TULEVAT LUENNOT, KURSSIT JA KOULUTUKSET
Lisätietosivu avautuu koulutuksen nimeä klikkaamalla

KAIKILLE AVOIMET ASIANTUNTIJALUENNOT:

Koirien hyvinvointiseminaari - luentosarjan tallenne
- Tallenne tilattavissa vielä rajatun ajan!

Kaikille aiheesta kiinnostuneille koiraihmisille avoin luentopäivä, jonka useiden asiantuntijaluentojen
teemat tarjoavat monialaisia näkökulmia useilta koiran hyvinvointiin vaikuttavilta elämän eri osa-alueilta.
Seminaarin toteutuksen innoittajana on toiminut vuoden 2024 alusta voimaan tuleva eläinten hyvinvointilaki.

Koirien hyvinvointiseminaari koostuu useasta eri luentokokonaisuudesta koskien monia eri koiran ja ihmisen
välisiä jokapäiväisen elämän osa-alueita, kuten kanssakäyminen = kommunikaatio, unen ja levon tarve,
ravitsemus, koiran kouluttaminen, liikuttaminen, sekä harjoittaminen.

Kanin ruokinta ja ruokintaperäiset ongelmat - luentotallenne
- Tallenne tilattavissa vielä rajatun ajan!


Asiantuntijaluento kanin oikeaoppisesta ruokinnasta ja ravitsemuksesta, sekä vääränlaisesta ruokinnasta
seuraavista ongelmista. Soveltuu kaikille kaninomistajille, mutta tarjoaa tietoa myös ammattimaisesti kanien
terveydestä vastaaville (lemmikkieläinliikkeiden henkilökunta, eläinklinikoilla toimijat jne.).

TÄYDENNYSKOULUTUKSET AMMATTILAISILLE:

Hevosen rangan biomekaniikka ja fysiologia
- Seuraava kurssi alkukeväällä 2024 - seuraa päivityksiä


Kurssi toimii täydennyskoulutuksena hevosten terveysalan toimijoille ja manuaalisia hoitoja
suorittaville ammattilaisille
, kuten hevoshierojat, joilla on jo käytännön kokemusta hoitotyöstä.
Soveltuu täydentävänä lisäkoulutuksena kaikille niille ammattilaisille, jotka haluavat syventää tiedolllista
osaamistaan myös käytännössä, lisätä asiakasturvallisuutta, sekä saada lisää
käytännössä hyödynnettäviä työkaluja omien palvelujensa, tai tiedon laajentamiseksi.

Tellington TTouch- metodi - Ei tulevaa kurssia tällä hetkellä


Täydennyskoulutus niille koirien kanssa ammatissaan työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita tehokkaista
menetelmistä koiran (myös harrastekoiran) hyvinvoinnin ja koiran ja ihmisen keskinäisen vuorovaikutuksen
parantamiseksi.

Ammattilaisille, jotka kaipaavat koiraa hoitotilanteissa rauhoittavaa käsittelytapaa oman työnsä tueksi.
Metodin eri tekniikoista saattaa olla apua klinikalla tapahtuvan hoidon toteuttamisessa, koiran kanssa
harrastamisen, sekä nuorten, tai epävarmojen koirien vahvuuksien ja itsevarmuuden lisäämisessä.


Laaja-alainen täydennyskoulutus koirien manuaalisia hoitoja tarjoaville ammattilaisille. Käsitellään työn
suorittamiseen liittyviä lainopillisia, sekä erityisesti hoitoturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja opetellaan
tunnistamaan työssä tärkeitä osa-alueita, kuten kipuoireiden havinnointi, sekä hoitojen toteutuksen
mahdolliset vasta-aiheet laaja-alaisesti, mukaan lukien suppea neurologinen testaus.

Lisäksi käydään läpi joitain hoitajan omaan työturvallisuuteen vaikuttavia seikkoja.

Täydennyskoulutus koirien manuaalisia hoitoja tarjoaville ammattilaisille. Kurssilla käydään läpi
oireilevan koiran tarkempaa tutkimista, sekä opetellaan hoidettavuuskuntoarvion tekemistä
(mukaan lukien suppea neurologinen testaus). Osallistujalla oletetaan jo olevan pohjatietoa hoidon
vasta-aiheista, sekä seikoista, jotka edellyttävät hoidettavan ohjaamista eläinlääkärin tarkempiin
tutkimuksiin.

