KOIRAN LAAJA ANATOMIA JA FYSIOLOGIA (KLANF)

- Peruskoulutus (tai täydentävä koulutus)ALKAMISAJANKOHTA:
TAMMIKUU 2021 - KOULUTUS KÄYNNISSÄ

HAKEMINEN: ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT


KOULUTUSPAIKKA: VERKKOKOULUTUS - TOTEUTUS ITSENÄISESTI SUORITETUIN ETÄOPINNOINKoulutuskuvaus:


Koiran laaja anatomia ja fysiologia-koulutus tarjoaa kattavan ja perusteellisen, kuitenkin käytännön tasolla
ymmärrettävän, mutta ammattimaisen tason tiedon koiran elimistön rakenteesta ja toiminnasta, sekä kehon eri
elinjärjestelmien vaikutuksesta ja yhteydestä toisiinsa.


Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti koira-alan ammattimaisille toimijoille joko terveyspalvelualan opiskelua pohjaavaksi,
tai muun, koirien kanssa ammattimaisesti työskentelyn tietopohjaa turvaamaan ja täydentämään.
Koulutus soveltuu myös laajentavana lisäkoulutuksena niille koirien terveysalalla jo ammatikseen toimiville, jotka ovat
itse kokeneet kaipaavansa syvempää tietoutta koiran elimistön rakenteesta ja toiminnasta eri käytännön hoitotilanteissa.


Koulutukseen ei vaadita erityistä pohjakoulutustasoa, vaan se on avoin kaikille syventävää tietoa tarvitseville hakijoille.


Koulutusta voidaan hyödyntää mm. seuraavissa tilanteissa;

 • Kiinnostus ryhtyä koirien terveysalan ammattilaiseksi
 • Tarve ja kiinnostus täydentää jo hankittua, valmista ammattikoulutusta (mm. koirahierojat)
 • Kiinnostus syventää omaa osaamistaan käytännön tarpeeseen (mm. koirankasvattajat, koulutusohjaajat,
  pieneläinhoitajat, koirahoitolanpitäjät ym.)
 • Yleinen kiinnostus ymmärtää koiran elimistön anatomiaa ja toiminnallisuutta syventävän tiedon avulla

Koulutus kattaa kehon rakenteellisen perusanatomian lisäksi laajan, yksityiskohtaisen kuvauksen eri elinjärjestelmien
toiminnallisuudesta aina sikiöaikaisesta kehittymisestä ja eri elinjärjestelmien muotoutumisesta alkaen.

Opetusaineistossa käsitellään tiivistetysti ja suppeammin myös joidenkin aihealueisiin liittyvien yleisimpien sairauksien
patofysiologiaa ja lähinnä niistä koituvia seurauksia tämän kehonalueen normaaleihin fysiologisiin toimintoihin.


Koulutus ei sisällä laajaa tautioppia, eli sairauksien tarkkaa, laajaa ilmenemistä ja oireita, vaan keskittyy terveen
(ja osin vielä kehittyvän) koiran elimistön toimintojen kuvaukseen.

Opetusmateriaalin peruspohjana toimii kansainvälinen eläinlääketieteen- ja siihen liitännäisten biotieteiden yhdistetty
aineistopohja.

Varsinainen perusopetusmateriaali on kokonaan suomenkielinen. Vapaaehtoinen, tietoa täydentävä ja syventävä
lisämateriaali on suureksi osaksi englanninkielistä, samoin useimmat opetusta täydentävät, havainnollistavat videot
ja interaktiiviset mallit.

Lisämateriaaleihin tutustuminen antaa tavallisesti monia lisätietoja ja todellista (esim. visuaalista) hyödynnettävää,
vaikka ei esim. henkilökohtainen englanninkielinen osaaminen olisikaan kovin laaja.


Koulutuksen tavoite:

 • Antaa opiskelijalle laajat ja perusteelliset, ammattimaisen tason tiedot koiran anatomisesta rakenteesta ja
  toiminnasta solutason pohjaperusteista lähtien.
 • Laajan pohjatiedon valossa opiskelijan on helpompi omaksua elinjärjestelmien laajempia fysiologisia ilmiöitä
  koulutuksen edetessä.
 • Ohjaa ja valmistaa laaja-alaisesti opiskelijaa erilaisiin koiran terveydenhoitoa käsitteleviin koulutuksiin.
 • Toimii toiminnallisten ja terveydellisten ilmiöiden ymmärtämisen pohjana koirien hoitojen ammattimaiselle harjoittamiselle.
 • Tarjoaa syventävää tietoa alalla jo toimiville, aiemmin asiasisällöltään rajatumpiin koulutuksiin osallistuneille yrittäjille.

Opintojen toteutus:

Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan etäopintoina, joihin sisältyy itsenäistä opiskelua, osin oman aikataulun mukaan.
Opiskelu tapahtuu laajan, teoriaa havainnollisesti käsittelevän sähköisen opintomateriaalin avulla (sisältää tekstien lisäksi
paljon kuva- ja videomateriaalia). Lisäksi opintomoduulien yhteydessä on tavallisesti lisänä linkkejä/ tiedostoja syventävään,
itsenäiseen ja vapaaehtoiseen lisäopiskeluun.
Koulutus ei sisällä etä-, tai muuta luennointia.

Opiskelijan henkilökohtaista edistymistä ja aihealueiden omaksumista seurataan opiskelun aikana etätehtävien muodossa,
joiden avulla opiskelija saa reaaliaikaista, tärkeää palautetta siihen saakka omaksumastaan tiedosta.


