TELLINGTON TTOUCH®- METODI AMMATTILAISILLE

- Täydennyskoulutuskurssi koira-alan toimijoilleALKAMISAJANKOHTA: Syyskuu 2021


LÄHIOPETUSPÄIVÄT: 11.-12.09.2021


ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittautuminen käynnissä


KOULUTUSPAIKKAKUNTA: TURUN SEUTUKoulutuskuvaus:

Tellington TTouch- metodi on vuosikymmenien työn tuloksena kehitetty, erilaisia positiivisia, lempeitä ja
kuitenkin hyvin tehokkaita eri tekniikoita sisältävä menetelmä.

Tellington TTouch on Linda Tellington-Jonesin kehittämä metodi, joka yhdistää keho- ja liiketyöskentelyn.
Tavoitteena on saada eläin tasapainoon, niin fyysisesti, kuin henkisestikin.

Hyvä kehon koordinaatio ja tasapaino vaikuttavat mm. henkiseen, fyysiseen ja tunne-elämän tasapainoon.
Tavoitteena on auttaa koiraa ajattelemaan pelkän reagoinnin sijaan.

Metodi kokonaisuudessaan pitää sisällään kehotyöskentelyä, jota toteutetaan käsillä tehtävillä erityisotteilla,
eli kevyillä hermostoa aktivoivilla kosketuksilla, sekä liiketyöskentelyä, jossa hyödynnetään koiran ohjausta,
sekä apuvälinein tapahtuvaa koiran omaehtoista oppimista hitaan liikkeen avulla.

Menetelmää voidaan käyttää apuna hoidettaessa mm. käytökseen liittyviä haasteita, kuten rauhoittaa ylivilkkaita,
reaktiivisia, tai pelokkaita koiria (myös käsittelytilanteessa), mutta sillä on monia ihan käytännön arjen perusasioiden
toimivuuksia parantavia vaikutuksia.

Menetelmällä voidaan parantaa kehonhallintaa, sekä koordinaatiokykyä ja se sopii hyvin myös aktiivista ja
nopeatempoista työtä tekeville harrastekoirille.
TTouchilla on ihmisen ja koiran välistä kontaktia parantava ja vahvistava vaikutus.

TTouch-metodi ammattilaisille- kurssi soveltuu monille ohjaavaa, tai muuta lähityöskentelyä koirien kanssa
edellyttävillä aloilla, kuten koirien terveyspalveluita tuottaville (koirahierojat, eläinfysioterapeutit jne.), koulutusohjaajat,
ongelmakoirakouluttajat, koira-alan konsultit.
Siitä saattaa olla hyötyä myös mm. koirankasvattajille, tai hoitolapalveluita tuottaville yrittäjille.
Maailmalla metodia käytetään yleisesti myös esim. eläinlääkäriasemilla, tai vastaavissa tilanteissa, joissa koiran rauhoittava
käsittely on hyödyksi yhteistyön kannalta.

Koulutus sisältää yhden intensiiviviikonlopun kontaktiopetuksena, jossa aiheeseen perehdytään syventävästi luentojen,
harjoitusten, havainnollistavan demonstraation ja keskustelun avulla.

Katso halutessasi videolta lisää, mitä on TTouch:

https://www.youtube.com/watch?v=SfdvQp1fexo&feature=share (What is the Tellington TTouch)Lisätietoa myös:

www.ttouch.com
www.kilttivalas.com
https://ttouch.ca/
https://listeningtowhispers.com/


Kontaktiopetusviikonlopun sisältöä:

Kontaktiopetusviikonloppuna käydään läpi erilaisia metodin peruselementtejä; koiran havainnointia, keho- ja liiketyöskentelyä,
sekä erilaisia käytettäviä apuvälineitä/ menetelmiä.

Teoriaosuuksia käsitellään luennoiden/ keskustellen, sekä lisäksi käytännön harjoituksia toteuttamalla ja tekniikoita
aidossa tilanteessa demonstroimalla.


Pääpaino lähiopetuksen sisällöstä tiivistyy seuraavissa elementeissä:

- KEHOTYÖSKENTELY

Rauhoittavat ja rentouttavat kosketukset; miten voi auttaa koiraa rentoutumaan (ja miten opetetaan kosketusten
käyttö koiran omalle ihmiselle).

- APUVÄLINEET

Käytetään kehotietoisuuden parantamiseksi, erityishuomio ohjaavien kääreiden (ei ole sama,kuin kinesioteippaus tmv.)
käytössä ja siinä, miten kääreitä voidaan käyttää sekä koiran rauhoittamiseen, että esim. kehollisen palautteen antamiseen
liikkeessä.

- ALUSTAT JA RADAT

Käydään läpi teoriaa ja käytäntöä, miten alustoja ja ratoja voidaan hyödyntää kehotietoisuuden ja koiran itsetunnon
parantamiseksi.


