SUOMEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO-OPISTO

- Vastuullista eläinten terveys- ja hyvinvointialan koulutusta
aidosti ja ammattitaidolla jo vuodesta 2004 alkaen


Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto (SETO) on Suomen ensimmäinen, pelkästään eläinten terveys-
ja hyvinvointialan koulutuksiin laaja-alaisesti erikoistunut yksityinen oppilaitos.
Innovatiivista koulutustoimintaa on toteutettu asiakaslähtöisesti alkujaan jo vuodesta 2004 lähtien.
Koulutuksia toteutetaan vaihtelevasti myös muualla, kuin Varsinais-Suomen alueella.

Oppilaitoksen tavoitteellisena päämääränä on tarjota ammattimaiset tiedot tarjoavissa koulutuksissa
opiskelijoille laajoja osaamisaloja, millä turvataan parempi mahdollisuus työllistymiseen ja
kilpailukykyisyyteen eläinalan yrittäjänä, tai muuna ammattimaisena toimijana.

Oppilaitoksen toiminnassa heijastuu kouluttajien käytännön työssä hankittu kokemukseen pohjautuva
ammattitaito ja samalla opetuksen käytännönläheisyys.


SETO:n koulutustarjonta poikkeaa muusta alalla tarjolla olevasta koulutuksesta etenkin sisällön osalta.
Opistolla on useita, sisällöltään täysin uniikkeja, sekä nimikesuojattuja ammatillisia koulutuksia, joita ei voi
opiskella missään muualla.


Peruskoulutukset tarjoavat perusteellista, sekä laaja-alaista pohjatietoa eri aloilta ammattilaiseksi aikoville,
tai jo alalla toimijoille, jotka kaipaavat laajentavaa lisätietoa työnsä tueksi.


Syventävät, ammattimaiset valmiudet tarjoavat opinnot antavat pohjan toteuttaa eläinalan palvelua
työkseen yrittäjänä ja/ tai erityisosaajana eläinklinikalla, tai jonkin muun eläinalan yrityksen konsulttina.


Täydennyskoulutukset ammattilaisille on suunnattu ammattitaitoa syventäväksi eläinalalla jo ennestään
työskenteleville, sekä omaa osaamista ja palvelutarjontaa laajentamaan.


Asiantuntijaluennot ovat kaikille kiinnostuneille avoimia, syventävää tietoa eläinten terveydestä, ruokinnasta
ja hyvinvoinnista koostuvia luentotilaisuuksia, joista osa toteutetaan myös webinaarin muodossa.


Ammattilaisille toteutettavat tilausluennot tuotetaan kohderyhmille, kuten toiset oppilaitokset, yhdistykset ym.
Käytössämme on laaja joukko omien alojensa erityisosaajia monilta eläinalan sektoreilta.