Tekniikoista käydään läpi muutamia käyttökelpoisia hoitotapoja, jotka soveltuvat erityisesti
toipilaille ja kuntoutuville ja joista osa opetetaan koiran omistajan omaan kotihoitoon muun kuntoutumisen
tueksi.

Niveloireisen koiran hoitomuodot koirahierojille
- Tulevat kurssitiedot päivitetään vuoden vaihteessa 2023


Täydennyskoulutus ammattimaisille koirahierojille, joilla on jo käytännön kokemusta koirahierojana toimimisesta.

Koulutus soveltuu kaikille koirahieronnan ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan nivelsairauksista
kärsivien koirien monipuolisista hoitomuodoista, joita voidaan tarjota monilla eri osa-alueilla oireiden hallintaan,
sekä kuntouttamiseen.

LYHYTKURSSIT ELÄINTEN OMISTAJILLE JA HARRASTAJILLE:

Tellington TTouch introkurssi - Ei tulevaa kurssia tällä hetkellä


Tellington TTouch menetelmän tekniikat ja lähestyminen tutuiksi vuorovaikutuksessa oman,
tai asiakkaan koiran kanssa.
Soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille koiraihmisille, tai esim. klinikkatyössä avustaville.

Käytännöllisiä, helppoja, lempeitä, mutta kuitenkin toimivia ratkaisuja ja tapoja vahvistaa koiran ja
ihmisen välistä vuorovaikutusta, tai vahvistaa herkän koiran itseluottamusta, tai parantaa nuoren/
epävarman koiran kehotietoisuutta.

PERUSKOULUTUKSET (TAI AMMATTITAITOA
TÄYDENTÄVÄT POHJAKOULUTUKSET):

Koiran laaja anatomia ja fysiologia (8kk)
- Seuraava koulutus alkaa keväällä 2024 - seuraa päivityksiä

Koulutus toimii sellaisenaan perus- tai täydentävänä koulutuksena koira-alalle ammattimaisesti
suuntaaville, tai jo alalla toimiville yrittäjille ja muille ammattilaisille laajana, laadukkaana lisäkoulutuksena.
Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisinä etäopintoina.


Hevosen laaja anatomia ja fysiologia (8kk)
- Seuraava koulutus alkaa keväällä 2024 - seuraa päivityksiä

Koulutus toimii sellaisenaan perus- tai täydentävänä koulutuksena hevosalalle ammattimaisesti
suuntaavalle, tai jo alalla toimivalle yrittäjille ja muille ammattilaiselle laajana, laadukkaana lisäkoulutuksena.
Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisesti toteutettavina etäopintoina.

AMMATTIMAISET, SYVENTÄVÄT VALMIUDET TARJOAVAT
OPINNOT:


Diplomi urheilukoirahierojakoulutus (Dipl. UKH)®
- Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2024 - seuraa päivityksiä


Ammattimaiset valmiudet tarjoava laaja erikoiskoulutus, jonka pohjakoulutuksena edellytetään
"Koiran laaja anatomia ja fysiologia" peruskoulutusta.
Koulutushakemusta ei toimiteta KLANF-koulutukseen erikseen
.
Muista mainita hakulomakkeen "Lisätiedot"-kohdassa, mikäli olet jo aiemmin suorittanut KLANF-koulutuksen
(+ koulutuksen päättymisvuosi).

Koiran diplomiravitsemusneuvojakoulutus (Dipl. KRN)®
- Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2024 - seuraa päivityksiä

Ammattimaiset valmiudet tarjoava laaja erikoiskoulutus, jonka pohjakoulutuksena edellytetään
"Koiran laaja anatomia ja fysiologia" peruskoulutusta.
Koulutushakemusta ei toimiteta KLANF-koulutukseen erikseen
.
Muista mainita hakulomakkeen "Lisätiedot"-kohdassa, mikäli olet jo aiemmin suorittanut KLANF-koulutuksen
(+ koulutuksen päättymisvuosi).

PRO Hevosen terveysneuvoja (PRO HEVTN)® (n. 11 kk)
- Seuraava koulutus alkaa kesällä 2024 - seuraa päivityksiä


Ammattimaiset tiedot ja monialaista käytännön osaamista tarjoava erikoiskoulutus, jonka
pohjakoulutuksena suoritetaan samalla "Hevosen laaja anatomia ja fysiologia" peruskoulutus.
Soveltuu sekä pohjakoulutukseksi, että myös palveluita ja työllistymistä, sekä oman yrityksen
kilpailukykyä edistäväksi lisäkoulutukseksi.