KOIRAN NEUROLOGISTEN OIREIDEN EROTTAMINEN JA TUNNISTAMINEN VASTAANOTOLLA

- Täydennyskoulutus koirien terveysalalla toimiville ammattilaisille


ALKAMISAJANKOHTA:
Ei alkavaa koulutusta tällä hetkellä


ILMOITTAUTUMINEN: Ei hakua avoinna


KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSJAKSOLLA: TURKUKoulutuskuvaus:


Kurssi toimii täsmäkoulutuksena ammattimaisesti koirien manuaalisia hoitoja tarjoaville ammattilaisille,
kuten koirahierojat, koirien jäsenkorjaajat, osteopaatit, refleksologit, kraniosakraaliterapeutit, sekä muut koirille terveyttä tukevien hoitojen tarjoajat, jotka suorittavat koiralle manuaalisia hoitotoimia.

Koulutus soveltuu kaikille niille ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja varmentaa osaamistaan laajasti koiran hermojärjestelmän
anatomiasta ja fysiologiasta, neurologisten oireiden erottamisesta ja havaitsemisesta, sekä asiakkaan oikeanlaisesta ohjeistuksesta käytännön tasolla epäilyttävien oireiden tullessa ilmi vastaanottotilanteessa.


Koulutuksen ensisijaisena tavoitteena on hoitoturvallisuuden vahvistaminen, sekä hoitoja tarjoavan ammattilaisen tiedon lisääminen
sellaisista tekijöistä ja oireista, jotka hoitotilanteessa ovat ehdottomia vasta-aiheita hoidon toteuttamiselle ja vaativat esim.
koiran ohjaamista viipymättä tarkentaviin eläinlääketieteellisiin (neurologista järjestelmää arvioiviin) tutkimuksiin.
Hoidettavan kannalta on usein ehdotonta, että potentiaali neurologisesti oireileva koira saadaan riittävän ajoissa ja viivytyksettä
ohjattua juuri oikeanlaisten tutkimusten ja hoitojen pariin. Viivästykset hoitoon hakeutumisessa voivat olla sairauden etenemisen
kannalta kohtalokkaita.

Koulutuksessa käsitellään koiralla esiintyviä neurologisia oireita monipuolisesti ja perusteellisesti alkaen hermoston anatomiasta
ja fysiologiasta, normaaleista refleksitoiminnoista, sekä proprioseptisen järjestelmän lainalaisuuksista, jotka useissa neurologisissa häiriöissä eivät enää toimi normaalisti.
Lisäksi käsitellään laajasti ja tiivistetysti eri tyyppisten neurologisten ongelmien esiintymistä teoriassa, sekä niiden eri taustasyitä
ja ilmenemismuotoja käytännön tasolla.

Koulutuksen lähiopetus pitää sisällään myös käytännön ohjeistusta vastaanotolla havaittavien tilanteiden asianmukaiseen
ratkaisuun. Lisäksi käydään läpi tiivistetysti erilaisia muita, kuin eläinlääketieteellisiä tukihoitomahdollisuuksia ja yhteistyömalleja
toipilaan tueksi.

Koulutus sisältää ennakoivia, itsenäisiä etäopintoja ja niihin liittyviä teoriatehtäviä, sekä yhden intensiivisen opintopäivän kontaktiopetuksena, jossa aiheeseen perehdytään syventävästi luentojen, keskustelun, sekä käytännän ohjeistuksen avulla.


AINUTLAATUINEN TILAISUUS LISÄKOULUTTAUTUMISELLE - PÄÄLUENNOITSIJANA TOIMII EUROOPAN JOHTAVA
ELÄINNEUROLOGIAN ERIKOISASIANTUNTIJA !


Koulutuksen etäopinto-osuus käsittää osa-alueina;

- Koiran hermojärjestelmän kehittymistä sikiökaudella, anatomiaa, fysiologiaa, refleksien toimintaa, sekä proprioseptiikan
perusteita.

- Neurologisten sairauksien/ toiminnallisten häiriöiden taustaa ja oirekuvaa (patofysiologiaa).

