HEVOSEN LAAJA ANATOMIA JA FYSIOLOGIA (HLANF), 8 kk

- Peruskoulutus (tai osaamista täydentävä lisäkoulutus)ALKAMISAJANKOHTA:
KOULUTUS ALKAA SYYSKUUN LOPULLA 2022


ILMOITTAUTUMINEN SULKEUTUNUT


VERKKOKOULUTUS - TOTEUTUS KOKONAAN ITSENÄISESTI SUORITETTAVIN ETÄOPINNOIN


Koulutuskuvaus:


Hevosen laaja anatomia ja fysiologia-koulutus antaa erittäin kattavat, laajennetun ammattimaisen tason tarkat
ja selkeät, kuitenkin käytännön tasollakin ymmärrettävät ja yhdistettävät tiedot hevosen elimistön rakenteesta
ja toiminnasta, sekä kehon eri elinjärjestelmien vaikutuksesta ja niiden yhteydestä toisiinsa.

Koulutus on tarkoitettu laajaksi ja perusteelliseksi pohjatiedoksi hevosalalle aikoville joko opintojen, tai
käytännön työn pohjaksi, tai tueksi esim. toimimiseen hevosalan yrittäjänä.
Koulutus soveltuu myös jo hevosalalla työskenteleville hevosten terveysalan toimijoille, tai laajentavana
lisäkoulutuksena kaikille niille, jotka kokevat kaipaavansa syvempää, oikeaoppista sekä laajaa tietoutta
hevosen elimistön rakenteesta ja toiminnasta hevosen eri elämänvaiheissa ja myös muuttuvissa tilanteissa.

Koulutukseen ei vaadita erityistä pohjakoulutustasoa, vaan se on avoin kaikille syventävää tietoa tarvitseville.
Koska koulutus kuitenkin sisältää myös esim. latinankielistä termistöä, sekä lääketieteellisiä, joskus vaikeahkojakin
ilmaisuja, osallistuminen edellyttää osallistujalta hyvää suomen kielen hallintaa, sekä normaaleja kielen oppimisen
ja yleisiä hahmottamis- ja oppimistaitoja.


Koulutusta voidaan hyödyntää mm. seuraavissa tilanteissa;


- Aikomus ryhtyä opiskelemaan hevosalaa ammatiliisessa mielessä
- Kiinnostus ryhtyä hevosten terveys-, tai hoitoalan ammattilaiseksi, tai talliyrittäjäksi

- Tarve täydentää jo hankittua hevosalan koulutusta
(hevosen hoitaja, hevoshieroja)
- Kiinnostus syventää omaa osaamistaan käytännön tarpeeseen (hevoskasvattajat, valmentajat)

- Yleinen kiinnostus ymmärtää hevosen elimistön anatomiaa ja toiminnallisuutta laajan tiedon avulla


Koulutus sisältää kattavasti tietoa eri elinjärjestelmien anatomiasta ja fysiologiasta, elinjärjestelmien
keskinäisestä vuorovaikutuksesta, sekä suppeammin myös joidenkin hevosen yleisimpien sairauksien
vaikutuksesta tiettyihin fysiologisiin rakenteisiin, tai elimistön toimintoihin.

Opetusmateriaalin pohjana toimii kansainvälinen eläinlääketieteen- ja siihen liitännäisten biotieteiden
yhdistetty aineistopohja. Koulutus ei sisällä ns. soveltavaa opetusta, vaan opetusaineisto koostuu
em. kansainväliseen eläinlääketieteen opetusaineistoon, sekä siihen tämän koulutuksen puitteissa
lisättyyn kansallisten asiantuntijoiden lisäopetusaineistoihin.


Varsinainen opetusmateriaali on kokonaan suomenkielinen. Vapaaehtoinen, tietoa täydentävä ja syventävä
lisämateriaali on osaksi englanninkielistä, samoin jotkin opetusta täydentävät, havainnollistavat videot ja
interaktiiviset mallit.
Lisämateriaaleihin tutustuminen antaa tavallisesti monia lisätietoja ja todellista (esim. visuaalista) hyödynnettävää,
vaikka ei esim. henkilökohtainen englanninkielinen osaaminen olisikaan kovin laaja.