Luennoilla läpikäydään aiheita, kuten;

- Kehon asennon ja eläimen käytöksen yhteys
- Ongelmalliseksi koetun käyttäytymisen taustalla olevat fyysiset syyt
- Koiran itsehillinnän ja itsetunnon parantaminen
- Ihmisen ja koiran keskinäisen suhteen parantaminen/ kehittäminen
- TTouch-metodi koiran oman tasapainon parantamiseksi (fyysinen, henkinen, tunne-elämä) keho- ja liiketyöskentelyä
hyödyntäen, koiraa kunnioittaen
- Koiran tukeminen omaehtoiseen ajatteluun, pelkän reagoinnin sijasta


Koulutuksen tavoite:


Tavoitteena on parantaa koiran ja sen hyvinvointia seuraavan ja sen terveyttä tukevan ammattilaisen valmiuksia tarkkailla
ja tulkita koiraa paremmin, sekä löytää toimivia keinoja auttaa ja neuvoa asiakkaita erilaisissa tilanteissa; koiranomistajan
ja koiran välisen kommunikaation parantaminen, tai hoitoalan ammattilaisen ja koiran välisen vuorovaikutuksen helpottaminen.


Löytää ja opastaa koiranomistajalle toimivia, käytännöllisiä tapoja vahvistaa koiran omaehtoista oppimista, vähentää
tarpeetonta epävarmuutta ja parantaa koiran omaa kehotietoisuutta eri menetelmin.

Metodin eri elementeistä saattaa olla apua koiran käsittelyssä ja rauhoittamisessa myös koiraa paineistavissa tilanteissa.


TTouch-metodista saattaa olla apua mm. seuraavissa arjen tilanteissa;

- Hihnassa vetäminen
- Käsittelyvaikeudet
- Hermostuneisuus
- Rauhoittumisvaikeudet
- Matkapahoinvointi
- Äänipelot
- Reaktiivinen käytös
- Liiallinen haukkuminen/ pureminen


Opintojen toteutus:

Opinnot soveltuvat kaikille koiran hyvinvoinnista ja koiran ja ihmisen keskinäisen vuorovaikutuksen parantamisesta
kiinnostuneille koira-alalla työskenteleville, jotka kokevat hyötyvänsä tehokkaista, ohjeistettavista lisätyökaluista
koiran ja sen arjesta vastaavan ihmisen välillä, tai jotka kaipaavat rauhoittavaa käsittelytapaa oman työnsä tueksi.


Kurssille osallistuminen ei vaadi osallistujalta erityistä anatomian ja fysiologian tuntemusta (kehotyöskentelyssä käytettävät käsittelytekniikat eivät ole verrattavissa hieronta-, tai muihin manipulatiivisiin hoitoihin).

Osallistujat saavat opetussisällön kirjallisen yhteenvedon koulutusviikonlopun jälkeen.

Koulutuksen oppilaskiintiö on rajattu!


Luennoinnista ja kurssin ohjauksesta vastaa:

Pia Arhio-Lehto, Ttouch-ohjaaja (TTouch practitioner for companion animals).
Pia Arhio-Lehto on aloittanut metodiin kouluttautumisen vuonna 2010. Valmistumisestaan saakka (v. 2012) hän on
ohjannut TTouch-kursseja, yksityistunteja ja pienryhmätyöskentelyä. Hän on ollut mukana useilla kursseilla, joissa
yhdessä eläintenkouluttajien kanssa on yhdistetty koulutuksellisia metodeja ja Ttouchin eri menetelmiä (hihnakäytös,
käsittely, rauhoittuminen).


Hakemusvaatimukset:

Hakijan/ ilmoittautujan tulee olla minimissään 18-vuotias ja toimia koira-alan palveluita ammattimaisesti tarjoavana,
tai vastaavassa asemassa koirien hyvinvoinnin arviointia säännöllisesti edellyttävässä vapaaehtoisessa tehtävässä.

Anatomian, tai fysiologian pohjatietoja ei edellytetä hakijoilta.


Koulutuskustannukset (sis. ALV 24 %):

Koulutuksen hinta on 295 euroa, mikä suoritetaan heti koulutuskiintiöön hyväksymisen jälkeen.

Eläinlääkäriasemille, eläinsuojeluyhdistysten henkilökunnalle tmv.: Kysykää tarjousta ryhmälle!


Kurssille ilmoittautuminen, ilmoittautumisten käsittely:

Kurssille ilmoittautumisia otetaan vastaan saapumisjärjestyksessä. Koulutuskiintiö on rajoitettu.
Varmistathan paikkasi ajoissa.

Oppilaspaikan vahvistamisesta ja jatkon toimintaohjeista ilmoitetaan sähköpostitse hakijan antamaan osoitteeseen
enintään muutaman arkipäivän kuluessa ilmoittautumisen saapumisesta.

Valitse tämä koulutus hakulomakkeen alavalikon kohdasta: Lyhytkurssi, johon haet: TTouch- metodi


HUOM! Ennen hakulomakkeen täyttämistä ja lähettämistä huomioithan, että ilmoittautumisen lähettäminen

tarkoittaa, että tullessasi hyväksytyksi oppilaskiintiöön, olet sitoutunut suorittamaan koulutuksen ja maksun kokonaisuudessaan.