- Koiran terveysalan ammattilaisen asemaa, roolia, vastuita ja velvoitteita lainsäädännön ja käytännön työn kannalta,
tunnistamista edellyttävät vasta-aiheet hoidoille, sekä tutkitusti toimivia ja turvallisia, kuntoutujan lääketieteellistä
hoitoa täydentäviä tukihoitomuotoja.

Etäopintoihin liittyy sähköisesti suoritettavia harjoitustehtäviä, jotka tulee olla suoritettuna ennen lähiopetukseen osallistumista.


Kontaktiopetuspäivän aiheita mm;


Kontaktiopetuspäivänä käydään läpi koiran neurologisen järjestelmän toimintaa, häiriöiden syitä, neurologisiin ongelmiin viittaavia
oireita ja tunnistamista eläinlääketieteellisestä näkökulmasta.

Lisäksi asiaa käsitellään koiran terveysalan ammattilaisen näkökulmasta käytännön tasolla toiminta- ja ratkaisumalleja läpikäyden,
sekä tutustuen joihinkin tukihoitomahdollisuuksiin toipilaiden kuntoutumista tukemaan.

Koulutukseen sisältyy laadukas etä- ja lähikoulutuksessa jaettava kirjallinen materiaali.


Koulutuksen tavoite:

- Asiakasturvallisuuden vahvistaminen hoitajan riittävän ja ammattimaisen tiedon lisäämisen avulla.
- Lisätä ammatinharjoittajan tietoa lainopillisista rajauksista, sekä eri ammattilaisten rooleista erilaisissa hoitoprosesseissa.
- Parantaa ja laajentaa asiakaspalvelun laatua terävöittämällä koira-alan manipulatiivisia hoitoja tarjoavan terveysammattilaisen
kykyä havaita ja tunnistaa koira-asiakkaissaan sellaisia neurologiseen ongelmaan viittaavia merkkejä, jotka edellyttävät välitöntä
tilannekartoitusta ja asianmukaiseen hoitoon ohjaamista.
- Ymmärtää sellaiset neurologisiin oireisiin viittaavat tilanteet, jolloin hoito on ehdottomasti vasta-aiheista, sekä pahimmillaan
hoidettavaa vahingoittavaa.
- Parantaa valmiuksia perustella asiakkaalle (koiranomistajalle) niitä havainnoitavia seikkoja, jotka ehdottomasti vaativat pikaista
tarkistusta/ reagointia/ lisätutkimusta.


Opintojen toteutus:

Opinnot alkavat teoriaosuuden etäopinnoin, sähköisen etämateriaalin avulla opiskellen 2020 huhtikuun lopulta eteenpäin.
Pohjaaviin etäopintoihin liittyy kirjallisesti suoritettavia etätehtäviä, jotka palautetaan joustavassa aikataulussa, kuitenkin
viimeistään ennen lähiopetusjakson käytännön toteutusta.
Tarkemmat ohjeet moduulien aikatauluista toimitetaan koulutukseen osallistuville.
Etöopintojen suorittamiseen riittää varmatoiminen sähköpostilaatikko - erillisiä opintoalustoja tmv. ei ole käytössä.

Lähiopetuspäivä Turussa tulee olemaan ohjelmaltaan tiivis ja ylimääräisiä taukoja ei ehditä pitää.

Koulutuspaikalla on mahdollisuus myös hotellitason edulliseen majoittumiseen (myös koiran kanssa), sekä vaihtoehtoisesti
valittavissa pelkkä päiväosallistujapaketti ruokailuineen koulutuspäivälle. Lisätietoja osallistujille ennakkotiedotteissa.


