELLINGTON TTOUC® KOIRANOMISTAJAN AVUKSI

- Introkurssi kaikille aiheesta kiinnostuneille koiraihmisilleALKAMISAJANKOHTA: ELOKUU 2021


KOULUTUSPÄIVÄ: 07.08.2021ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittautuminen käynnissä


KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSJAKSOLLA: TURUN SEUTUKoulutuskuvaus:


Tellington TTouch- metodi on vuosikymmenien työn tuloksena kehitetty, erilaisia positiivisia, lempeitä ja
kuitenkin tehokkaita eri tekniikoita sisältävä menetelmä.

Metodi kokonaisuudessaan pitää sisällään kehotyöskentelyä, jota toteutetaan käsillä tehtävillä erityisotteilla,
eli kevyillä hermostoa aktivoivilla kosketuksilla, sekä liiketyöskentelyä, jossa hyödynnetään koiran ohjausta,
sekä apuvälinein tapahtuvaa koiran omaehtoista oppimista hitaan liikkeen avulla.
Tämä kurssi painottuu kehotyöskentelyyn ja ohjaustekniikoihin tutustumiseen.

Menetelmää voidaan käyttää apuna hoidettaessa käytökseen liittyviä haasteita, kuten rauhoittaa ylivilkkaita,
reaktiivisia, tai pelokkaita koiria.

Menetelmällä voidaan parantaa kehonhallintaa, sekä koordinaatiokykyä ja se sopii hyvin myös aktiivista ja
nopeatempoista työtä tekeville harrastekoirille.

TTouchilla on ihmisen ja koiran välistä kontaktia parantava vaikutus.

Koiranomistajan introkurssi toimii TTouch- metodin perusteita, sen toiminta- ja käytännön lähestymistapoja avaavana,
vuorovaikutteisena ja käytännön harjoituksia sisältävänä kurssikokonaisuutena.

Kurssi soveltuu ilman erillisiä pohjavaatimuksia kaikille niille koiranomistajille, jotka haluavat saada käytännöllisiä
ja toimivia tapoja parantaa suhdettaan omaan koiraansa tukemalla koiran omia vahvuuksia sen mahdollisia pelkoja/
epävarmuuksia lieventämällä.

Koulutus sisältää yhden intensiivisen opintopäivän kontaktiopetuksena, jossa aiheeseen perehdytään syventävästi
luentojen, harjoitusten, havainnollistavan demonstraation ja keskustelun avulla.


TTouch-metodista saattaa olla apua mm. seuraavissa arjen tilanteissa;

- Hihnassa vetäminen
- Käsittelyvaikeudet
- Hermostuneisuus
- Rauhoittumisvaikeudet
- Matkapahoinvointi
- Äänipelot
- Reaktiivinen käytös
- Liiallinen haukkuminen/ pureminen


Lisätietoa:

www.ttouch.com
www.kilttivalas.comKontaktiopetuspäivän sisältöä:


Kontaktiopetuspäivänä käydään läpi erilaisia teoriaosuuksia luennoiden/ keskustellen, sekä lisäksi käytännön
harjoituksia niin oppilasryhmässä harjoitellen, kuin myös joitain toimintamalleja käytännössä esimerkkien avulla
demonstroiden.


Luennoilla läpikäydään aiheita, kuten;

- Kehon asennon ja eläimen käytöksen yhteys
- Ongelmalliseksi koetun käyttäytymisen taustalla olevat fyysiset syyt
- Koiran itsehillinnän ja itsetunnon parantaminen
- Ihmisen ja koiran keskinäisen suhteen parantaminen/ kehittäminen
- TTouch-metodi koiran oman tasapainon parantamiseksi (fyysinen, henkinen, tunne-elämä) keho- ja liiketyöskentelyä
hyödyntäen, koiraa kunnioittaen
- Koiran tukeminen omaehtoiseen ajatteluun, pelkän reagoinnin sijasta


Käytännön harjoitukset ja demonstraatio;


Harjoitellaan ns. kehotyöskentelyotteita käytännössä, käyden läpi eri tyyppisiä kosketuksia (kehotyöskentelyssä
käytettäviä erilaisia kevyitä käsiotteita), koiran havainnointiharjoituksia, sekä myös koiran ohjaustekniikoita.


