Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto (SETO) - Luotettavaa koulutusta vuodesta 2004

Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto on yksityinen, eläinten terveydenhoidon ja hyvinvoinnin uusia osaajia ja jo valmiita ammattilaisia lisäkouluttava oppilaitos.

Ajan hengen ja todellisten tarpeiden mukaista, innovatiivista koulutustoimintaa on harkitusti toteutettu oppilas- eli asiakaslähtöisesti alkujaan jo vuodesta 2004 alkaen. Oppilaitoksen päämääränä on aina ollut tarjota opiskelijoille laajoja osaamisaloja, millä turvataan parempi työllistymismahdollisuus ja kilpailukykyisyys eläinalan yrittäjänä.

Oppilaitoksen toiminnassa heijastuu opettajien todellisessa käytännön työssä hankittu laaja kokemukseen pohjautuva vahva ammattitaito, sekä samalla opetuksen käytännönläheisyys. Koulutuksiin sisältyy aina laadukas ja erittäin laaja kirjallinen, koulutuskohtainen materiaali.

Koulutustarjonta sisältää vaihtelevasti erilaista perus-, täydennys- ja varsinaista ammattimaiset valmiudet tarjoavaa koulutusta. Opiskelijalla on osassa etäopinnoista mahdollisuus itse vaikuttaa opintojensa kestoon.

Koulutukset toteutuvat aikuisopiskeluperiaatteella ja yrittäjälähtöisesti joko osaksi, tai kokonaan etäopintoina. Varsinaiset ammattimaiset valmiudet tarjoavat koulutukset toteutuvat monimuoto-opintoina. Lähiopetus näissä tapahtuu viikonloppuisin, jolloin opiskelu on mahdollista myös työn ohessa.

KOULUTUSTARJONTA

  • peruskoulutukset, jotkatarjoavat olennaista pohjatietoa eri aihepiireistä
  • ammatilliset tiedot tarjoavat koulutukset, jotka ovat avoimia kaikille hakijoille
  • täydennyskoulutukset, jotka on suunnattu ammattitaitoa täydentämään eläinalalla jo ennestään työskenteleville ammattilaisille
  • lyhytkurssit, jotka on suunnattu harrasteryhmille, eläinalan yrittäjille, sekä yksittäisille eläintenomistajille
  • luennot, eri kohderyhmille, kuten toiset oppilaitokset tai yleisöluennot