KOIRAN LAAJA ANATOMIA JA FYSIOLOGIA


ALKAMISAJANKOHTA: EI ALKAVAA KOULUTUSTA TÄLLÄ HETKELLÄ

HAKEMINEN: -

KOULUTUSPAIKKA: VERKKOKOULUTUS, TOTEUTUS KOKONAAN ITSENÄISIN ETÄOPINNOIN

Koulutuskuvaus:

Koiran laaja anatomia ja fysiologia-koulutus antaa kattavat, tarkat ja selkeät, kuitenkin käytännön tasolla ymmärrettävät tiedot koiran elimistön rakenteesta ja toiminnasta.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti koiran terveysalan ammattimaisille opiskelijoille joko opiskelua pohjaavaksi, tai jo aiemmin hankittua ammattitaitoa täydentämään.


Koulutus on avoinna kaikille syventävää tietoa tarvitseville hakijoille. Sitä voidaan tarvita, tai hyödyntää mm. seuraavissa tilanteissa;

 • Kiinnostus ryhtyä koiran terveysalan ammattilaiseksi
 • Tarve täydentää jo hankittua, valmista ammattikoulutusta
 • Kiinnostus syventää omaa osaamista käytännön tarpeeseen (koirankasvattajat, koulutusohjaajat, pieneläinhoitajat, koirahoitolanpitäjät ym.)
 • Kiinnostus, tai aikomus hakeutua oppilaitoksemme järjestämiin syventäviin, ammattimaiset valmiudet tarjoaviin koulutuksiin. Näissä tämä erillinen koulutus on pohjakoulutusedellytyksenä suurimmassa osassa opintokokonaisuutta.

Koulutus kattaa kehon perustoiminnan kuvauksen lisäksi kattavasti tietoa eri elinjärjestelmien anatomiasta ja fysiologiasta, sekä suppeasti myös joidenkin yleisimpien sairauksien haittavaikutuksesta joihinkin fysiologisiin toimintoihin.
Koulutus ei sisällä laajasti tautioppia, eli sairauksien ilmenemistä ja oireita, vaan keskittyy terveen (ja osin kehittyvän) koiran elimistön toiminnan kuvaukseen.

Opetusmateriaalin peruspohjana toimii kansainvälinen eläinlääketieteen- ja biotieteiden opetusaineisto. Varsinainen opetusmateriaali on kokonaan suomenkielinen. Vapaaehtoinen, tietoa täydentävä ja syventävä lisämateriaali on suureksi osaksi englanninkielistä, samoin useimmat opetusta täydentävät, havainnollistavat videot.


Koulutuksen tavoite:

 • Antaa opiskelijalle laajat ja perusteelliset, ammattimaisen tason tiedot koiran anatomisesta rakenteesta ja toiminnasta pohjaperusteista lähtien.
 • Perusteellisen pohjatiedon valossa opiskelijan on helpompi omaksua fysiologisia
  ilmiöitä koulutuksen edetessä.
 • Ohjaa ja valmistaa opiskelijaa erilaisiin koiran terveydenhoitoa käsitteleviin koulutuksiin.
 • Toimii laajana perustietona koirien hoidosta ammatikseen vastaaville
  henkilöille.
 • Tarjoaa tarvittaessa syventävää tietoa alalla jo toimiville, asiasisällöltään rajatumpiin koulutuksiin aiemmin osallistuneille yrittäjille.

Opintojen toteutus:

Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan etäopintoina, joihin sisältyy itsenäistä opiskelua, osittain oman aikataulun mukaan.

Opiskelu tapahtuu laajan, teoriaa havainnollisesti käsittelevän sähköisen opintomateriaalin avulla (sisältää tekstien lisäksi paljon kuva- ja videomateriaalia).
Lisäksi opintomoduulien yhteydessä on usein vielä lisänä ehdotuksia vapaaehtoiseen, edelleen syventävään itsenäiseen lisäopiskeluun.

Opiskelijan henkilökohtaista edistymistä on tarkoitus seurata opiskelun aikana etätehtävien
muodossa, joiden avulla opiskelija saa reaaliaikaista palautetta omaksumastaan tiedosta.

Opintojen toteutusta varten opiskeljijalla tulee olla toimiva internetyhteys, koska materiaalin jakaminen, sekä etätehtävät suoritetaan kokonaisuudessaan sähköisesti.
Suoritettuaan kaikki kurssimoduulit, opiskelija suorittaa loppukokeen, joka tulee läpäistä hyväksytysti (kouluarvosanalla 6).
Opintojen suorittaminen ei edellytä varsinaista asioiden ulkoaopettelua, vaan sähköinen materiaali on opiskelijan käytössä etätehtäviä ja loppukoetta suoritettaessa.

