IHOTUOTETUTKIMUS


Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto toteuttaa yhteistyössä GutGuide Oy:n kanssa atopia- diagnoosin saaneille koirille suunnatun tutkimuksen, jonka tarkoituksena on selvittää, pystyttäisiinkö valikoituja probiootteja sisältävällä ihoöljytuotteella vähentämään
toistuvien ulkoisten lääkevalmisteiden ja -shampoiden tarvetta koiran atopian ulkoisessa lisähoidossa.


Tuotteen tarkoitus ei ole korvata koiran saamaa muuta hoitoa, vaan toimia oireita rauhoittavana, ihon immuunipuolustusta parantavana
ja tätä kautta mahdollisen toistuvan lääkkeisiin pohjaavan hoidon tarvetta vähentävänä tukihoitona.


GutGuide Oy on suomalaisten mikrobiologien vuonna 2012 perustama yritys, joka tarjoaa mikrobiologisia analyysipalveluja, sekä vastaa ihmisille ja eläimille suunnattujen, etenkin probioottisesti toimivien tuotteiden tuotekehityksestä.
Tutkimuksessa käytettävä ihoöljy on täysin lääkeaineeton GutGuiden oman tuotekehityksen tulos ja siitä on jo selkeitä tuloksia ihmisten atopian tukihoidossa.

Tutkimukseen osallistuvilla koirilla tulee olla eläinlääkärin toteama atopia- diagnoosi. Myös geneettinen atopiamuoto hyväksytään mukaan.

Osallistuja täyttää ilmoittautumislomakkeen (linkki alla), sekä sitoutuu viiden viikon ajan koiran päivittäiseen tukihoitoon, sekä tutkimusjakson lopuksi toimittamaan loppuraportin hoidon tuloksista.

Osallistujat saavat tutkimuksessa käytettävät ulkoisen hoitotuotteen, sekä hoitoa tukevan sisäisesti käytettävän koirille suunnatun probioottisen tukituotteen maksutta (toimituskulujen 5,90 hinnalla).

HUOM! Tutkimukseen otetaan mukaan 100 ensimmäisenä ilmoittautunutta (ja atopia- diagnoosin omaavaa) koiraa. Ilmoittautuminen on sitova.Tarkemmat toimintaohjeet toimitetaan ilmoittautuneille.
Tutkimus käynnistyy heti.

Osallistujat saavat tutkimuksen päätteeksi yhteenvedon tutkimuksen tuloksista, sekä lisäksi halutessaan ohjeistusta koiran pitkäaikaisesti terveyttä tukevasta, turvallisesta ruokinnasta.


HUOM! TUTKIMUS ON KÄYNNISSÄ - UUSIA ILMOITTATUMISIA MUKAAN TUTKIMUKSEEN EI ENÄÄ OTETA