TUOREIMMAT UUTISET


10.05.2024 VIELÄ EHTII! LAAJA ANATOMIA
JA FYSIOLOGIA (KOIRAT + HEVOSET) - ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE AVOINNA

Molemmat kurssit toimivat sellaisenaan perus- tai
täydentävänä koulutuksena aloille ammattimaisesti
suuntaaville, tai jo alalla toimiville yrittäjille ja muille
ammattilaisille laajana, laadukkaana lisäkoulutuksena.
Kurssit toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisinä
etäopintoina.
Vielä ehtii ilmoittautua mukaan!

Koiran laaja anatomia ja fysiologia (8kk) >>

Hevosen laaja anatomia ja fysiologia (8kk) >>


SETO:n ideologia

Suomen Eläinterveydenhuolto-opiston ensisijaisena tavoitteena on kouluttaa monipuolisen osaamisen omaavia eläinten terveydenhoidon ja hyvinvoinnin ammattilaisia
eläinalan eri tarpeisiin.
Tarjoamme lisä- ja täydennyskoulutusta myös eläinlääkäreille,
sekä muille alaan liitännäisille ammattiryhmille.

Opiston toiminnan vahvuutena on laadukkaiden kouluttajien
ammattitaito ja omakohtaisen kokemuksen sopeuttaminen opetusalueeseen, sekä aito kiinnostus jakaa omassa työssä opittua arvokasta tietoa eteenpäin.

Opisto tarjoaa ajoittain myös yleisesti kaikille avoimia,
harrastajia palvelevia monipuolisia luentoja eri aihealueista.

Vuonna 2024 opiston toiminnan 20v. juhlavuotena on tulossa
myös kokonaan uusia tuotteita ja palveluita suoraan eläinten omistajille!