TELLINGTON TTOUCH® INTENSIIVINEN PÄIVÄKURSSI

- Introkurssi kaikille aiheesta kiinnostuneille koiraihmisille


AJANKOHTA: Ei tulevaa kurssia tällä hetkellä

KURSSIPÄIVÄ: -


ILMOITTAUTUMINEN:
-

KOULUTUSPAIKKAKUNTA: -Koulutuskuvaus:


Tellington TTouch- metodi on vuosikymmenien työn tuloksena kehitetty, erilaisia positiivisia, lempeitä ja
kuitenkin tehokkaita eri tekniikoita sisältävä menetelmä.

Metodi kokonaisuudessaan pitää sisällään kehotyöskentelyä, jota toteutetaan käsillä tehtävillä erityisotteilla,
eli kevyillä hermostoa aktivoivilla kosketuksilla, sekä liiketyöskentelyä, jossa hyödynnetään koiran ohjausta,
sekä apuvälinein tapahtuvaa koiran omaehtoista oppimista hitaan liikkeen avulla.
Tämä kurssi painottuu kehotyöskentelyyn ja ohjaustekniikoihin tutustumiseen.

Menetelmää voidaan käyttää apuna hoidettaessa käytökseen liittyviä haasteita, kuten rauhoittaa ylivilkkaita,
reaktiivisia, tai pelokkaita koiria.

Menetelmällä voidaan parantaa kehonhallintaa, sekä koordinaatiokykyä ja se sopii hyvin myös aktiivista ja
nopeatempoista työtä tekeville harrastekoirille.

TTouchilla on ihmisen ja koiran välistä kontaktia parantava vaikutus.

Intensiivinen yhden päivän introkurssi toimii TTouch- metodin perusteita, sen toiminta- ja käytännön
lähestymistapoja avaavana, vuorovaikutteisena ja käytännön harjoituksia sisältävänä kurssikokonaisuutena.

Kurssi soveltuu ilman erillisiä pohjavaatimuksia etenkin kaikille niille koiranomistajille, jotka haluavat saada
käytännöllisiä ja toimivia tapoja parantaa suhdettaan omaan koiraansa tukemalla koiran omia vahvuuksia sen
mahdollisia pelkoja/ epävarmuuksia lieventämällä.

Kurssin sisältämistä aihekokonaisuuksista on hyötyä myöskin monille koira-alan yrittäjille ainakin pohjatietona,
joskaan tämä täsmäkurssi ei vielä pureudu laajasti esim. monialaisen kouluttamisen ja käyttäytymisen ratkaisuihin,
vaan näistä on olemassa opistomme tarjoamana erillinen, ammattilaisille suunnattu metodikoulutus.

Koulutus sisältää yhden intensiivisen opintopäivän kontaktiopetuksena, jossa aiheeseen perehdytään
syventävästi luentojen, havainnollistavan demonstraation ja keskustelun avulla.


TTouch-metodista saattaa olla apua mm. seuraavissa arjen tilanteissa;

- Hihnassa vetäminen
- Käsittelyvaikeudet
- Hermostuneisuus
- Rauhoittumisvaikeudet
- Matkapahoinvointi
- Äänipelot
- Reaktiivinen käytös
- Liiallinen haukkuminen/ pureminen


Lisätietoa:

www.ttouch.com
www.kilttivalas.com


Kontaktiopetuspäivän sisältöä:

Kontaktiopetuspäivänä käydään läpi erilaisia teoriaosuuksia luennoiden/ keskustellen, sekä lisäksi
käytännön harjoituksia oppilasryhmässä harjoitellen, kuin myös joitain toimintamalleja käytännön
esimerkkien avulla demonstroiden.


Luennoilla läpikäydään aiheita, kuten;

- Kehon asennon ja eläimen käytöksen yhteys
- Ongelmalliseksi koetun käyttäytymisen taustalla olevat fyysiset syyt
- Koiran itsehillinnän ja itsetunnon parantaminen
- Ihmisen ja koiran keskinäisen suhteen parantaminen/ kehittäminen
- TTouch koiran oman tasapainon parantamiseksi (fyysinen, henkinen, tunne-elämä)
keho- ja liiketyöskentelyä hyödyntäen, koiraa kunnioittaen
- Koiran tukeminen omaehtoiseen ajatteluun, pelkän reagoinnin sijasta


Käytännön harjoitukset ja demonstraatio;

Harjoitellaan ns. kehotyöskentelyotteita käytännössä, käyden läpi eri tyyppisiä kosketuksia
(kehotyöskentelyssä käytettäviä erilaisia kevyitä käsiotteita), havainnointiharjoituksia, sekä
myös ohjaustekniikoita.

