NIVELOIREISEN KOIRAN HOITOMUODOT KOIRAHIEROJILLE

- Täydennyskoulutus koirahieronnan ammattilaisille

ALKAMISAJANKOHTA:
EI ALKAVAA KOULUTUSTA TÄLLÄ HETKELLÄ


HAKEMINEN: EI AVOINTA HAKUA TÄLLÄ HETKELLÄ


KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSJAKSOLLA: TURUN SEUTU, VARSINAIS-SUOMIKoulutuskuvaus:


Kurssi toimii täydennyskoulutuksena ammattimaisille koirahierojille, joilla on jo käytännön kokemusta koirahierojana toimimisesta.

Koulutus soveltuu kaikille ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan nivelsairauksista kärsivien koirien monipuolisista hoitomuodoista, joita voidaan tarjota monilla eri osa-alueilla oireiden hallintaan, sekä kuntouttamiseen.

Koulutus sisältää ennakoivia etäopintoja, sekä yhden intensiiviopintopäivän kontaktiopetuksena, jossa aiheeseen perehdytään syventävästi sekä luentojen, että käytännön tekniikkaharjoittelun avulla.

Koulutuksen etäopinto-osuus käsittää osa-alueina nivelanatomiaa, -fysiologiaa, sekä nivelsairauksien tautioppia (syntytausta, oireet, ennuste jne.) ja näihin liittyviä etätehtäviä.
Lisäksi tarkennetaan eri ammattilaisten rooleja kuntoutumisen eri vaiheissa, käydään läpi kontraindikaatioita hoidon toteutukselle, sekä käsitellään seurannaiilmiöita, kuten kuonaantuminen, kivut, faskiamuutokset jne.

Kontaktiopintopäivänä käydään läpi nivelsairaan koiran hoidossa huomioon otettavia asioita sekä eläinlääketieteellisestä, että koirahierojan työn näkökulmasta.
Lisäksi käsitellään nivelsairauksien vaikutusta kehon toiminnallisuuteen (liikerajoitteisuus, ontuminen, asentomuutokset), harjoitellaan ontuman havainnointia, sekä neurologisen asiakkaan tunnistamiseen liittyviä toimintatapoja.

Hoitovaihtoehtoja käsitellään eläinlääkärin luennolla eläinlääketieteellisistä lähtökohdista mukaanlukien uusimmat alan hoitomenetelmät; IRAP, PRP ja BMAC.
Koirahieroja saa omaan työhönsä tehokkaita lisätyökaluja laajasta ravintolisien täsmäkäyttöä, sekä muita hoitotapoja käsittelevistä luennoista.

Käytännön tekniikkaharjoittelun opetuksessa käydään läpi kouluttajien opastuksella nivelsairauksien huomiointia hieronnassa ja venytysten suorittamisessa, sekä tiivistetysti joitain täydentäviä käsittelytekniikoita (PROM, triggerpiste- ja faskiakäsittelyä).

Koulutukseen sisältyy laadukas ja laaja kirjallinen materiaali.

Koulutuksen tavoite:


Koulutuksen tarkoituksena on tarjota laaja tietopohja koiran nivelten rakenteesta, toiminnasta ja erilaisista sairauksista, niiden taustoista, sekä laaja tietopohja mahdollisista eri hoitovaihtoehdoista alalla jo työkseen toimiville koirahierojille.

Kurssin suoritettuaan koirahierojalla on vahva tietopohja asiakkaidensa neuvonnan pohjaksi, sekä käytännön tietoa ja varmuutta toteuttaa niveloireilevan koiran monipuolista, myös paranemista tukevaa hoitoa.


Opintojen toteutus:


Opinnot alkavat etäopinnoin opiskelijan tutustuessa pohjaavaan teoriaosuuteen sähköisessä muodossa. Pohjaaviin opintoihin liittyy kirjallisesti suoritettavia etätehtäviä, jotka tulee palauttaa annetussa aikataulussa ennen lähiopetusjakson toteutusta.
Etäopinnot alkavat marraskuun alussa.

Lähiopetuspäivä on ohjelmaltaan tiivis ja kestää koko päivän. Tarkemmat tiedot koulutukseen hyväksytyille.

Lähiopetuksessa luennoinnista vastaavat eläinlääkäri Johanna Koponen (Koira-Kissaklinikka), sekä urheilukoirahierojakouluttaja, urheilukoirahierontametodin kehittäjä Sari Kivilähde.
Tekniikkakoulutuksessa kouluttajina toimivat Sari Kivilähde ja urheilukoirahierojakouluttaja Petriina Anttila.

Koulutuspaikalla on mahdollisuus majoittumiseen (myös koiran kanssa), sekä edullinen ruokailupaketti koulutuspäivälle. Lisätietoja osallistujille ennakkotiedotteissa.

Hakemusvaatimukset:


Hakijan tulee olla minimissään 18-vuotias ja suorittanut aiemmin koirahierojakoulutuksen, sekä omata kattavat perustiedot ja taito koiran hieronnasta, sekä venytysten toteutuksesta. Opintojen laajuus, oppilaitos (kouluttaja), sekä valmistumisvuosi tulee ilmoittaa hakulomakkeessa.
Hakijan tulee olla toiminut säännöllisessä koirahierojan työssä minimissään vuoden valmistumisensa jälkeen kurssille osallistuakseen.

Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%) ja hakemusten käsittely:


Koulutuksen kokonaishinta on 400 euroa, josta 200 euroa suoritetaan koulutussopimuksen aloitusmaksuna heti koulutuskiintiöön hyväksymisen jälkeen. Loppuosa koulutusmaksusta voidaan suorittaa hyväksytyille erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Koulutuskiintiö on pieni, koska opetukseen sisältyy henkilökohtaista käytännön tekniikkaohjausta.
Hakemuksia vastaanotetaan 11.03.2019 saakka. Oppilaspaikan hyväksymisestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse 15.03.2019.

Valitse koulutus hakulomakkeen alavalikoiden kohdasta: Lyhytkurssi, johon haetHUOM! Ennen hakemuksen lähettämistä huomioithan, että koulutushakemuksen lähettäminen tarkoittaa,
että hakemuksesi tullessa hyväksytyksi olet sitoutunut suorittamaan koulutuksen ja koulutusmaksut kokonaisuudessaan.