TULEVAT LUENNOT, KURSSIT JA KOULUTUKSET
Lisätietosivu avautuu koulutuksen nimeä klikkaamalla

PERUSKOULUTUKSET (TAI AMMATTITAITOA
TÄYDENTÄVÄT POHJAKOULUTUKSET):

Koiran laaja anatomia ja fysiologia (8kk)
- Koulutus käynnistynyt 05/2024 - Jälki-ilmoittautuminen avoinna!

Koulutus toimii sellaisenaan perus- tai täydentävänä koulutuksena koira-alalle ammattimaisesti
suuntaaville, tai jo alalla toimiville yrittäjille ja muille ammattilaisille laajana, laadukkaana lisäkoulutuksena.
Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisinä etäopintoina.


Hevosen laaja anatomia ja fysiologia (8kk)
- Koulutus käynnistynyt 05/2024 - Jälki-ilmoittautuminen avoinna!

Koulutus toimii sellaisenaan perus- tai täydentävänä koulutuksena hevosalalle ammattimaisesti
suuntaavalle, tai jo alalla toimivalle yrittäjille ja muille ammattilaiselle laajana, laadukkaana lisäkoulutuksena.
Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisesti toteutettavina etäopintoina.

TÄYDENNYSKOULUTUKSET AMMATTILAISILLE:


Täydennyskoulutus ammattimaisille koirahierojille, joilla on jo käytännön kokemusta koirahierojana
toimimisesta.

Koulutus soveltuu kaikille koirahieronnan ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan
nivelsairauksista kärsivien koirien monipuolisista hoitomahdollisuuksista, joita voidaan tarjota oireiden
hallintaan, sekä kuntouttamiseen.


Kurssi toimii täydennyskoulutuksena hevosten terveysalan toimijoille, kuten hevoshierojat,
eläinfysioterapeutit, osteopaatit, jäsenkorjaajat, kranioskaraalihoitajat jne., joilla on jo käytännön
kokemusta hevosten hoitotyöstä. Avoin myös alan opiskelijoille!
Soveltuu täydentävänä lisäkoulutuksena kaikille niille ammattilaisille, jotka haluavat syventää
tiedolllista osaamistaan ja hoidon toimivuutta myös käytännössä, lisätä asiakasturvallisuutta,
sekä saada lisää käytännössä hyödynnettäviä työkaluja omien palvelujensa, tai perustiedon tueksi.

Kurssi toimii syventävänä koulutuksena Hevosen rangan biomekaniikka ja fysiologia I kurssin
suorittaneille. HUOM! Rajattu, pieni osallistujakiintiö!

Tellington TTouch- metodi - Ei tulevaa kurssia tällä hetkellä


Täydennyskoulutus niille koirien kanssa ammatissaan työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita
tehokkaista menetelmistä koiran (myös harrastekoiran) hyvinvoinnin ja koiran ja ihmisen keskinäisen
vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Ammattilaisille, jotka kaipaavat koiraa hoitotilanteissa rauhoittavaa käsittelytapaa oman työnsä tueksi.
Metodin eri tekniikoista saattaa olla apua klinikalla tapahtuvan hoidon toteuttamisessa, koiran kanssa
harrastamisen, sekä nuorten, tai epävarmojen koirien vahvuuksien ja itsevarmuuden lisäämisessä.


Laaja-alainen täydennyskoulutus koirien manuaalisia hoitoja tarjoaville ammattilaisille. Käsitellään työn
suorittamiseen liittyviä lainopillisia, sekä erityisesti hoitoturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja opetellaan
tunnistamaan työssä tärkeitä osa-alueita, kuten kipuoireiden havinnointi, sekä hoitojen toteutuksen
mahdolliset vasta-aiheet laaja-alaisesti, mukaan lukien suppea neurologinen testaus.

Lisäksi käydään läpi joitain hoitajan omaan työturvallisuuteen vaikuttavia seikkoja.

Täydennyskoulutus koirien manuaalisia hoitoja tarjoaville ammattilaisille. Kurssilla käydään läpi
oireilevan koiran tarkempaa tutkimista, sekä opetellaan hoidettavuuskuntoarvion tekemistä
(mukaan lukien suppea neurologinen testaus). Osallistujalla oletetaan jo olevan pohjatietoa hoidon
vasta-aiheista, sekä seikoista, jotka edellyttävät hoidettavan ohjaamista eläinlääkärin tarkempiin
tutkimuksiin.

Tekniikoista käydään läpi muutamia käyttökelpoisia hoitotapoja, jotka soveltuvat erityisesti
toipilaille ja kuntoutuville ja joista osa opetetaan koiran omistajan omaan kotihoitoon muun
kuntoutumisen tueksi.

AMMATTIMAISET, SYVENTÄVÄT VALMIUDET TARJOAVAT
OPINNOT:


Diplomi urheilukoirahierojakoulutus (Dipl. UKH)®
- Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2024 - seuraa päivityksiä


Ammattimaiset valmiudet tarjoava laaja erikoiskoulutus, jonka pohjakoulutuksena edellytetään
"Koiran laaja anatomia ja fysiologia" peruskoulutusta.
Koulutushakemusta ei toimiteta KLANF-koulutukseen erikseen
.
Muista mainita hakulomakkeen "Lisätiedot"-kohdassa, mikäli olet jo aiemmin suorittanut KLANF-koulutuksen
(+ koulutuksen päättymisvuosi).

Koiran diplomiravitsemusneuvojakoulutus (Dipl. KRN)®
- Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2024 - seuraa päivityksiä

Ammattimaiset valmiudet tarjoava laaja erikoiskoulutus, jonka pohjakoulutuksena edellytetään
"Koiran laaja anatomia ja fysiologia" peruskoulutusta.
Koulutushakemusta ei toimiteta KLANF-koulutukseen erikseen
.
Muista mainita hakulomakkeen "Lisätiedot"-kohdassa, mikäli olet jo aiemmin suorittanut KLANF-koulutuksen
(+ koulutuksen päättymisvuosi).

PRO Hevosen terveysneuvoja (PRO HEVTN)® (n. 11 kk)
- Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2024 - seuraa päivityksiä


Ammattimaiset tiedot ja monialaista käytännön osaamista tarjoava erikoiskoulutus, jonka
pohjakoulutuksena suoritetaan samalla "Hevosen laaja anatomia ja fysiologia" peruskoulutus.
Soveltuu sekä pohjakoulutukseksi, että myös palveluita ja työllistymistä, sekä oman yrityksen
kilpailukykyä edistäväksi lisäkoulutukseksi.

LYHYTKURSSIT ELÄINTEN OMISTAJILLE JA HARRASTAJILLE:

Tellington TTouch introkurssi
- Ei ilmoittautumista avoinna


Tellington TTouch menetelmän tekniikat ja lähestyminen tutuiksi vuorovaikutuksessa oman,
tai asiakkaan koiran kanssa.
Soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille koiraihmisille, tai esim. klinikkatyössä avustaville.

Käytännöllisiä, helppoja, lempeitä, mutta kuitenkin toimivia ratkaisuja ja tapoja vahvistaa koiran ja
ihmisen välistä vuorovaikutusta, tai vahvistaa herkän koiran itseluottamusta, tai parantaa nuoren/
epävarman koiran kehotietoisuutta.