HEVOSEN LAAJA ANATOMIA JA FYSIOLOGIA (HLANF), 8 kk

- Peruskoulutus (tai osaamista täydentävä lisäkoulutus)ALKAMISAJANKOHTA:
KOULUTUS ALKAA SYYSKUUSSA 2022


HAKEMINEN: ILMOITTAUTUMINEN AVOINNA


KOULUTUSPAIKKA: VERKKOKOULUTUS - TOTEUTUS ITSENÄISESTI SUORITETTAVIN ETÄOPINNOINKoulutuskuvaus:


Hevosen laaja anatomia ja fysiologia-koulutus antaa kattavat, tarkat ja selkeät, kuitenkin käytännön tasolla ymmärrettävät
tiedot hevosen elimistön rakenteesta ja toiminnasta, sekä kehon eri elinjärjestelmien vaikutuksesta ja yhteydestä toisiinsa.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti hevosten terveysalan toimijoille, tai laajentavana lisäkoulutuksena kaikille niille hevosten
kanssa ammatikseen toimiville, jotka ovat kokeneet kaipaavansa syvempää tietoutta hevosen elimistön rakenteesta ja
toiminnasta hevosen eri elämänvaiheissa ja muuttuvissa tilanteissa.

Koulutukseen ei vaadita erityistä pohjakoulutustasoa, vaan se on avoin kaikille syventävää tietoa tarvitseville hakijoille.Koulutusta voidaan hyödyntää mm. seuraavissa tilanteissa;


- Kiinnostus ryhtyä hevosten terveysalan ammattilaiseksi
- Tarve täydentää jo hankittua, valmista hevosalan koulutusta
(hevosen hoitaja, hevoshieroja)
- Kiinnostus syventää omaa osaamistaan käytännön tarpeeseen (hevoskasvattajat, tallinpitäjät, valmentajat)

- Yleinen kiinnostus ymmärtää hevosen elimistön anatomiaa ja toiminnallisuutta syventävän tiedon avulla


Koulutus sisältää kattavasti tietoa eri elinjärjestelmien anatomiasta ja fysiologiasta, elinjärjestelmien keskinäisestä
vuorovaikutuksesta, sekä suppeasti myös joidenkin hevosen yleisimpien sairauksien haittavaikutuksesta tiettyihin
fysiologisiin rakenteisiin, tai toimintoihin.


Koulutus ei sisällä laajaa tautioppia, eli sairauksien syntyä ja oireita, vaan keskittyy terveen (ja osin kehittyvän)
hevosen elimistön toiminnan kuvaukseen.


Opetusmateriaalin peruspohjana toimii kansainvälinen eläinlääketieteen- ja siihen liitännäisten biotieteiden yhdistetty
aineistopohja.


Varsinainen opetusmateriaali on kokonaan suomenkielinen. Vapaaehtoinen, tietoa täydentävä ja syventävä lisämateriaali
on osaksi englanninkielistä, samoin jotkin opetusta täydentävät, havainnollistavat videot ja interaktiiviset mallit.
Lisämateriaaleihin tutustuminen antaa tavallisesti monia lisätietoja ja todellista (esim. visuaalista) hyödynnettävää,
vaikka ei esim. henkilökohtainen englanninkielinen osaaminen olisikaan kovin laaja.


Koulutuksen tavoite:

- Antaa opiskelijalle laajat ja perusteelliset, ammattimaisen tason tiedot hevosen anatomisesta rakenteesta ja
toiminnasta solutasolta lähtien.
- Perusteellisen pohjatiedon valossa opiskelijan on helpompi omaksua muita, elinjärjestelmien fysiologisia,
toiminnallisia ilmiöitä koulutuksen edetessä.
- Ohjaa ja valmistaa opiskelijaa erilaisiin hevosen terveydenhoitoa käsitteleviin koulutuksiin.
- Toimii laajana perustietopohjana ja apuna hevosen hoidosta ammatikseen vastaaville henkilöille.
- Tarjoaa tarvittaessa syventävää, tarpeellista tietoa myös alalla jo toimiville asiasisällöltään rajatumpiin koulutuksiin
aiemmin osallistuneille yrittäjille.


Opintojen käytännön toteutus:


Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan etäopintoina.
Opiskelu tapahtuu laajan, teoriaa havainnollisesti käsittelevän sähköisen opintomateriaalin avulla (sisältää tekstien lisäksi
paljon kuva- ja videomateriaalia).
Lisäksi opintomoduulien yhteydessä on tavallisesti lisänä linkkejä/ tiedostoja syventävään, itsenäiseen ja vapaaehtoiseen
lisäopiskeluun.
Koulutus ei sisällä etä-, tai muuta luennointia.


Opintomoduuleja on kaikkiaan 25 kpl, joista 5 käsittelee anatomian ja fysiologian perusteita, moduulit 6-25
eri elinjärjestelmien toimintaa.


Opiskelijan henkilökohtaista edistymistä ja aihealueiden omaksumista seurataan opiskelun aikana etätehtävien muodossa,
joiden avulla opiskelija saa reaaliaikaista, tärkeää palautetta siihen saakka omaksumastaan tiedosta.


Opintojen toteutusta varten opiskeljijalla tulee olla ainoastaan normaalisti toimiva internetyhteys, koska materiaalin
jakaminen, sekä etätehtävät suoritetaan kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa.


Suoritettuaan kaikki kurssimoduulit, opiskelija suorittaa loppukokeen, joka tulee läpäistä hyväksytysti (kouluarvosana 6).
Opintojen suorittaminen ei edellytä lainkaan asioiden ulkoa opettelua, vaan sähköinen materiaali on opiskelijan käytössä
sekä etätehtäviä, että myös loppukoetta suoritettaessa.

