TUOREIMMAT UUTISET

17.06.2024 OPISTON VÄKI KESÄLOMILLA

Toimisto on suljettuna kesälomien ajan, mikä
kannattaa huomioida yhteydenotoissa varautuen
normaalia pidempään vastausaikaan.

TOIVOTAMME KAIKILLE HYVÄÄ KESÄÄ!SETO:n ideologia

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINTIALAN KOULUTUKSIA AMMATTILAISILLE JA MYÖS
ELÄINTEN OMILLE PERHEENJÄSENILLE JO 20
VUODEN KOKEMUKSELLASuomen Eläinterveydenhuolto-opiston ensisijaisena tavoitteena on kouluttaa monipuolisen osaamisen omaavia eläinten terveydenhoidon ja hyvinvoinnin ammattilaisia
eläinalan eri tarpeisiin.
Tarjoamme lisä- ja täydennyskoulutusta myös eläinlääkäreille,
sekä muille alaan liitännäisille ammattiryhmille.

Opiston toiminnan vahvuutena on laadukkaiden kouluttajien
ammattitaito ja omakohtaisen kokemuksen sopeuttaminen opetusalueeseen, sekä aito kiinnostus jakaa omassa työssä opittua arvokasta tietoa eteenpäin.

Opisto tarjoaa ajoittain myös kaikille avoimia, eläinten perheenjäseniä ja harrastajia palvelevia monipuolisia
luentoja eri aihealueista.

Vuonna 2024 opisto juhlii 20v. juhlavuottaan, jonka myötä
on tulossa myös kokonaan uusia tuotteita ja palveluita
suoraan eläinten omille perheenjäsenille!