Opintojen toteutusta varten opiskeljijalla tulee olla ainoastaan normaalisti toimiva internetyhteys, koska materiaalin jakaminen,
sekä etätehtävät suoritetaan kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa.


Suoritettuaan kaikki kurssimoduulit, opiskelija suorittaa loppukokeen, joka tulee läpäistä hyväksytysti (kouluarvosana 6).
Opintojen suorittaminen ei edellytä lainkaan asioiden ulkoa opettelua, vaan sähköinen materiaali on opiskelijan käytössä
sekä etätehtäviä, että myös loppukoetta suoritettaessa.


Koulutuksen kokonaiskesto on osittain opiskelijan itsensä aikataulutettavissa, enintään kuitenkin 8 kk.
Opiskelu on tiiviin aikataulun vuoksi melko vaativaa. Koulutus on kuitenkin suoritettavissa esim. normaalin päivätyön ohessa,
mutta mahdollisesti välillä vaativaa.
Koulutus ei ole täysiaikaista opiskelua, eikä siihen voi saada esim. opintotukea.


Oppilaitos ei ole velvoitettu turvaamaan opintojen jatkomahdollisuutta myöhemmin sellaisessa tapauksessa,
että opintojen keskeytyminen johtuu oppilaan henkilökohtaisista, opintojen suoritukseen heijastuvista syistä.


Huom! Koulutus ei ole opetushallituksen alainen koulutus, tai erillinen tutkinto.
Opiskelija saa opinnot hyväksytysti suoritettuaan valmistumisdiplomin, sisältäen tiivistelmän koulutussisällöstä.


Opintojen aloitus ja opintovelvoite:


Opintovelvoite alkaa, kun hakija toimittaa hakemuksensa/ ilmoittautumisensa oppilaitokselle hakuaikana ja kun hänet
on tämän pohjalta ilmoituksella hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön.
Opiskelija sitoutuu tällöin suorittamaan opintonsa loppuun käynnissä olevan koulutuksen normaalin enimmäiskeston
kuluessa.


Hakemusvaatimukset:

Hakijan tulee olla vähintään 18 vuotta täyttänyt.

Hakijalta ei vaadita pohjakoulutusta tai -kokemusta koiran terveydenhoidosta, lääketieteen tmv. opiskelusta.

Suuri osa koulutuksen materiaaleista sisältää koulutuksen aikana opeteltavia vieraskielisiä (latinankielisiä) osioita
(mm. anatomian sanasto, fysiologiset ilmaisut), jotka edellyttävät opiskelijalta normaalisti toimivia kieltenopiskelun
perusedellytyksiä, sekä hyvää suomen kielen taitoa.KOULUTUKSEN TIIVISTETTY SISÄLTÖ / OPINTOKOKONAISUUDET:


Anatomian ja fysiologian perusteet


KLANF 1 – Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat, anatominen termistö
KLANF 2 – Kehon anatominen ja toiminnallinen kemia
KLANF 3 - Sytologia
KLANF 4 - Histologia
KLANF 5 - Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elinjärjestelmät

KLANF 6 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 - luusto
KLANF 7 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 - nivelet
KLANF 8 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - lihaksisto
KLANF 9 - Hermojärjestelmä
KLANF 10 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
KLANF 11 - Lymfaattinen järjestelmä
KLANF 12 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä
KLANF 13 - Hematopoieettinen järjestelmä
KLANF 14 - Hengityselimistö
KLANF 15 - Virtsanerityselimistö
KLANF 16 - Genitaalijärjestelmä
KLANF 17 - Aistijärjestelmät
KLANF 18 - Kipujärjestelmä + kivun ilmenemismuodot
KLANF 19 - Ruoansulatusjärjestelmä
KLANF 20 - Endokriininen järjestelmä


Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%)
:

Koulutusmaksu on kokonaisuudessaan 1450 euroa, josta tulee suorittaa heti koulutuskiintiöön hyväksymisen jälkeen
ensimmäinen suoritus 250 euroa (14 päivän kuluessa). HUOM! Koulutusmaksulyhennyksen suorittamatta jättäminen
ei ole koulutukseen osallistumisen peruutus!

Loppuosan koulutusmaksusta (1200 euroa) voi kertasuorituksen lisäksi suorittaa myös erissä (enintään neljä erää) erillisten
ehtojen ja ohjeiden mukaan, joista tiedotetaan tarkemmin koulutukseen hyväksytyille koulutuksen aloitustiedotteessa.


Hakemusten/ ilmoittautumisten käsittely:


Hakemukset käsitellään mahdollisimman pikaisesti saapumisjärjestyksessä,yleensä viimeistään viiden (5) arkipäivän
kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Sähköinen aloitustiedote toimitetaan opiskelijan hakemuksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen.
Aloitustiedotteessa opiskelija saa tarkan ohjeistuksen kaikista koulutuksen toteutuksen kannalta tärkeistä käytännön
asioista ja opiskelijaa koskevista, sopimuksen mukaisista velvoitteista.HUOM! Ennen hakemuksen lähettämistä huomioithan, että koulutushakemuksen/ koulutukseen ilmoittautumisen lähettäminen tarkoittaa, että ilmoittautumisesi kirjaamisen ja koulutussopimuksen syntyessä olet sitoutunut
suorittamaan tämän
koulutuksen ja kaikki siihen liittyvät koulutusmaksut kokonaisuudessaan.