Tiivistetty lähiopetuspäivän luentosisältö:

- Koiran hermoston anatomiaa ja fysiologiaa

- Sentraalinen hermosto; sijainti ja funktio
- Perifeerinen hermosto; sijainti, jako ja funktio
- Säätelytoiminnoista vastaavien hermojen sijainti ja heijastealueet (tiivistetysti)
- Hermoimpulssin kulku


- Syitä sille, miksi hermoston viestintä häiriintyy

– Traumat
– Kasvaimet/ahtaumat/ fyysiset rappeumat
– Jotkin lääkitykset (tai niiden haittavaikutukset)
– Myrkytykset
– Synnynnäiset, rakenteelliset toimintahäiriöt
– Muut syyt

- Neurologisten oireiden tunnistaminen terveyspalveluyrittäjän vastaanotolla

– Mitä tähän viittaavia oireita koirassa tulisi vastaanotolla erityisesti tarkkailla
– Millaisten oireiden pohjalta asiakas (koiranomistaja) voidaan perustellusti vakuuttaa eläinlääkinnällisten hoitojen,
tai tutkimusten välttämättömyydestä/ kiireellisyydestä

- Neurologisten sairauksien lääketieteellisiä hoitomahdollisuuksia

- Sairauksia, joiden ennuste/ hoitovaste on hyvä, tai kohtalainen, sekä sairaudet, joiden ennuste on pääsääntöisesti
välttävä, tai huono
- Lääkehoidon mahdollisuudet
- Muut mahdolliset eläinlääkinnälliset hoitotoimenpiteet


- Käytännön tilanteiden kohtaaminen ja ohjeistus vastaanotolla

- Millaisia epäselviä tilanteita saattaa tulla vastaanotolla vastaan
- Miten epävarmoissa tilanteissa tulee toimia
- Miten epäillyn neurologisesti oireilevan koiran omistajaa ohjeistetaan oikein
- Minne koira omalta vastaanotolta ensisijassa ohjataan ja miksi
- Tukihoitotoimet, joita voidaan suositella kuntoutujille hoitavan eläinlääkärin luvalla/ valvonnassa


Lähiopetuksessa luennoinnista vastaavat;

- Sigitas Cizinauskas ELL, DECVN, Eurooppalainen Eläinneurologian erikoisasiantuntija, Eläinsairaala Aistin perustaja ja pääneurologi

- Sari Kivilähde, ELH, Diplomi urheilukoirahierontametodin kehittäjä, NTM (luonnonvara-ala), eläinten terveyspalveluyrittäjä alkaen
vuodesta 1996, eläinten terveysalan kouluttaja (vuodesta 2004)

- Petriina Anttila, Koiran diplomiurheilukoirahieroja (Dipl. UKH)®, Koiran diplomiurheilukoirahieroja-kouluttaja, eläinten terveysalan
kouluttaja

Hakemusvaatimukset:

Hakijan/ ilmoittautujan tulee olla vähintään 18-vuotias ja toimia ammattimaisena koiran terveyspalveluita tarjoavana yrittäjänä
(tai erityistilanteissa työntekijänä eläinten terveyspalveluita tarjoavassa yrityksessä).
Lisätiedot- kohtaan kurssihakemuksessa tulee kirjata tiivistetty selvitys omasta kokemustaustastaan/ toiminnasta terveyspalvelu- yrittäjänä.


Koulutuskustannukset
(sis. ALV 24 %):

Koulutuksen kokonaishinta on 470 euroa, joka on mahdolllista suorittaa kolmessa erässä.


Kurssille ilmoittautuminen, ilmoittautumisten käsittely:

Kurssille ilmoittautumisia otetaan vastaan ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Oppilaspaikan vahvistamisesta ja jatkon toimintaohjeista ilmoitetaan sähköpostitse hakijan antamaan osoitteeseen enintään muutaman arkipäivän kuluessa ilmoittautumisen saapumisesta.


Valitse tämä koulutus hakulomakkeen alavalikon kohdasta: Lyhytkurssi, johon haet: Koiran neurologiakurssi


HUOM! Ennen hakulomakkeen täyttämistä ja lähettämistä huomioithan, että ilmoittautumisen lähettäminen tarkoittaa,
että tullessasi
hyväksytyksi oppilaskiintiöön, olet sitoutunut suorittamaan koulutuksen ja koulutusmaksut kokonaisuudessaan.