Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto (SETO) - Luotettavaa koulutusta vuodesta 2004

Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto on yksityinen, eläinten terveydenhoidon ja hyvinvoinnin uusia osaajia ja jo valmiita ammattilaisia lisäkouluttava oppilaitos.

Koulutukset toteutuvat aikuisopiskeluperiaatteella joko osaksi, tai kokonaan etäopintoina. Varsinaiset ammattimaiset valmiudet tarjoavat koulutukset toteutuvat aina monimuoto-opintoina. Lähiopetus tapahtuu viikonloppuisin, jolloin opiskelu on mahdollista myös työn ohessa.

KOULUTUSTARJONTA

  • peruskoulutukset, tarjoavat perusteellista pohjatietoa
  • ammatilliset tiedot tarjoavat syventävät koulutukset, antavat pohjan toteuttaa uutta eläinalan palvelua
  • täydennyskoulutukset, suunnattu ammattitaitoa täydentämään eläinalalla jo ennestään työskenteleville
  • lyhytkurssit, suunnattu harrasteryhmille, eläinalan yrittäjille, sekä yksittäisille eläintenomistajille
  • luennot, eri kohderyhmille, kuten toiset oppilaitokset, tai yhdistykset jne.