KOIRAN MANUAALISET HOIDOT (OSA 2) - TÄYDENTÄVÄT TEKNIIKAT

- Täydennyskoulutus manuaalisten hoitojen ammattilaisille


AJANKOHTA:
KEVÄT 2023


ILMOITTAUTUMINEN: EI ILMOITTAUTUMISTA AVOINNA TÄLLÄ HETKELLÄ


KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSPÄIVÄNÄ: -


LÄHIOPETUSPÄIVÄ: -Koulutuskuvaus:


Kurssi toimii täydennyskoulutuksena koirien manuaalisia hoitoja suorittaville ammattilaisille,
kuten koirahierojat, jäsenkorjaajat jne.

Soveltuu lisäkoulutuksena kaikille niille ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan, sekä
saada lisää käytännössä hyödynnettäviä työkaluja omien palvelujensa laajentamiseksi.

Koulutus sisältää ennakoivia etäopintoja, sekä yhden intensiivisen opintopäivän kontaktiopetuksena, jossa
aiheeseen perehdytään syventävästi sekä luentojen, keskustelun, että ohjatun käytännön harjoittelun avulla.


Koulutuksen etäopinto-osuus käsittää osa-alueina mm. pohjatietoa lähiopetuksessa läpikäytävistä
tekniikoista. Etäopinto-osuuteen liittyy kirjallisia harjoitustehtäviä, jotka palautetaan ennen kontaktiopetuspäivää.


Kontaktiopetuspäivänä harjoitellaan käytännössä sisällön mukaisia tekniikoita, sekä opetellaan kaikkien
hoitotoimien pohjana ehdottoman tärkeän hoidettavuuskuntoarvion suorittamista mukaan lukien
suppea neurologinen toimintatesti
.

Koulutukseen sisältyy kirjallinen tukimateriaali.


Koulutuksen tavoite:


Koulutus antaa osallistujalle uusia toimintamenetelmiä, joita voi hyödyntää etenkin oireilevien koirien hoidossa,
sekä kuntoutuvien hoidon tukena.

Koiran liikkuvuutta voivat rajoittaa monet erilaiset tekijät, kuten turvotukset, tulehdukset, lihasspasmit,
sairaudet, kuten nivelrikko, sekä kehon liikemekaniikkaan vaikuttavat tekijät, kuten faskiaaliset toimintahäiriöt.
Kurssin täydentävät tekniikat tähtäävät voittopuolisesti liikelaajuuksien palauttamiseen etenkin kipupisteiden
ja (nivelen) liikkeen mahdollistavien tukirakenteiden suunnitelmallisen käsittelyn ja mobilisoinnin avulla.

Kurssin suoritettuaan osallistujalla on laajempi tietopohja, uusia menetelmiä, sekä käytännön varmuutta
oman vastaanottotyön täydentämiseksi etenkin oireilevien tukihoitoon.


Koulutussisältö:

- Hoidettavuuskuntoarvio (mukaan lukien suppea neurologinen toimintatesti)

- Ontumatutkimus

- Tehokkaat, mobilisoivat passiiviset venytykset

- PROM (passive range of motion) nivelien liikelaajuuksien ylläpitohoito toipilaille

- Termaaliset hoidot

- Triggerpistekäsittely


Opintojen toteutus:


Opinnot tapahtuvat monimuoto-opinnoin ja alkavat itsenäisesti suoritettavien etäopintojen muodossa
sähköisen opetusmateriaalin avulla. Opintoalustoja tmv. ei ole käytössä, vaan opiskelija saa kaikki
tarvittavan aineiston sähköpostin liitetiedostoina.
Etäopintoihin liittyy kirjallisesti suoritettavia etätehtäviä, jotka tulee palauttaa annetussa aikataulussa
ennen lähiopetuspäivän toteutusta

Lähiopetuspäivä on ohjelmaltaan tiivis ja kestää koko päivän. Tarkemmat aikataulut koulutukseen hyväksytyille.


Kurssin suorittamisesta saa todistuksen

Koulutuspaikalla on mahdollisuus majoittumiseen (myös koiran kanssa), sekä edullinen ruokailupaketti
koulutuspäivälle.
Lisätietoja osallistujille ennakkotiedotteissa.Lähiopetuksessa luennoinnista ja ohjauksesta vastaavat:

- Sari Kivilähde, ELH, Diplomi urheilukoirahierontametodin kehittäjä, NTM (luonnonvara-ala),
eläinten terveyspalveluyrittäjä (alkaen 1996), eläinten terveysalan kouluttaja (vuodesta 2004)
- Minna Rantanen, Diplomi urheilukoirahieroja (Dipl. UKH)®, pieneläinhoitaja (AT)


Osallistumisvaatimukset:


Osallistujan tulee olla minimissään 18-vuotias ja suorittanut aiemmin koirahieroja- tmv. koulutuksen
(koulutus mainitaan ilmoittautumislomakkeen kohdassa: koulutus, tai käytännön kokemus alalta).


Osallistujalla tulisi olla laajempaa pohjatietoa hoitojen vasta-aiheista, sekä tilanteista, joissa hoidoista
saattaa olla hoidettavalle haittaa, kun kyseessä on vaikeammista/ kroonisista oireista kärsivä koira.

Hoitojen vasta-aiheita käsitellään mm. kurssilla "Koiran manuaaliset hoidot (OSA 1) - Perusteet ja
hoitoturvallisuus". Tämän kurssin suorittaminen ei ole kuitenkaan edellytyksenä tähän koulutukseen
osallistumiselle


Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%) ja hakemusten käsittely:


Koulutuksen hinta on 220 euroa, joka erääntyy ennen kurssipäivää.

HUOM! Osallistuttaessa Koiran manuaaliset hoidot 1 ja 2 molempiin kurssiosioihin, hinta on yhteensä
400 euroa
. Alennus huomioidaan laskutuksessa automaattisesti, mikäli ilmoittautuminen kummallekin
kurssille tapahtuu samaan aikaan. Maksut erääntyvät kahdessa erässä ennen kurssipäiviä.
Koulutuskiintiö on pieni, koska opetukseen sisältyy henkilökohtaista käytännön tekniikkaohjausta.

Oppilaspaikan hyväksymisestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse.
(HUOM! Muista tarkistaa myös roskapostilaatikkosi, mikäli vastauksen saapuminen pitkittyy!)Valitse koulutus hakulomakkeen alavalikoiden kohdasta Lyhytkurssi, johon haet: manuaaliset hoidot osa 2


HUOM! Ennen ilmoittautumisen lähettämistä huomioithan, että ilmoittautumisesi tullessa hyväksytyksi
ja siitä seuraavan koulutussopimuksen syntyessä olet sitoutunut suorittamaan kurssin ja kurssimaksun