TULEVAT LUENNOT, KURSSIT JA KOULUTUKSET
Lisätietosivu avautuu koulutuksen nimeä klikkaamalla

VERKKOSEMINAARIT (WEBINAARIT):


Vuorovaikutteinen webinaari koiraihmisille, jotka haluavat tulkita ja toimia paremmassa vuorovaikutuksessa koiran kanssa.

Tämä luento toimii hyvänä manuaalina kaikille koirien kanssa tavallista arkea elävien, tai myös työssään koiria
kohtaavien ammattilaistenkin tiedon täsmentämiseen.

PERUSKOULUTUKSET:

Koiran laaja anatomia ja fysiologia - Alkaa 06/2022. Ilmoittatuminen käynnissä.

Koulutus toimii sellaisenaan perus- tai täydentävänä koulutuksena eläinten terveydenhoitoalalle suuntaaville, tai jo alalla toimiville ammattilaisille lisäkoulutuksena.
Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisinä etäopintoina verkossa.


Hevosen laaja anatomia ja fysiologia - Alkaa 08/2022.
Ilmoittatuminen ei vielä avoimena.

Koulutus toimii sellaisenaan perus- tai täydentävänä koulutuksena eläinten terveydenhoitoalalle suuntaavalle, tai jo alalla toimivalle ammattilaiselle lisäkoulutuksena.

Koulutus toimii pohjakoulutuksena kaikille opistomme järjestämille syventäville hevosalan koulutuksille.
Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisesti toteutettavina etäopintoina verkossa.

LYHYTKURSSIT ELÄINTEN OMISTAJILLE JA HARRASTAJILLE:

Tellington TTouch introkurssi - 5.6.2022 - Ilmoittautuminen käynnissä.


Tellington TTouch menetelmän tekniikat ja lähestyminen tutuiksi vuorovaikutuksessa oman, tai asiakkaan koiran kanssa.
Soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille koiraihmisille, tai esim. klinikkatyössä avustaville.

Käytännöllisiä, helppoja, lempeitä, mutta kuitenkin toimivia ratkaisuja ja tapoja vahvistaa koiran ja ihmisen välistä vuorovaikutusta,
tai vahvistaa herkän koiran itseluottamusta, tai parantaa nuoren/ epävarman koiran kehotietoisuutta.

TÄYDENNYSKOULUTUKSET AMMATTILAISILLE:

Tellington TTouch- metodi- Ei alkavaa kurssia tällä hetkellä


Täydennyskoulutus niille koirien kanssa ammatissaan työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita tehokkaista menetelmistä
koiran (myös harrastekoiran) hyvinvoinnin ja koiran ja ihmisen keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Ammattilaisille, jotka kaipaavat koiraa hoitotilanteissa rauhoittavaa käsittelytapaa oman työnsä tueksi.
Metodin eri tekniikoista saattaa olla apua klinikalla tapahtuvan hoidon toteuttamisessa, koiran kanssa harrastamisen,
sekä nuorten, tai epävarmojen koirien vahvuuksien ja itsevarmuuden lisäämisessä.

Niveloireisen koiran hoitomuodot koirahierojille - Ei alkavaa kurssia tällä hetkellä


Täydennyskoulutus ammattimaisille koirahierojille, joilla on jo käytännön kokemusta koirahierojana toimimisesta.

Koulutus soveltuu kaikille koirahieronnan ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan nivelsairauksista kärsivien
koirien monipuolisista hoitomuodoista, joita voidaan tarjota monilla eri osa-alueilla oireiden hallintaan, sekä kuntouttamiseen.

Koiran kivun tunnistaminen ja kivun hoito - Ei alkavaa kurssia tällä hetkellä


Laaja täydennyskoulutus ammattimaisesti koirien terveys-, kasvatus-, hoitola-, koulutusohjauspalveluita
tarjoaville ammattilaisille
, joilla on käytännön kokemusta koira-alalla toimimisesta.