Koulutuksen tavoite:

- Antaa opiskelijalle laajat ja perusteelliset, ammattimaisen tason tiedot hevosen anatomisesta rakenteesta ja
toiminnasta solutasolta lähtien.
- Perusteellisen pohjatiedon valossa opiskelijan on helpompi omaksua muita, elinjärjestelmien fysiologisia,
toiminnallisia ilmiöitä koulutuksen edetessä.
- Ohjaa ja valmistaa opiskelijaa erilaisiin hevosen terveydenhoitoa käsitteleviin koulutuksiin.
- Toimii laajana tarvittavana perustietopohjana ja apuna hevosen hoidosta ammatikseen vastaaville henkilöille.
- Tarjoaa ehdottoman tarpeellista ja syventävää tietoa myös alalla jo toimiville hevosalan yrittäjille!


Opintojen käytännön toteutus:


Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäiseti suoritettuina etäopintoina.
Opiskelu tapahtuu laajan, teoriaa havainnollisesti käsittelevän sähköisen opintomateriaalin avulla (sisältää tekstien
lisäksi paljon kuva- ja videomateriaalia).
Lisäksi opintomoduulien yhteydessä on tavallisesti lisänä linkkejä/ tiedostoja syventävään, itsenäiseen ja vapaaehtoiseen
lisäopiskeluun.
Koulutus ei sisällä mitään online-, tai videoyhteys-opetusta, joka olisi tiettyyn opetusajankohtaan sidottua, joten
opintojen toteutus on tältä osin aikatauluvapaata.


Opintomoduuleja on kaikkiaan 25 kpl, joista 5 käsittelee anatomian ja fysiologian perusteita, moduulit 6-25
eri elinjärjestelmien toimintaa.


Opiskelijan henkilökohtaista edistymistä ja aihealueiden omaksumista seurataan opiskelun aikana etätehtävien muodossa,
joiden avulla opiskelija saa reaaliaikaista, tärkeää palautetta siihen saakka omaksumastaan tiedosta.


Suoritettuaan kaikki kurssimoduulit, opiskelija suorittaa loppukokeen, joka tulee läpäistä hyväksytysti (kouluarvosana 6).
Opintojen suorittaminen ei edellytä asioiden ulkoa opettelua, vaan sähköinen materiaali on opiskelijan käytössä
sekä etätehtäviä, että myös loppukoetta suoritettaessa.

Koulutuksen kokonaiskesto on 8 kk.
Opiskelu on tiiviin aikataulun vuoksi melko vaativaa. Koulutus on kuitenkin suoritettavissa esim. päivätyön ohessa.
Koulutus ei ole täysiaikaista opiskelua, eikä siihen voi saada esim. opintotukea.


Oppilaitos ei ole velvoitettu turvaamaan opintojen jatkomahdollisuutta myöhemmin sellaisessa tapauksessa, että
opintojen keskeytyminen johtuu oppilaan henkilökohtaisista, opintojen suoritukseen heijastuvista syistä.


Huom! Koulutus ei ole opetushallituksen alainen koulutus, tai erillinen tutkinto.
Opiskelija saa opinnot hyväksytysti suoritettuaan valmistumisdiplomin, sisältäen tiivistelmän koulutussisällöstä.Opintojen aloitus ja opintovelvoite:


Opintovelvoite alkaa, kun hakija toimittaa hakemuksensa/ ilmoittautumisensa oppilaitokselle hakuaikana ja kun hänet
on tämän pohjalta ilmoituksella hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön.


Opiskelija sitoutuu suorittamaan opintonsa loppuun parhaillaan käynnissä olevan koulutuksen normaalin enimmäiskeston
kuluessa.


Hakemusvaatimukset:


Hakijan tulee olla vähintään 18 vuotta täyttänyt.