Koulutuksen tavoite:

Tavoitteena on parantaa koiran ja sen ohjaajan (ja koiran perheen) välistä vuorovaikutusta,
toimivuutta päivittäisessä arjessa, sekä parantaa koiranomistajan valmiuksia tarkkailla ja tulkita
koiraansa paremmin.

Löytää perussyyt huomioivia keinoja koiran ja ohjaajan yhteistyön parantamiseen esim. joissain
käsittelyongelmissa, tai hihnakäytöksessä.

Tarjoaa toimivia, käytännöllisiä tapoja vahvistaa koiran omaehtoista oppimista, vähentää tarpeetonta
epävarmuutta ja parantaa koiran omaa kehotietoisuutta.


Osallistujapalautetta aiemmalta kurssilta:

"Mieltä mullistavaa uutta tietoa, miksi koira toimii siten, kuten toimii"

"Auttanut aivan valtavasti oman koiran kanssa arjessa ja käytän kurssilta saatuja eri menetelmiä
apuna lähes päivittäin"

"Hämmentävän helppoja mutta tehokkaita "kikkoja". Olisinpa tiennyt näitä jo pentuvaiheessa..."

Opintojen toteutus:

Opinnot soveltuvat kaikille koiran hyvinvoinnista ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamisesta
kiinnostuneille koiranomistajille ja lajiharrastajille.

Kurssille osallistuminen ei vaadi osallistujalta anatomian, fysiologian, tai koiran käytökseen
liittyvää taustatietämystä.

Kurssipäivä tulee olemaan ohjelmaltaan tiivis. Koulutukseen osallistutaan ilman omaa koiraa
(muutamia koiria mahdollista ottaa mukaan demoja varten).

Osallistujat saavat opetussisällön kirjallisen yhteenvedon koulutuspäivän jälkeen.

Koulutus kestää koko päivän. Koulutuspaikalla on mahdollisuus osallistua ruokailuihin.
Majoittuminen on koulutuspaikan tuntumassa mahdollista. Ruokailut ja majoitus eivät sisälly
kurssin hintaan.

Osallistujamäärä on rajoitettu ja paikat täytetään ilmoittautumisten saapumisjärjestyksessä.
Varmistathan paikkasi riittävän ajoissa!


Luennoinnista ja kurssin ohjauksesta vastaa:

Pia Arhio-Lehto, TTouch- ohjaaja (TTouch practitioner for companion animals) vahvalla ammattitaidolla.
Pia Arhio-Lehto on itse aloittanut metodiin kouluttautumisen vuonna 2010.
Valmistumisestaan saakka (v. 2012) hän on ohjannut TTouch-kursseja, yksityistunteja ja pienryhmä-
työskentelyä. Hän on ollut mukana useilla kursseilla, joissa yhdessä eläintenkouluttajien kanssa on
yhdistetty koulutuksellisia metodeja ja Ttouchin eri menetelmiä (hihnakäytös, käsittely, rauhoittuminen).


Osallistumisvaatimukset
:

Kurssille ei ole erillisiä pohjavaatimuksia, eikä osallistujalta edellytetä metodin tuntemusta ennestään,
tai muuta koiran käyttäytymiseen liittyvää pohjatietoa.

Avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille koiranomistajille ja harrastajille, sekä myös ammattimaisesti koirien
kanssa työskenteleville.

Opetus on selkeää, helposti ymmärrettävää ja keskustelevaa. Tekniikkaharjoitukset ovat myös helppoja
ja niihin saa tarvittaessa henkilökohtaista tarkennettua opastusta.


Koulutuskustannukset (sis. ALV 24 %)
:

Kurssin hinta on 160 euroa, mikä suoritetaan ennen kurssipäivää maksuosoituksen mukaisesti.


Kurssille ilmoittautuminen, ilmoittautumisten käsittely:

Kurssille ilmoittautumisia otetaan vastaan ja ne hyväksytään saapumisjärjestyksessä. Erillistä hakuaikaa ei ole.
Kurssipaikan vahvistamisesta ja jatkon toimintaohjeista ilmoitetaan sähköpostitse hakijan antamaan osoitteeseen
enintään muutaman arkipäivän kuluessa ilmoittautumisen saapumisesta.

Valitse tämä koulutus hakulomakkeen alavalikon kohdasta: Lyhytkurssi, johon haet: TTouch intro


HUOM! Ennen hakulomakkeen täyttämistä ja lähettämistä huomioithan, että ilmoittautumisen
lähettäminen tarkoittaa, että tullessasi hyväksytyksi kurssikiintiöön, olet sitoutunut suorittamaan
kurssin ja kurssimaksun kokonaisuudessaan.