TELLINGTON TTOUCH®- METODIKURSSI AMMATTILAISILLE

- Täydennyskoulutuskurssi koira-alan toimijoilleALKAMISAJANKOHTA: Ei alkavaa koulutusta tällä hetkellä


LÄHIOPETUSPÄIVÄT: -


ILMOITTAUTUMINEN:
-


KOULUTUSPAIKKAKUNTA: -Koulutuskuvaus:

Tellington TTouch- metodi on vuosikymmenien työn tuloksena kehitetty, Linda Tellington-Jonesin
kehittämä menetelmä, joka yhdistää keho- ja liiketyöskentelyn tehokkaalla, sekä myös toimivalla tavalla.
Metodi sisältää erilaisia positiivisia, koiralähtöisesti lempeitä ja kuitenkin hyvin tehokkaita eri tekniikoita.

Tellington TTouch:in tavoitteena on saada eläin (koira) tasapainoon, niin fyysisesti, kuin psyykkisestikin.

Esimerkiksi hyvä kehon koordinaatio ja sen tasapainon hallinta vaikuttavat samalla fyysiseen ja tunne-elämän
tasapainoon. Tavoitteena kannustavassa harjoittelussa on auttaa koiraa myös ajattelemaan pelkän reagoinnin sijaan.

Metodi kokonaisuudessaan pitää sisällään esim. kehotyöskentelyä, jota toteutetaan käsillä tehtävillä erityisotteilla,
eli kevyillä hermostoa aktivoivilla kosketuksilla, sekä liiketyöskentelyä, jossa hyödynnetään koiran ohjausta, sekä
apuvälinein tapahtuvaa koiran omaehtoista oppimista hitaan liikkeen avulla.

Menetelmää voidaan käyttää apuna hoidettaessa käytökseen liittyviä haasteita, kuten rauhoittaa ylivilkkaita,
reaktiivisia, tai pelokkaita koiria (myös käsittelytilanteessa), mutta sillä on monia ihan käytännön arjen perusasioiden
toimivuuksia parantavia vaikutuksia.

Menetelmällä voidaan parantaa kehonhallintaa, sekä koordinaatiokykyä ja se sopii hyvin myös aktiivista ja nopea-
tempoista työtä tekeville harrastekoirille.
TTouchilla on tavallisesti aina ihmisen ja koiran välistä kontaktia parantava ja vahvistava vaikutus.

TTouch-metodi ammattilaisille- kurssi soveltuu monille ohjaavaa, tai muuta lähityöskentelyä koirien kanssa
edellyttävillä aloilla, kuten koirien terveyspalveluita tuottaville (koirahierojat, eläinfysioterapeutit jne.), koulutusohjaajat,
ongelmakoirakouluttajat, koira-alan konsultit.
Siitä saattaa olla hyötyä myös mm. koirankasvattajille, tai hoitolapalveluita tuottaville yrittäjille.
Maailmalla metodia käytetään yleisesti myös esim. eläinlääkäriasemilla, tai vastaavissa tilanteissa, joissa koiran rauhoittava
käsittely on hyödyksi yhteistyön kannalta.

Koulutus sisältää yhden intensiiviviikonlopun kontaktiopetuksena, jossa aiheeseen perehdytään syventävästi luentojen,
harjoitusten, havainnollistavan demonstraation ja keskustelun avulla.

Katso halutessasi videolta lisää, mitä on TTouch:

https://www.youtube.com/watch?v=SfdvQp1fexo&feature=share (What is the Tellington TTouch)Lisätietoa myös:

www.ttouch.com
www.kilttivalas.com
https://ttouch.ca/
https://listeningtowhispers.com/


Kontaktiopetusviikonlopun sisältöä:

Kontaktiopetusviikonloppuna käydään läpi erilaisia metodin peruselementtejä; koiran havainnointia, keho- ja
liiketyöskentelyä, sekä erilaisia käytettäviä apuvälineitä/ muita menetelmiä.

Teoriaosuuksia käsitellään luennoiden/ keskustellen, sekä lisäksi käytännön harjoituksia toteuttamalla ja tekniikoita
aidossa tilanteessa demonstroimalla.


Pääpaino lähiopetuksen sisällöstä tiivistyy seuraavissa elementeissä:

- KEHOTYÖSKENTELY

Rauhoittavat ja rentouttavat kosketukset; miten voi auttaa koiraa rentoutumaan (ja miten opetetaan kosketusten
käyttö koiran omalle ihmiselle).

- APUVÄLINEET

Käytetään kehotietoisuuden parantamiseksi, erityishuomio ohjaavien kääreiden (ei ole sama,kuin kinesioteippaus tmv.)
käytössä ja siinä, miten kääreitä voidaan käyttää sekä koiran rauhoittamiseen, että esim. kehollisen palautteen antamiseen
liikkeessä.

- ALUSTAT JA RADAT

Käydään läpi teoriaa ja käytäntöä, miten alustoja ja ratoja voidaan hyödyntää kehotietoisuuden ja koiran itsetunnon
parantamiseksi.