Koulutuksen tavoite:


Tavoitteena on parantaa koiran ja sen ohjaajan (ja koiran perheen) välistä vuorovaikutusta, toimivuutta
päivittäisessä arjessa, sekä parantaa koiranomistajan valmiuksia tarkkailla ja tulkita koiraansa paremmin.

Löytää perussyyt huomioivia keinoja koiran ja ohjaajan yhteistyön parantamiseen esim. joissain käsittelyongelmissa,
tai hihnakäytöksessä.

Tarjoaa toimivia, käytännöllisiä tapoja vahvistaa koiran omaehtoista oppimista, vähentää tarpeetonta epävarmuutta
ja parantaa koiran omaa kehotietoisuutta.


Opintojen toteutus:


Opinnot soveltuvat kaikille koiran hyvinvoinnista ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamisesta kiinnostuneille
koiranomistajille ja lajiharrastajille.
Kurssille osallistuminen ei vaadi osallistujalta erityistä anatomian, fysiologian tmv. tietämystä.

Lähiopetuspäivä tulee olemaan ohjelmaltaan tiivis. Koulutuspäivään osallistutaan ilman koiraa (paikalla demokoiria).

Osallistujat saavat opetussisällön kirjallisen yhteenvedon koulutuspäivän jälkeen.

Koulutus kestää koko päivän. Koulutuspaikalla on mahdollisuus osallistua ruokailuihin. Majoittuminen (myös koiran
kanssa) on mahdollista. Ruokailut ja majoitus eivät sisälly kurssin hintaan.

Oppilasmäärä on rajoitettu ja paikat täytetään ilmoittautumisten saapumisjärjestyksessä. Varmistathan paikkasi
riittävän ajoissa.Luennoinnista ja kurssin ohjauksesta vastaa:


Pia Arhio-Lehto, Ttouch- ohjaaja (TTouch practitioner for companion animals).
Pia Arhio-Lehto on aloittanut metodiin kouluttautumisen vuonna 2010. Valmistumisestaan saakka (v. 2012) hän
on ohjannut TTouch-kursseja, yksityistunteja ja pienryhmätyöskentelyä. Hän on ollut mukana useilla kursseilla,
joissa yhdessä eläintenkouluttajien kanssa on yhdistetty koulutuksellisia metodeja ja Ttouchin eri menetelmiä
(hihnakäytös, käsittely, rauhoittuminen).Hakemusvaatimukset
:


Kurssille ei ole erillisiä pohjavaatimuksia ja se on avoin kaikille kiinnostuneille koiranomistajille ja harrastajille.


Koulutuskustannukset (sis. ALV 24 %)
:


Koulutuksen hinta on 195 euroa, mikä suoritetaan heti koulutuskiintiöön hyväksymisen jälkeen.


Kurssille ilmoittautuminen, ilmoittautumisten käsittely:

Kurssille ilmoittautumisia otetaan vastaan saapumisjärjestyksessä. Oppilaspaikan vahvistamisesta ja jatkon
toimintaohjeista ilmoitetaan sähköpostitse hakijan antamaan osoitteeseen enintään muutaman arkipäivän
kuluessa ilmoittautumisen saapumisesta.


Valitse tämä koulutus hakulomakkeen alavalikon kohdasta: Lyhytkurssi, johon haet: TTouch intro


HUOM! Ennen hakulomakkeen täyttämistä ja lähettämistä huomioithan, että ilmoittautumisen lähettäminen
tarkoittaa, että tullessasi hyväksytyksi oppilaskiintiöön, olet sitoutunut suorittamaan koulutuksen ja maksun kokonaisuudessaan.