Koulutuksen kokonaiskesto on osittain opiskelijan itsensä aikataulutettavissa, enintään kuitenkin n. 8 kk.
Opiskelu on tiiviin aikataulun vuoksi melko vaativaa, joten hakijan tulee ottaa huomioon riittävä, realistinen, käytettävissä oleva määrä ajallisia resursseja opintoihin haettaessa. Koulutus on kuitenkin suoritettavissa esim. normaalin päivätyön ohessa.
Koulutus ei ole täysiaikaista opiskelua, eikä siihen voi saada esim. opintotukea.

Oppilaitos ei ole velvoitettu turvaamaan opintojen jatkomahdollisuutta myöhemmin
sellaisessa tapauksessa, että opintojen keskeytyminen johtuu oppilaan henkilökohtaisesta päätöksestä.

Huom! Koulutus ei ole opetushallituksen alainen koulutus.
Opiskelija saa opinnot hyväksytysti suoritettuaan valmistumisdiplomin, sekä todistuksen koulutussisällöstä.


Opintojen aloitus ja opintovelvoite:

Opintovelvoite alkaa, kun hakija toimittaa hakemuksensa oppilaitokselle hakuaikana ja kun hänet on ilmoituksella hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön.
Opiskelija sitoutuu suorittamaan opintonsa loppuun parhaillaan haussa olevan koulutuksen normaalin enimmäiskeston kuluessa.

Pakottavasta syystä tapahtuvaa opintojen keskeyttämistä tulee anoa erikseen kirjallisesti erillisten ohjeiden mukaisesti, jotka toimitetaan koulutukseen hyväksytyille muiden opiskeluohjeiden mukana.


Hakemusvaatimukset:

Hakijan tulee olla vähintään 18 vuotta täyttänyt.

Hakijalta ei vaadita pohjakoulutusta tai -kokemusta koiran terveydenhoidosta, tai lääketieteen tmv. opiskelusta.

Osa koulutuksen materiaaleista sisältää runsaasti koulutuksen aikana opeteltavia vieraskielisiä (latinankielisiä) osioita (mm. anatomian sanasto, ilmaisut jne.), jotka edellyttävät opiskelijalta normaalisti toimivia kieltenopiskelun perusedellytyksiä.KOULUTUKSEN SISÄLTÖ / OPINTOKOKONAISUUDET:


Anatomian ja fysiologian perusteet


KLANF 1 – Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat
KLANF 2 – Kehon anatominen ja toiminnallinen kemia
KLANF 3 - Sytologia
KLANF 4 - Histologia
KLANF 5 -Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elinjärjestelmät

KLANF 6 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 - luusto
KLANF 7 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 - nivelet
KLANF 8 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - lihaksisto
KLANF 9 - Hermojärjestelmä
KLANF 10 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
KLANF 11 - Lymfaattinen järjestelmä
KLANF 12 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä
KLANF 13 - Hematopoieettinen järjestelmä
KLANF 14 - Hengityselimistö
KLANF 15 - Urogenitaalijärjestelmä
KLANF 16 - Aistijärjestelmät, tunto- ja kipuaistimus, refleksit
KLANF 17 - Ruoansulatusjärjestelmä
KLANF 18 - Endokriininen järjestelmäKoulutuskustannukset (sis. ALV 24%)
ja hakemusten käsittely:


Koulutusmaksu on kokonaisuudessaan 1400 euroa, josta tulee suorittaa aloitusmaksuna heti koulutuskiintiöön hyväksymisen jälkeen
200 euroa (14 päivän kuluessa).

Loppuosan koulutusmaksusta (1200 euroa) voi kertasuorituksen lisäksi suorittaa myös erissä (enintään kolme erää) erillisten ehtojen mukaan, joista tiedoitetaan tarkemmin koulutukseen hyväksytyille erillisessä aloitustiedotteessa. Aloitustiedotteessa opiskelija saa ohjeita koulutuksen käytännön asioista.

Hakemukset käsitellään mahdollisimman pikaisesti saapumisjärjestyksessä,yleensä viimeistään viiden (5) arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta.
Päätökset opiskeluhakemuksista, sekä opintojen maksuohjeista toimitetaan sähköisesti opiskelijan hakemuksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen.

HUOM! Ennen hakemuksen lähettämistä huomioithan, että koulutushakemuksen lähettäminen tarkoittaa, että hakemuksesi tullessa hyväksytyksi ja koulutussopimuksen syntyessä olet sitoutunut suorittamaan koulutuksen ja koulutusmaksut kokonaisuudessaan.