Luennoilla läpikäydään aiheita, kuten;

- Kehon asennon ja eläimen (koiran) käytöksen yhteys
- Ongelmalliseksi koetun käyttäytymisen taustalla olevat fyysiset syyt
- Koiran itsehillinnän ja itsetunnon parantaminen
- Ihmisen ja koiran keskinäisen suhteen parantaminen/ kehittäminen
- TTouch-metodi koiran oman tasapainon parantamiseksi (fyysinen, tunne-elämä) keho- ja liiketyöskentelyä
hyödyntäen, sekä koiraa kunnioittaen
- Koiran tukeminen omaehtoiseen ajatteluun, pelkän automaattisen reagoinnin sijasta


Koulutuksen tavoite:


Tavoitteena on parantaa koiran ja sen hyvinvointia seuraavan ja sen terveyttä tukevan ammattilaisen valmiuksia tarkkailla
ja tulkita koiraa paremmin, sekä löytää toimivia keinoja auttaa ja neuvoa asiakkaita erilaisissa tilanteissa; koiranomistajan
ja koiran välisen kommunikaation parantaminen, tai hoitoalan ammattilaisen ja koiran välisen vuorovaikutuksen helpottaminen.


Löytää ja ohjeistaa koiranomistajalle toimivia, käytännöllisiä tapoja vahvistaa koiran omaehtoista oppimista,
vähentää tarpeetonta epävarmuutta ja parantaa koiran omaa kehotietoisuutta eri menetelmin.


Metodin eri elementeistä saattaa olla apua koiran käsittelyssä ja rauhoittamisessa myös koiraa paineistavissa tilanteissa.


TTouch-metodista saattaa olla apua mm. seuraavissa arjen tilanteissa;

- Hihnassa vetäminen
- Käsittelyvaikeudet
- Hermostuneisuus
- Rauhoittumisvaikeudet
- Matkapahoinvointi
- Äänipelot
- Reaktiivinen käytös
- Liiallinen haukkuminen/ pureminen


Opintojen toteutus:

Kurssin sisältämät opinnot soveltuvat kaikille koiran hyvinvoinnista ja koiran ja ihmisen keskinäisen vuorovaikutuksen
parantamisesta kiinnostuneille ja koira-alalla työskenteleville, jotka kokevat hyötyvänsä tehokkaista, mutta lempeistä
ohjeistettavista lisätyökaluista koiran ja sen arjesta vastaavan ihmisen välillä, tai niille ammattilaisille, jotka kaipaavat
rauhoittavaa lisäkäsittelytapaa oman työnsä tueksi.

Kurssille osallistuminen ei vaadi osallistujalta esim. erityistä anatomian ja fysiologian tuntemusta (kehotyöskentelyssä
käytettävät käsittelytekniikat eivät ole lainkaan verrattavissa hieronta-, tai muihin manuaalisiin hoitoihin).


Osallistujat saavat opetussisällöstä kirjallisen yhteenvedon koulutusviikonlopun jälkeen, sekä todistuksen kurssin
suorituksesta.

HUOM! Koulutuksen oppilaskiintiö on rajattu!


Luennoinnista ja kurssin ohjauksesta vastaa:

Pia Arhio-Lehto, TTouch-ohjaaja (TTouch practitioner for companion animals).
Pia Arhio-Lehto on aloittanut metodiin kouluttautumisen vuonna 2010. Valmistumisestaan saakka (v. 2012) hän on
ohjannut TTouch-kursseja, yksityistunteja ja pienryhmätyöskentelyä. Hän on ollut mukana useilla kursseilla, joissa
yhdessä eläintenkouluttajien kanssa on yhdistetty koulutuksellisia metodeja ja Ttouchin eri menetelmiä (hihnakäytös,
käsittely, rauhoittuminen).
Pia Arhio-Lehto on TTouch metodin kokenein kouluttaja ja ehdoton uranuurtaja Suomessa.


Hakemusvaatimukset:

Hakijan/ ilmoittautujan tulee olla minimissään 18-vuotias ja toimia koira-alan palveluita tarjoavana yrittäjänä/
työntekijänä, tai pitkäaikaisena koira-alan muuna toimijana (esim. koirankasvattaja, koulutusohjaaja, eläintenhoitaja),
tai harrastajana ja asiasta muuten kiinnostuneena, esim. alalle aikovana toimijana.

Koulutuskustannukset (sis. ALV 24 %):

Koulutuksen kokonaishinta on 298 euroa. Kurssimaksu on tarvittaessa mahdollista suorittaa kahdessa (2 x 149),
tai kolmessa erässä (99,33) kuukausilyhennyksinä. Ensimmäinen maksuosa erääntyy kaikissa tapauksissa ennen
kurssiviikonloppua.


HUOM! Eläinlääkäriasemille, koiran koulutuspalveluyrityksille, eläintarvikeliikkeille ym.: Kysykää
yhteistarjousta ryhmälle (ryhmä min. 3 henkilöä).


Kurssille ilmoittautuminen, ilmoittautumisten käsittely:

Kurssille ilmoittautumisia otetaan vastaan saapumisjärjestyksessä. Osallistumiskiintiö on rajoitettu.

Oppilaspaikan vahvistamisesta ja jatkon toimintaohjeista ilmoitetaan sähköpostitse hakijan antamaan
osoitteeseen enintään muutaman arkipäivän kuluessa ilmoittautumisen saapumisesta.

Valitse tämä koulutus hakulomakkeen alavalikon kohdasta: Lyhytkurssi, johon haet: TTouch- metodi


HUOM! Ennen hakulomakkeen täyttämistä ja lähettämistä huomioithan, että ilmoittautumisen lähettäminen

tarkoittaa, että tullessasi hyväksytyksi oppilaskiintiöön, olet sitoutunut suorittamaan koulutuksen ja maksun kokonaisuudessaan.