Koulutus soveltuu kaikille niille koira-alan ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan koirien kipuoireiden havitsemisessa,
sekä lisätä tietopohjaansa kivunhoitoon eläinlääkinnässä käytettävästä lääkityksestä ja myös muista, ei-lääkkeellisistä, toimivista hoitomuodoista, joita voidaan käyttää kipuoireiden hallintaan.

Hevosen kipuoireiden tunnistaminen ja hoito - Ei alkavaa kurssia tällä hetkellä


Kurssi toimii täsmäkoulutuksena ammattimaisesti hevosten kanssa työskenteleville, etenkin hevosen terveydentilan
tarkkailusta vastaaville (hevoshierojat, eläinosteopaatit, hevosen shiatsuhoitajat, ratsuvalmentajat, raviohjastajat, ratsastuskouluyrittäjät, kilparatsastajat jne.).

Koulutus soveltuu kaikille niille hevosammattilaisille, jotka haluavat vahvistaa ja syventää osaamistaan hevosen kipuoireiden
havaitsemisessa eri tilanteissa myös käytännön tasolla.


Kurssi toimii täydennyskoulutuksena ammattimaisesti koirien manuaalisia hoitoja tarjoaville ammattilaisille,
kuten koirahierojat, koirien jäsenkorjaajat, osteopaatit, sekä muut koirille terveyttä tukevien hoitojen tarjoajat, jotka
suorittavat koiralle erilaisia manipuloivia hoitotoimia.


Koulutus soveltuu kaikille niille ammattilaisille, jotka haluavat vahvistaa asiakasturvallisuutta omalla vastaanotollaan, syventää
ja varmentaa osaamistaan koirien hermojärjestelmän anatomiasta ja fysiologiasta, neurologisten oireiden havaitsemisesta ja tunnistamisesta, sekä epäilyä herättävien oireiden varmentamisesta vastaanottotilanteessa. Koulutus antaa ammattimaiseen
tietoon pohjautuvaa lisävarmuutta ohjata koiranomistaja aina ja riittävän varhain eläinlääketieteellisiin jatkotutkimuksiin, kun
siihen ilmaantuu epäilyksiä/ aihetta.

SYVENTÄVÄT, AMMATTIMAISET VALMIUDET TARJOAVAT OPINNOT:

Diplomi urheilukoirahierojakoulutus (Dipl. UKH)®- Ei alkavaa koulutusta tällä hetkellä


Ammattimaiset valmiudet tarjoava laaja erikoiskoulutus, jonka pohjakoulutuksena edellytetään "Koiran laaja anatomia ja fysiologia"
peruskoulutusta. Koulutushakemusta ei toimiteta KLANF-koulutukseen erikseen.
Muista mainita hakulomakkeen "Lisätiedot"-kohdassa, mikäli olet jo aiemmin suorittanut KLANF-koulutuksen (+ koulutuksen päättymisvuosi).

Koiran diplomiravitsemusneuvojakoulutus (Dipl. KRN)®- Ei alkavaa koulutusta tällä hetkellä

Ammattimaiset valmiudet tarjoava laaja erikoiskoulutus, jonka pohjakoulutuksena edellytetään "Koiran laaja anatomia ja fysiologia" peruskoulutusta. Koulutushakemusta ei toimiteta KLANF-koulutukseen erikseen.
Muista mainita hakulomakkeen "Lisätiedot"-kohdassa, mikäli olet jo aiemmin suorittanut KLANF-koulutuksen (+ koulutuksen päättymisvuosi).

PRO Hevosen terveysneuvoja (PRO HEVTN)® - Koulutus käynnistyy syksyllä 2022


Ammattimaiset tiedot ja käytännön osaamista tarjoava monialainen erikoiskoulutus, jonka pohjakoulutuksena edellytetään
"Hevosen laaja anatomia ja fysiologia" peruskoulutusta. Koulutushakemusta ei toimiteta HLANF-koulutukseen erikseen.