Hakijalta ei vaadita erityistä pohjakoulutusta, tai -kokemusta hevosen terveydenhoidosta, tai lääketieteen opiskelusta.
Osa koulutuksen materiaaleista sisältää koulutuksen aikana opeteltavia vieraskielisiä (latinankielisiä) osioita
(mm. anatomian sanasto, fysiologiset ilmaisut jne.), jotka edellyttävät opiskelijalta normaalisti toimivia kieltenopiskelun
perusedellytyksiä, sekä hyvää suomen kielen taitoa.KOULUTUKSEN TIIVISTETTY SISÄLTÖ / OPINTOKOKONAISUUDET:

Anatomian ja fysiologian perusteet


HLANF 1 - Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat, anatominen termistö
HLANF 2 - Kehon kemiaa
HLANF 3 - Sytologia
HLANF 4 - Histologia
HLANF 5 - Metabolia: Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elin-ja toiminnalliset järjestelmät

HLANF 6 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 – Luuston rakenne ja fysiologia
HLANF 7 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 – Kaviorakenne, kavion fysiologia
HLANF 8 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - Nivelet ja liitokset
HLANF 9 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 4 – Lihaksiston rakenne ja fysiologia
HLANF 10 – Hermojärjestelmä
HLANF 11 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
HLANF 12 – Imusuonisto ja lymfaattinen järjestelmä
HLANF 13 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä, ihon anatomia ja fysiologia
HLANF 14 - Hematopoieettinen järjestelmä
HLANF 15 – Hengityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 16 – Virtsanerityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 17 - Genitaalijärjestelmän anatomia ja fysiologia + lisääntyminen
HLANF 18 - Aistijärjestelmät, tuntoaisti + refleksit
HLANF 19 - Kipujärjestelmä + kivun ilmeneminen
HLANF 20- Hampaisto ja purennat
HLANF 21 – Ruoansulatuselimistö - anatomia ja fysiologia
HLANF 22 - Endokriininen järjestelmä
HLANF 23 – Hevosen jalkarakenne
HLANF 24 - Liikkeet + biomekaniikkaa
HLANF 25 – Hevosen rakenne ja asentoisuus + rakennevirheet


Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%):

Koulutusmaksu on kokonaisuudessaan 1650 euroa.

Koulutusmaksujen ensimmäinen erä, suurudeltaan 350 €, suoritetaan 14 päivän sisällä
erillisen maksuosoituksen saapumisesta (heti koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen).


Jäljelle jäävä osa koulutusmaksusta (1300 €) voidaan suorittaa valinnaisesti joko yhdessä erässä,
tai tasasummaisina kuukausilyhennyksinä.

a) kertasuoritus = 1300 €, maksun ajankohta lokakuussa 2022.
b) kuukausilyhennys = 185,71 €/ kk omaehtoisina suorituksina ilmoitettuina eräpäivinä ilman korkoa,
tai kuluja, alkaen lokakuussa 2022, päättyen huhtikuussa 2023.

HUOM! Osamaksusopimuksen edellytyksenä on, että hakijan luottokelpoisuus voidaan varmistaa
ennen osamaksusopimuksen vahvistamista
.
Hyvin runsas määrä maksuhäiriömerkintöjä saattaa olla osamaksusopimuksen esteenä.Ilmoittautumisten käsittely:


Ilmoittautumiset käsitellään saapumisjärjestyksessä, yleensä viimeistään muutaman arkipäivän kuluessa.
Ilmoitus opintopaikan vahvistamisesta toimitetaan opiskelijan hakemuksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen.
Maksusopimusten osalta tulee huomioida em. osamaksusopimuksen ehtona olevat seikat ennen sopimuksen
lopullista täytäntöönpanoa.


HUOM! Ennen hakemuksen lähettämistä huomioithan, että koulutushakemuksen/ koulutukseen
ilmoittautumisen lähettäminen tarkoittaa,
että koulutussopimuksen syntymisen myötä olet sitoutunut
suorittamaan tämän
koulutuksen moduulit, loppukokeen ja kaikki koulutusmaksut kokonaisuudessaan.