Koulutuksen kokonaiskesto on 8 kk.
Opiskelu on tiiviin aikataulun vuoksi melko vaativaa. Koulutus on kuitenkin suoritettavissa esim. päivätyön ohessa.
Koulutus ei ole täysiaikaista opiskelua, eikä siihen voi saada esim. opintotukea.


Oppilaitos ei ole velvoitettu turvaamaan opintojen jatkomahdollisuutta myöhemmin sellaisessa tapauksessa, että
opintojen keskeytyminen johtuu oppilaan henkilökohtaisista, opintojen suoritukseen heijastuvista syistä.


Huom! Koulutus ei ole opetushallituksen alainen koulutus, tai erillinen tutkinto.
Opiskelija saa opinnot hyväksytysti suoritettuaan valmistumisdiplomin, sisältäen tiivistelmän koulutussisällöstä.Opintojen aloitus ja opintovelvoite:


Opintovelvoite alkaa, kun hakija toimittaa hakemuksensa/ ilmoittautumisensa oppilaitokselle hakuaikana ja kun hänet
on tämän pohjalta ilmoituksella hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön.


Opiskelija sitoutuu suorittamaan opintonsa loppuun parhaillaan käynnissä olevan koulutuksen normaalin enimmäiskeston
kuluessa.


Hakemusvaatimukset:


Hakijan tulee olla vähintään 18 vuotta täyttänyt.


Hakijalta ei vaadita erityistä pohjakoulutusta, tai -kokemusta hevosen terveydenhoidosta, tai lääketieteen opiskelusta.
Osa koulutuksen materiaaleista sisältää koulutuksen aikana opeteltavia vieraskielisiä (latinankielisiä) osioita
(mm. anatomian sanasto, fysiologiset ilmaisut jne.), jotka edellyttävät opiskelijalta normaalisti toimivia kieltenopiskelun
perusedellytyksiä, sekä hyvää suomen kielen taitoa.KOULUTUKSEN TIIVISTETTY SISÄLTÖ / OPINTOKOKONAISUUDET:

Anatomian ja fysiologian perusteet


HLANF 1 - Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat, anatominen termistö
HLANF 2 - Kehon kemiaa
HLANF 3 - Sytologia
HLANF 4 - Histologia
HLANF 5 - Metabolia: Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elin-ja toiminnalliset järjestelmät

HLANF 6 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 – Luuston rakenne ja fysiologia
HLANF 7 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 – Kaviorakenne, kavion fysiologia
HLANF 8 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - Nivelet ja liitokset
HLANF 9 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 4 – Lihaksiston rakenne ja fysiologia
HLANF 10 – Hermojärjestelmä
HLANF 11 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
HLANF 12 – Imusuonisto ja lymfaattinen järjestelmä
HLANF 13 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä, ihon anatomia ja fysiologia
HLANF 14 - Hematopoieettinen järjestelmä
HLANF 15 – Hengityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 16 – Virtsanerityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 17 - Genitaalijärjestelmän anatomia ja fysiologia + lisääntyminen
HLANF 18 - Aistijärjestelmät, tuntoaisti + refleksit
HLANF 19 - Kipujärjestelmä + kivun ilmeneminen
HLANF 20- Hampaisto ja purennat
HLANF 21 – Ruoansulatuselimistö - anatomia ja fysiologia
HLANF 22 - Endokriininen järjestelmä
HLANF 23 – Hevosen jalkarakenne
HLANF 24 - Liikkeet + biomekaniikkaa
HLANF 25 – Hevosen rakenne ja asentoisuus + rakennevirheet


Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%):

Koulutusmaksu on kokonaisuudessaan 1650 euroa.

Koulutusmaksujen ensimmäinen erä, suurudeltaan 350 €, suoritetaan 14 päivän sisällä
erillisen maksuosoituksen saapumisesta (heti koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen).


Jäljelle jäävä osa koulutusmaksusta (1300 €) voidaan suorittaa valinnaisesti joko yhdessä erässä,
tai tasasummaisina kuukausilyhennyksinä.

a) kertasuoritus = 1300 €, maksun ajankohta syyskuussa 2022.
b) kuukausilyhennys = 185,71 €/ kk omaehtoisina suorituksina ilmoitettuina eräpäivinä ilman korkoa,
tai kuluja, alkaen lokakuussa 2022, päättyen huhtikuussa 2023.

HUOM! Osamaksusopimuksen edellytyksenä on, että hakijan luottokelpoisuus voidaan varmistaa
ennen osamaksusopimuksen vahvistamista
.
Hyvin runsas määrä maksuhäiriömerkintöjä saattaa olla osamaksusopimuksen esteenä.Ilmoittautumisten käsittely:


Ilmoittautumiset käsitellään saapumisjärjestyksessä, yleensä viimeistään muutaman arkipäivän kuluessa.
Ilmoitus opintopaikan vahvistamisesta toimitetaan opiskelijan hakemuksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen.
Maksusopimusten osalta tulee huomioida em. osamaksusopimuksen ehtona olevat seikat ennen sopimuksen
lopullista täytäntöönpanoa.


HUOM! Ennen hakemuksen lähettämistä huomioithan, että koulutushakemuksen/ koulutukseen
ilmoittautumisen lähettäminen tarkoittaa,
että koulutussopimuksen syntymisen myötä olet sitoutunut
suorittamaan tämän
koulutuksen moduulit, loppukokeen ja kaikki koulutusmaksut kokonaisuudessaan.